астролозите и гадателите

Защо на астролозите и гадателите не им е писано да бъдат богати

В това видео ще научите:

За петте елемента в китайската Метафизика;

За древно метафизично знание от Китай, което е като матрица на реалността. Чрез него могат да се разчетат фундаментални принципи и зависимости;

Че реално няма исторически примери на богати астролози и гадатели, които изцяло са били посветени на професията си.

Че хората, които използват знанието (не само астролозите и гадателите), са представени от Ресурсния елемент;

Че Ресурният елемент е контролиран/унищожаван от елемента на Богатството. Тоест хората на знанието не им е писано да бъдат богати, тъй като тези два елемента са в конфликт;

Че това не означава, че астролозите и гадателите и хората на знанието са обречени да бъдат бедни. Могат да са и средна класа, но не и да станат богати;

Какво е нужно, за да не може едно правителство прекомерно да контролира или даже да мачка народа си.

 

Източници:

Статията ми за петте клона в китайската Метафизика

https://www.zagataastrology.com/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0/

Статията ми за трупане срещу използване на знания в Астрологията:

https://www.zagataastrology.com/%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/

Бележка: В бързината допуснах грешка. Водата контролира Огъня и е контролирана от Земята. Съответно човек роден в ден на Ян Вода, Прекият офицер е Ин Земя, а Седемте убийства са Ян Земя.

Знаете ли случаи за богати астролози, гадатели или хора на знанието? Интересно ми е ако има такива изключения.

Leave a Comment

Your email address will not be published.