Абу Машар за слънчевата революция – Persian Nativities IV

Бен Дайкс наскоро публикува своя дългоочакван пълен превод, от оригиналния арабски, на книгата на Абу Машар за слънчевата революция. Abu Mashar on the Revolutions of the Years of Nativities е известна също като Persian Nativities IV (Персийски рождени карти IV).

Това е най-подробната и изчерпателна книга за древната предсказателна Астрология, която е оцеляла и е преведена на съвременен език. Всъщност има и други книги освен тази на Абу Машар за слънчевата революция. Например, книгата на Абен Рагел е по-дълга, но не е толкова задълбочена. Бих искал също да кажа, че не Абу Машар е измислил системата за годишните предсказателни техники. Той цитира по-древни източници. Даже книгата му е била и на старогръцки, което сочи връзката с елинистичната Астрология.

Абу Машар за слънчевата революция – древна предсказателна Астрология без примери

Както и да е, въпреки че Persian Nativities IV е над 600 страници, книгата има един основен недостатък – не съдържа нито един примерен хороскоп. Колкото и разочароващо да е това, знаейки  как са били писани книгите тогава, това не е толкова изненадващо.

Всъщност човек би трябвало да търси усилено за книги по древна предсказателна Астрология, които съдържат примерни рождени карти. Въпреки че доста арабски астролози са писали книги за методите на предсказване, доколкото знам – но може и да греша – никой от тях не включва примерни хороскопи. Единственият познат от мен автор, който е написал книга с примерни карти, е Йоханес Шьонер. Робърт Ханд, превел 2 от книгите му, обеща тогава, че ще преведе Книга III на Шьонер. А тя се основава на същите персо-арабски техники за предсказване. Все още не го е направил. Разбира се, самият Абу Машар пише, че е написал книга специално с примерни хороскопи, за да илюстрира метода, но има проблеми с това твърдение (вижте стр. 48 от Persian Nativities IV). Фактът е, че все още нямаме книга, която да показва подробно и с повече от 1 пример как да приложим методът в неговата цялост.

Разбира се, доста от практикуващите в целия свят работят с техниките през последните 2-3 десетилетия, но не и в тяхната цялост. Това, което намеквам е занимаването с по-малките времеви периоди и всички тънкости, които произтичат от това.

Месечни предсказателни карти в древната Астрология

Абу Машар за слънчевата революция

Например, един от основните принципи на древната Астрология (и разбира се на живота) е, че по-малкото винаги е подчинено на и се съдържа в по-голямото. Така имаме по-големите периоди (траещи от десетилетия до няколко години), подчиняващи годишните (профекции, слънчеви революции, изгревните периоди на зодиите и планетарните години), които подчиняват месечните, които подчиняват на седмичните такива, които подчиняват дневните, които подчиняват часовите.

Няма да се занимавам с седмичните, ежедневните и часовите в тази статия. Всички знаят за лунните революции (ЛР) като основна техника за месеца. Много от практикуващите също знаят за месечните профекции, произтичащи от самата профекция, за всеки сигнификатор, който искаме да придвижим. Това, което трябва да знаете е, че Абу Машар също ни съветва да изчисляваме профекциите в слънчевата революция (СР), която освен ако не съвпада с рождената, ще има различни месечни господари от рождените такива.

Абу Машар цитира два други месечни метода. Един от тях е най-широко разпространената в миналото, а именно профекцията на самата СР през месеците. Тя се основава на движението на Слънцето рождената/профектираната му позиция. Другият метод (описан от Птолемей) е този, който аз самият наричам месечна Гаурико СР, защото той показва как да се използва в преведената книга от Румен Колев. Този месечен метод на предсказване се основава на положението на Луната в СР. Последният метод е този, използван от Кардано. Това е карта на ЛР, но се използва позицията на Луната в СР, а не в рождения хороскоп. Този метод също се използва от Робърт Золер.
Няма да се занимавам с метода на вавилонците/Валенс, известен като елинистична ЛР.

Обобщение на месечните астрологични предсказателни карти

В обобщение и без конкретна последователност, месечните предсказателни астрологични карти, които искам да изброя са:

1) Рождена ЛР (Морен);

2) ЛР на позицията на Луната в СР (Кардано);

3) Рождена месечна профекция;

4) Месечна профекция в СР;

5) Разделяне на годината в СР на 13 месеца по 28 дни 2 часа 17 минути и 36 секунди (Птолемей, Гаурико);

6) Слънчева месечна профекция (профектиране позицията на Слънцето с 30 порции на месец).

Това е съкрушаващо, нали? Е, ние също имаме текущи ингресии/транзити, както към рождените позиции, така и към позициите на слънчевата революция. Можем също да директираме самата слънчева революция (всеки сигнификатор в нея) или към позициите на самата СР, или към рождения хороскоп. Можем да директираме и месечната карта, но се отклонявам от темата.

Дали всичко това ви прилича на множеството техники за предсказване чрез Управителите на Времената? Разбира се, че да. Няма как всичките да работят с еднаква точност във всеки един хороскоп, нали? По същия начин, всички тези месечни карти няма как да работят еднакво добре във всеки един хороскопи, нали?

Заключение

Така че какво заключение може да се направи въз основа на цялата тази информация? Както във всяка област, едно е да се цитират източници и методи (в статии, публикации, лекции, конференции или дори курсове), за да се спечели уважението на връстниците и общността, като се демонстрират задълбочени теоретични познания, съвсем друго е да направи избор кои от тях да се използват, защо, и да  се демонстрира защо това е така и защо работят по-добре/по-постоянно от останалите десетки възможни комбинации.

С други думи, ще отнеме много време на изследователска работа и експерименти, преди цялостната система на древната предсказателна Астрология да бъде възстановена в своята (сравнителна) цялост.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *