изчисляване на часа на раждане в четирите стълба на съдбата s

Изчисляване на часа на раждане в китайската Астрология

Макар в наши дни да се използват няколко метода за изчисляване на часа на раждане в китайската Астрология, оригиналният метод е един.

Различните школи по китайска Астрология изчисляват часа на раждане различно

Човек често може да прочете, че часът на раждане в Четирите стълба на съдбата, тоест Часовият стълб, започва да действа и да се усилва през втората половина от живота на човека или дори накрая на живота. Този аргумент е използван от тези астролози, които редовно ползват китайски хороскопи без известен час на раждане.

Други практикуващи изтъкват, че има няколко метода за изчисляване на часа на раждане в китайската Астрология. Тоест, комбинирайки тези аргументи, видите ли, Часовият стълб далеч не е толкова важен. Камо ли не не си струва човек да тръгва да отсява зърното от плявата и да разбере кой е правилният метод.

Чел съм и аргументи, дори и от хора обучавани на Изток, твърдящи, че както е записан часът на раждане, именно този час се изчислява и ползва. Подобни консултанти с Четирите стълба на съдбата вкарват психология и синхроничности в обяснението си. Тоест че Вселената е определила този час за верен. Няма значение, че при наличието на лятно часово време в друг град/щат от същата страна, или в съседната държава, човек би бил записан с друг час на раждане. Тези астролози забравят, че Астрологията е науката от най-висш калибър (наука означава „знание). Няма такива субективизми като „струва ми се”, „може би”, „клоня към”. В древен Китай за такива двусмислени отговори чисто и просто ви хвръква главата!

Има и астролози, практикуващи китайска Астрология, които вадят изкуственото лятно часово време, но не вадят разликата до меридиана. Тоест не ползват местното средно време.

Правилният начин за изчисляване на часа на раждане в китайската Астрология

Кой е той? Отговорът е само и единствено логичен. Всъщност, тези, които не знаят, китайската Астрология (не само Четирите стълба на съдбата BaZi, и Императорската Астрология Zi Wei Dou Shu) е била повлияна от Индия. А Индия е била повляна от древната западната Астрология, в която египтяни и пишещи на древногръцки, са били повляни от древните вавилонци. Също така, китайската астрономия е повлияна от вавилонската такава. С други думи, отговорът е астрономичен. Все пак, астрономията е дрехата, която облича Астрологията и винаги й е служила.

В астрономията/Астрологията, истинското време, това показано на небето, а не от часовниците, се измерва според местното средно време, или в древността – от слънчевия часовник и местното слънчево време. Въпросното време зависи от позицията на дадено географско място спрямо Гринуичкия меридиан. Пример: в момента в България (и в други държави по света) тече изкуственото и вредно лятно часово време. То не се прилага/не съществува в повечето страни по света. Да речем, че в момента, на мястото на което се намирам, а именно Русе, часът е 9 и 10 вечерта.

Вадене на времето от часовата зона (+ лятното ако го има) и добавяне на местното средно време

Това не е реалното време на местния хоризонт. За да се получи то, трябва да се извади лятното часово време + часовата зона, в която е България. България попада в Източноевропейско време, тоест 2 часа на изток от Гринуичкия меридиан. Добавяйки изкуствения 1 час, = – 3 часа = 6 часа и 10 минути вечерта.

Сега трябва да се добави местното средно време, което се определя от координатите на въпросното място. Русе е с 25 градуса и 58 минути източна дължина. 1 градус е равен на 4 минути. За да съвпада точно времето, тоест часовниците за да показват средното местно време, Русе/съответното населено място трябва да е разположен на 30.00 градуса източна дължина. Съответно, за да се изчисли местното средно време е нужно географската дължина (не ширина) да се умножи по 4.

25.58 X 4 = 103 минути и 52 секунди (1 час 43 минути и 52 секунди). Прибавяйки този резултат към записаното време 6.10 вечерта = 7 часа 53 минути и 52 секунди вечерта.

Както съм обяснявал в тази статия за Четирите стълба на Ссдбата, един час в китайската Метафизика (не само Астрология) = 2 астрономически часа. Мисълта ми е, че понеже Плъхът заема последния и първия час (тоест от 11 до 12 вечерта и от 12 до 1 през нощта) от денонощието, следващите зодии попадат на нечетни часове. С други думи, 1-3, 3-5, 5.7, 7-9 и 9-11. Тоест, в този случай часът на раждане/Часовият стълб в Китайската Астрология ще бъде изчислен грешно от астролога, въпреки че клиентът си знае времето на раждане!

В първия (грешния) случай, когато просто сляпо се ползва каквото показва часовникът, часът на раждане ще е на Прасето. Докато във втория (правилния) начин, практикуващият не само ще е извадил изкуственото лятно часово време, а ще ползва местното средно време. Съответно часът няма да е на Прасето, а на Кучето.

Реален примерен хороскоп с грешно и вярно изчисляване на часа на раждане

Време е за примерна карта. Китайският хороскоп принадлежи на мой приятел, когото познавам от много години. Времето му на раждане не само, че не е на кръгъл, половин или четвъртинка час, а и е точно.

Ето рождената му карта както е записана, тоест без да отчита, че лятното часово време е действало и че мястото на раждане не е на точно на меридиана.

грешен часови стълб

грешно изчисляване на часа на раждане 2

Ето рождената му карта, изчислена по правилния начин – като се извади изкуственото лятно часово време и като се ползва местното средно време на мястото на раждане.

вярно изчисляване на часа на раждане в Четирите стълба на съдбата

вярно изчисляване на часа на раждане в китайската Астрология

Виждате, че часът на раждане се различава и следователно целият Часови стълб е изцяло различен. Тоест роденият е роден по-рано от колкото е показал изкуствения часовник в родилното.

Определяне структурата на хороскопа по Четирите стълба на съдбата

Както обясних с китайския хороскоп на атлетката Марион Джоунс, първото (и далеч най-трудното нещо) е да категоризира към той тип спада рождената карта. Има поне 17 различни видове хороскопи в Четирите стълба на съдбата. Не е целта на тази ми статия да се впуска в подробности относно това, но достатъчно е да се каже, че китайският хороскоп на родения спада към групата на Предаващите/Тези, които следват. В случая, Следване на Богатството. Това означава, че полезните елементи за родения са Металът, Водата, както и Дървотo. Отново, няма да ги разбивам на отделните Клони и Стебълца.

Моля забележете, че роденият НЕ спада към категория на Силна карта или Слаба карта. В първия случай, той щеше да има полза от Метала и Дървото, докато във втория от Огъня и Земята. С други думи, и в двата случая Водата би била отрицателен елемент в картата, като това би било още по-вярно при карта тип Слаба личност/Аз.

Грешките струват страшно скъпо в китайската Астрология

Както и писах в другите статии, в китайската Астрология грешките струват страшно скъпо! Водата/Богатството за Ян Земния Аз, или е полезният елемент, или е отрицателният елемент. Няма „струва ми се”, „може би” и тем подобни.

В картата на родения се вижда, че е налице Частична три хармонична комбинация между Плъха и Маймуната, които дават Вода. Чака се Драконът, който ще запълни тази комбинация.

Какво се случи когато дойде благоприятният елемент Вода

Искате ли да познаете какво стана с родения, при последната година на Дракона, 2012? Не само че беше Дракон и завърши комбинацията, а годината беше на Ян Воден Дракон – максималното за него. Понеже Водата е Богатството като цяло и понеже това е най-полезният елемент, това е индикация голям успех през този период. Използвайки Десетте божества от Четирите стълба на съдбата, Ян Вода е Непряко богатство. Роденият спечели доста пари от търговия с финансови инструменти през тази 2012 година. Отново, ако Водата беше отрицателният елемент, той щеше да загуби доста пари. Забележете: той си имаше месечни доходи през този период и тези успешни инвестиции бяха солидна допълнителна печалба.

В единия хороскоп няма Огън/Ресурс/майката

Погледнете двете рождени карти. В грешната, тази с час на Ян Метална Маймуна, веднага се забелязва значителен проблем. Роденият няма никакъв Огън в китайския си хороскоп! Не само в китайската Астрология, а в китайската Метафизика, Огънят и Водата са първостепенните елементи. Да, Дървото, Земята и Металът са много важни, но липсата на Огъня или Водата е сериозен проблем. Естествено, трябва да се разгледа китайската рождена карта и да се види дали този липсващ елемент е полезен или вреден. Трябва да се види за комбинации и други фактори.

Огънят управлява добрите маниери, щастието, радостта, благоприличието и така нататък.

Понеже роденият е личност Ян Земя, Огънят, Ресурсният елемент, и по-точно Ин Огънят, показва майката на родения. Липсата на Огън тотално не се връзва не само с характера на родения, който е емоционална натура, силно мрази и обича и е много учтив с хора, които го заслужават, а и с факта, че роденият е много близък с майка си. С други думи, тя не е липсвала тотално от живота му и отношенията са много добри.

Ограби богатство в Небесните стебълца

Другото нещо, което се набива на око е, че Божеството Ограби богатство е в Стебълцата. Тоест, за Ян Земя личност, Ин Земя е Ограби богатство. Имайки предвид, че Земята е един от най-негативните елементи за родения, а и тъй като Божеството Непряко богатство, тоест Ян Вода, присъства в Стебълцата, това формира негативна и наистина опасна конфигурация. Подобни хора, тоест тези, които имат Ограби богатство и Непряко богатство в Стебълцата, преживяват изключителна въртележка във своите финанси. Тоест, огромни печалби или гигантски загуби.

За щастие, Ограби богатство е разделено от Непрякото богатство от Дневният стълб, който съдържа кардиналната Вода, зодията на Плъха. Ключът е, че докато елементът на Богатството на родения е предпазен (от Метал, Вода или Дърво, което ще контролира Земята), роденият може да се наслаждава на стабилни и големи печалби. В момента в който се появи Божеството Ограби богатство и/или Контролиращият елемент/Дървото е отслабено, роденият ще регистрира големи загуби.

Обясних защо 2012 година на Ян Водния Дракон беше изключително успешна.

2013, тази на Ин Водната Змия също беше успешна, тъй като Змията направи 6 Хармонична комбинация с Маймуната, което добави още Вода. Забележете, че роденият бе в цикъл на Ин Дърво, което е Контролиращият елемент, и е умерено полезен за него.

Унищожаване на полезния елемент + активиране на Ограби богатство

Какво се случи обаче през 2014 година, тази на Ян Дървения Кон?

Конят не само, че е кардинален Огън и съответно прави опозиция/сблъсък с Плъха, а съдържа Ограби богатство. С други думи, най-полезният елемент, този на Водата бе съкрушен (единият Плъх бе нокаутиран), а двата вредни елемента: Огънят и Земята, чрез Коня, бяхно силно усилени.

Не само това, а Конят искаше да се комбинира с Козата в Часовия Стълб. Кон + Коза = 6 Хармонична комбинация от Огън. В допълнение на това Огънят отслаби Дървото, Контролиращия елемент.

Искате ли познаете какво последва?

Роденият изгуби толкова пари, че обмисляше голям банков заем и заробване за над 10 години напред. След това, роденият изтърпя още по-големи финансови загуби от борсата на валутна търговия. Не е нужно да навлизам в подробности, защото са страшни и стана ясно за какво иде реч.

2015 година, тази на Ин Дървената Коза, беше крайно неблагоприятна за родения. Напомням, че Козата съдържа Ограби Богатство. Роденият регистрира още големи загуби и изпадна в нервна криза.

Активиране на полезните елементи – много доходно бизнес партньортство + нова любовна връзка

2016 година, тази на Ян Огнената Маймуна, беше изключително благоприятна, както и трябва да бъде, защото втора Маймуна се появи и станаха 2 двойки 3 Хармонична комбинация. Какво последва?

Плъхът е в Клона на брака. Роденият започна финансово партньорство/общ бизнес, от което и двете страни печелят стабилно. Не само това, а Плъхът е в Клона на брака. С други думи, когато има активация в Клона на брака, това е индикация за брак или сериозна връзка, стига елементът да е полезен и/или да има потвърждение от другъде.

Какво последва? Роденият и неговата бизнес партньорка започнаха сериозна връзка. Забележете също, че роденият беше в цикъла на Прасето, което съдържа Ян Вода/Непряко богатство. Като елемента на богатството, в мъжка карта, то сочи и партньорките/гаджетата.

2017 година е тази на Ин Огнения Петел. Какво е Петелът за родения? Звездата Прасковен цвят, гледано и от Дневния, и от Годишния стълб. С други думи, това е индикация за брак или започване на сериозна връзка. Всъщност, сватбата между родения и неговата партньорка е планирана от месеци и скоро ще се състои.

Заключение

Нарочно избрах силен пример, за да покажа за пореден път колко могъщо знание е закодирано в тези 8 писмени знака/Четирите стълба на съдбата. Другата причина бе да видите как разликата между изчисляване на часа на раждане по верния или грешния начин може да бъде огромна, и съответно какви са последиците от нея.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *