Китайска Астрология: хора с един и същ хороскоп и с разлики в животите

“И по този начин възниква широко поле относно правенето на предсказания, и де човешкото умение да можеше да се справи с тази задача, щяха да могат да се предсказват дори най-дребните събития, които съдбата е приготвила, но тъй като човешкият интелект е слаб, той няма как да не допуска грешки освен в очевидните ситуации.”

Жан Баптист Морен (най-известният френски астролог, професор по математика, придворен лекар от 17-ти век), Астрология Галика, книга 21, глава 11 накрая, преведена от латински от Ричард Ес. Болдуин. Преводът от английски е от мен

Различната структура на Четирите стълба на съдбата от западната и индийската Астрология, където без час на раждане няма хороскоп

Писал съм преди, че клонът на Четирите Стълба на Съдбата от китайската Астрология е структуриран по различен начин от всеки тип западна или индийска Астрология. Денят на раждане е центърът на хороскопа, а не часът. Това означава, че без час на раждане, астрологът, владеещ този метод все още има 75% от картата и може да работи с това. Разбира се, има някои случаи, при които липсата на час на раждане прави разчитането на китайския хороскоп трудно.

Това е заради диспозициото/конфигурациите на рождената карта. Например, Земните Клони са такива, че могат да образуват различни комбинации, които да се трансформират в различни елементи. По  този начин те могат да променят структурата на хороскопа. Имам предвид преди всичко 4-те Растежа и 4-те Гробници. Независимо от това, в много случаи, когато времето на раждане е неизвестно, е възможно да се разчете китайския хороскоп. По този начин клиентът може да получи разчитане на живота си с Астрология.

Хора родени на един и същи ден, но с разлики в животите

Това, което искам да засегна в тази статия е един добре известен факт в китайската астрологическа общност. Имам предвид хората родени в същия ден, месец и година. Те могат да имат и имат различия в живота си. В някои случаи те имат почти различни животи. За протокола, говоря за едни и същи 6 писмени знака в картата на Четирите Стълба на Съдбата. По-точно: Годишният, Месечният и Дневния Стълб. С други думи, картата е еднаква независимо от календара, т.е. тя не попада в сивата област на Десет хиляди годишния календар.

хора родени на един и същ ден - Астрология

Причините за различията в животите на хората са многостранни. Човек трябва да бъде предпазлив при правенето на обобщения. Това е особено валидно когато става дума за занимаване с толкова невероятно сложни науки като древната Астрология и китайската Метафизика. Въпреки че съществуват фундаментални правила, всеки хороскоп трябва да бъде индивидуално разчитан. Не трябва да се допуска да бъде хвърлян в група с други, които имат много сходни характеристики.

Доколко хората с различен час на раждане ще имат различни животи в китайската Астрология

Някой би казал, че Часовият Стълб би могъл да промени структурата на хороскопа. Следователно благоприятните и неблагоприятните елементи ще се различават. Това също означава, че характерът на Циклите на Съдбата ще се промени. С други думи, това, което са неблагоприятни елементи в предишната карта, са благоприятни тук. При условие, че роденият ги среща по-рано в живота, животът им може да се премести в друга траектория.

Отговарям с “има много резон в това” на този аргумент. В края на краищата, определянето на структурата на хороскопа е първото и най-трудното нещо в Четирите Стълба на Съдбата.

Разликите в Човешкия и Земния Късмет

Друг би казал, че Човешкият Късмет и / или Земният Късмет са различни. Тоест тези двама души не са възпитавани със същата ценностна система, не получават същото образование / промиване на мозъка, израстват в различна среда, държава, и вземат различни решения в резултат на това и т.н.

Би могъл/могла да каже също, че Фън Шуей на предците / Ин Дом Фън Шуей ще бъде различен и ще допринесе за различното ниво на видността.

Отново казвам “има резон в това” на този аргумент. В края на краищата, винаги трябва да вземаме предвид Космическата Троица на китайската Метафизика.

Разликите в имената или формата на лицето, дланите и тялото

Друг би казал, че имената на хората са различни, което би довело до повече различия в техния живот.

Друг би казал, че физиогномията (разчитането на съдбата от цялото тяло, не само от лицето или дланите) на двамата родени в същия ден, ще бъде различна, което би довело до повече различия. Добре, но влиянието на физиогномията, както показах, е далеч по-назад от това в сравнение с Астрологията, Циклите на Съдбата и Фън Шуей.

Сигурен съм, че досега разбирате накъде бия. Всички тези аргументи са верни, но като се има предвид от колко решаващо значение е Астрологията – в крайна сметка 1-ият и 2-ият фактор от йерархията включват Съдбата и Циклите на Съдбата/предсказателните техники и Късметът – по-вероятно е поне по-голямата част от отговора да се съдържа точно там.

Хора с един и същ хороскоп в Четирите стълба на съдбата от Китайската Астрология

Достигайки до следващата стъпка, какво ще стане, ако двама души имат едни и същи хороскопи по Четирите Стълба на Съдбата? Тоест всичките 8 писмени знака са едни и същи.

един и същ хороскоп - китайска Астрология

Тогава някой би могъл да каже, че ще има разлики в живота, ако са от различни полове. Това, разбира се, е много вярно поради редица причини.

Първо, мъжете и жените са много различни същества. Това е изрично посочено в ЦЯЛАТА китайска Метафизика, като се започне И Дзин/Книгата на промените. Мъжете са Ян, жените са Ин. Жените никога не могат да станат мъже и обратно. Никакъв принудителен закон или временни социални промени не могат да променят това. Това обаче е тема за различен тип статия.

Хора с един и същ хороскоп в Четирите стълба на съдбата, но с различни полове

Въпросът е, че хороскопите на мъжете се разчитат по различен начин в китайската Астрология от тези на жените. Не само това, но и мъжът и жената, родени в един и същи ден, и дори в същата минута, техните Цикли на Съдбата се изчисляват по различен начин, което ще промени последователността на Циклите/Стълбовете. Следователно единият човек ще се сблъска с благоприятните елементи в друг период в сравнение с другия. Очевидно има много вариации, но схващате смисъла.

В И Дзин Астрологията, където хороскопът от Четирите стълба на съдбата се преобразува в хексаграми и триграми, мъжът и жената дори ще имат изцяло различни хороскопи! Тоест подреждането на триграмите ще се обърне заради полярността Ян/Ин и това ще даде различни хексаграми и хороскопи. Има изключение от това, тоест биха имали еднакъв хороскоп, но вероятността за това е малка.

Няма да повтарям горните аргументи за хора, родени един същи ден, но в различни часове.

Първостепенноста на неподвижните звезди и съзвездията при хората с един и същ хороскоп

Време е да представя един изключително важен фактор, който силно влияе върху съдбата на хората. Този фактор е Небето. Сега, под Небето, имам предвид неподвижните звезди и съзвездията и тяхното влияние върху (западния) хороскопа.

Небесният фактор всъщност е свързан със Земния Късмет. Тоест докато Земният Късмет е свързан със земната среда / световната среда / Фън Шуей и т.н., ключът тук, погледнат от Небесния Късмет, е географското местоположение. С други думи, географската дължина и още повече географската ширина.

Изключително важно е да се знае как са били използвани неподвижните звезди и съзвездията в древната западна Астрология. Мога да илюстрирам това с една статия някой ден, но главното тук, че географското местоположение е от първостепенно значение. Очевидно пренебрегвам първата част от статията тук. Тоест хора, родени в един и същи ден, но с неизвестно време на раждане. Пропускам ги, защото без Асцендент не може да се използва западната Астрология.

Древната Астрология използва ширината на мястото на раждане и по този начин хората с един и същ китайски хороскоп, ще имат разлики в западния си

Идеята е, че дори хора, родени в един и същи ден и минута, но в различни географски ширини, ще имат различни хороскопи. Това е дори когато са родени в една и съща голяма държава, когато става въпрос за паранателонтите, различни звезди и съзвездия. Тези, които ще се свързват с ключовите точки в хороскопа, а именно Асцендента, МЦ, Слънцето, Луната и Десцендента.

Разбира се, има над 1000 неподвижни звезди, които могат да се използват. Говоря за най-големите. Те са около 30-40, а някои от могъщите са на еклиптиката. Имам предвид тази в Лъва, тази в Девицата, тази в Скорпиона, тази в Бика и т.н.. Това намалява общия брой променливи.

Някой може да каже, че използването на неподвижните звезди и съзвездията не се прави в Четирите Стълба на Съдбата. Аз ще контрирам, че докато това е вярно (въпреки че символични звезди се използват там, и те са над 100), Zi Wei Dou Shu известен като Императорска Астрология, другият клон на китайската Астрология, изисква много точно време на раждане. Не само това, но и те използват 12-те места (неправилно наричани домове на Запад), които те наричат ​​12 Дворци, 12 Имения/Царства.

Аз също ще контрирам, като използвам логиката на Морен от неговия цитат, а именно, тъй като “възниква широко поле относно правенето на предсказания”, имайки повече инструменти на разположение, най-определено улеснява в скъсяването на вариациите, и това не е никъде по-належащо от идентичните хороскопи!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *