Елинистична Астрология: философия, език и фундаменти

Съдържание

Отдавна исках да открия секцията за елинистична Астрология, както и да напиша тази статия, но все нещо ме спираше. Дори и след като изчетох почти всички публикувани книги и статии по въпроса, изслушах сума ти аудиота. Дори след като разгледах немалко карти, използвайки техники с елинистична Астрология, нещо ме дърпаше назад. Четях и разбирах всяко едно изречение, но нещо ми убягваше. Бях изпаднал в криза, и то сериозна. Трябваше да мине известно време, в което нарочно спрях да се занимавам, за да осъзная, че кризата ми бе тази на възприятията.

Бях навлязъл в нещо невероятно дълбоко, но ми стана пределно ясно, че ми липсваше основа. Тази основа е разбира се Философията. Какво имам предвид?

Елинистична Астрология: ключовата роля на философията

Когато започнах да се занимавам с Астрология, поради заниманията ми насочени към Духа, аз нямах съвременния възглед за света. Това ми помогна невероятно много. Започнах с Астрология от 19-ти и първите десетилетия на 20 век, в която няма психология. След това за известен период изучавах и психологическа/съвременна. Когато обаче се захванах сериозно с това Изкуство и записах курсовете на Робърт Золер, стана абсолютно очевидно, че човек не може да практикува истинска Астрология, ако е със съвременния възглед за света, защото той е контра на Духа и е следователно не-астрологичен.

Благодарение на заниманията ми с Духа, транзитният период за мен бе кратък и безболезнен. Последваха години и бетониране на възгледите на средновековната Астрология. Проблемът бе, че дори ми бе преподавано, че средновековната е от 2-1в пр.н.е. до 16в., тоест, че няма разлика между средновековна и елинистична Астрология. Голяма грешка!

Това, което искам да кажа е, че без философия, която да съответства на същата  елинистична Астрология, няма никакъв смисъл да се захващате с нея.

След като прочетох Платон (особено Тимей) и материали за Стоицизма, както и си припомних гръцката митология, но с новия възглед, нещата започнаха да ми се поизясняват. Но по-важното – започнах да усещам поне малко от гръбнака на тази елистична Астрология. Отново, не мога да подчертая колко абсолютно жизненоважна е Философията!

Елинистична Астрология и преднамерено заобиколния начин, по който са писани астрологичните текстове

Всичко това е усложнено и от прикрития и заобиколен начин, по който са писали древните астролози, а и философи. Може би най-яркият пример е спорът между Платон и ученика му Аристотел. Това е спор, който и до ден днешен, а именно 2350 години след смъртта им – не може да бъде разрешен. Освен начинът на писане, самият древногръцки език може да бъде изключително двусмислен. Много да се лавира в значенията чрез пунктуацията, като това позволява да се пишат изречения с дължина на цели параграфи.

Добавете към това и че книгите по елинистична Астрология са били писани от авторите като наръчници за учениците им, а не да бъдат заместители на учителите. Тоест в тях е нахвърляна информацията, но взаимовръзките и синтезът липсват. Още повече, не само връзката по предаването на тези източници  е била прекъсната в исторически план, а философските течения, на които е базирана самата елинистична Астрология са претърпели голям упадък и са слезли „под радара” с появявата на организираните религии. Събирайки тези фактори, ще започнете да разбирате за какво става дума и защо цели пасажи са изключително трудно да бъдат разбрани, въпреки че всяка една дума в тях се превежда!

Промяна във философията

Променяйки/нагаждайки философията си, не можех да използвам същата астрологична карта. Просто не се връзваш да практикувам елинистична Астрология по същия начин. Колкото и да исках да ползвам любимата ми квадратна карта, не можех. Единственият възможен компромис бе тя да показва изгревните времена и да подчертава зодиите. Обаче не съществува астрологична програма в света, която да предлага това. Съответно, остава  аз да си правя индивидуално всяка една карта с програма, което би отнемало време отново и отново и е нецелесъобразно.

Така наречената елинистична или източна индийска карта бих я ползвал с удоволствие, но тя не показва порциите както и движението на планетите и съответно човек трябва да си ги въвежда всеки път, ако му се занимава.

елинистична Астрология

Говорейки за философия, с голяма въздишка запращам настрани Птолемей и слагам Валенс на престола – където му е мястото. Предупреждавам дори тези, занимаващи се със средновековна и особено с така наречената ренесансова. Това важи и  за Астрологията на Лили (17 век), че ще имат сериозни проблеми. Колкото до тези практикуващи съвременна, колкото по-бързо я отучите, толкова по-големи са ви шансовете да започнете да разбирате колко дълбока наистина може да е заешката дупка – тоест същата елинистична Астрологията. Тук става дума за жива Вселена, за Създателя, за силите обслужващи Съдбата, за Духове, и къде се вмества човекът в цялата тази Схема.

Изучаваме Съзнанието на Космичната Душа, а не някакви груби физически еманации от планетите. Планетите показват Езика на Сътворението и процесите в него. Те говорят и правят фази. Номерът е цялото това нещо, този Логос, от тази елинистична Астрология да бъде обърнат в човешки език.

Никога не е съществувала и не може да съществува т.н. хуманистична Астрология. Това е оксиморон и показва невежеството и арогантността на съвременните астролози. Те си въобразяват, че могат да очовечат всяко едно нещо, без значение колко е голямо.

Астрологията не зависи и не произлиза по никакъв начин от човешкия живот, нито нейна роля е да му е подчинена. Астрологията е Космичен Език. Чиста случайност, в астрологичен смисъл, е, че човечеството съществува и съоответно може да използва Астрологията. Не съм сигурен дали схващате какво произтича от това. Разбирате ли, че би било немислимо човек в древността да каже „моята Венера е върху твоето Слънце”, например. Планетите не са ваши и няма как да бъдат не само ваши, а на когото и да било, освен звена на Създателя. Следователно правилният начин да се каже е „Афродита/Венера в моята рождена карта е” еди къде си.

Елинистична Астрология: концепцията за Времевите Господари/Господарите на Времената

Несъмнено най-важното нещо в елинистичната Астрология е концепцията за Времевите Господари/Управители. На гръцки се казват Хронокрактори. За практикуващите средновековна Астрология, това няма да е кой знае каква новина. Това е така, защото поне техниката на профекциите (макар в схръхопростената й форма) е била предадена. Също и тази за директирането по термите. В допълнение на това, персите са добавили Фирдарията, а арабите Управителя на кръга/орбиса.

И все пак, дори средновековната може да се каже, че е бедна на Времеви Господари. По-важното обаче е, че се е променил възгледът за тях. Съвсем очаквано разбира се, в съвременната не е оцеляло абсолютно нищо от Времевите Господари. Следователно, вместо периоди, разделени на множество подсъбития кулминиращи в главното събитие, се гледат само единични събития (например с дирекциите на слънчевата дъга или транзитите), което е крайно непълен възглед. Едва ли е нужно да се казва, че Господарите на Времената са на върха на астрологичната предсказателна йерархия, докато транзитите са на най-ниското възможно стъпало.

Трите подхода за влизане в хороскопа с елинистична Астрология

Друг фундамент, който е бил загубен, е подходът на разчитане на астрологичната карта. В елинистичната Астрология има 3 такива. Както е обичайно, за тях реално не се дават имена – подобно и на предсказателните техники. Робърт Шмидт нарича тези подходи:

1)     универсалният, 2) тематичният, 3) този на Времевите Господари;

Всеки един от тях е начин да се влезе в картата, но под различен ъгъл.

Универсалният дава обща информация, касаеща целия живот. Например: до какво ниво човек ще се изкачи в обществото/видността на родения, колко време ще живее, ще бъде ли щастлив/а, професията на родения и пр;

Тематичният изследва единствено специфични теми в живота на родения. Например: ще има ли деца, ще се омъжи/ожени ли, финансово заможен ли ще е, ще пътува ли много;

Този на Времевите на Господари разглежда определени парчета от време в живота на родения и показва какво ще се случи в тях. Тоест, ако например картата показва че ще се омъжите/ожените след 30-тата си година, периодът между 20-тата и 30-тата макар да активира темата за брака и партньорите, ще стане така, че няма да сключите брак. Вместо това, ще получите наследство в този период, а не в предишния например, ако това е обещано в картата.

Ключовото е да се разбере, че трябва и трите подхода да се използват и че астрологът трябва да има предвид целия живот на човека. Тоест да мисли биографично – как отделни и на пръв поглед несвързани или дори незначителни епизоди от живота – на по-късен етап великолепно се навръзват и кулминират. По която и да било тема. ВСИЧКО това се основава на концепцията за Времевите Господари.

Равнодомната система и наименованията на 12-те места

Друг важен компонент е Равнодомната система 1. След внимателно превеждане и преглеждане на елинистичните текстове, на Робърт Шмидт става кристално ясно, че този вид система е бил използван от абсолютно всеки един практикуващ. Без изключение!

Съответно понятието „дом” е грешно. В елинистичната Астрология се казва „място” (topos, place). Дом е къщата на дадена планета. Например Ракът е домът на Луната, Лъвът е домът на Слънцето. Така че казваме на 7-ми дом например – мястото на брака и т.н.

Ето основните наименования на местата:

1) Асцендентът (наричан Хороскоп (Horoscopos) или зодията маркираща часа (hour marker) е известен като Кормилото (the Helm);

2)  Второто място е Вратата на Хадес;

3)  Третото място е Богинята;

4)  Четвъртото място е подземното място;

5)  Петото място е това на Доброто щастие/късмет (Good Fortune);

6)  Шестото място е това на Лошото щастие/късмет (Bad Fortune);

7)  Седмото място е известно като залязващото място;

8)  Осмото място е известно като мястото на смъртта и бездейното място (idle place);

9)  Деветото място е Богът;

10) Десетото място е известно като мястото на професията, действията, властта;

11) Единадесетото място е това на Добрия Демон/Дух (Good Daimon/Spirit);

12) Дванадесетото място е известно като Лошия Демон/Дух (Bad Daimon/Spirit.

Квадрантните системи, тези базирани на разделяне на разстоянието меджу ъглите на 3 части, са използвани само за измерване на силата/активността на дадена планета. Тази система е била ползвана до около 9 век.  Тогава Абу Машар започва да натъртва квадрантната система Алкабициус (тогава е нямало Пласидус и Региомонтанус). Прави това и като построява и отделна карта с куспиди за революцията. Квадрантната е била използвана само за 2 случая. Единият е изчисляването на продължителността на живота. Другият е прекалено оплетен, за да навлизам в него в тази въвеждаща статия.

Това е много важен елемент в елинистичната Астрология. Не може да се надявате да я използвате с квадрантна система. Птолемей дори на практика не използва Домове, а само теми, тоест тематичния подход=Равнодомна. Отнема време, но сменянето към Равнодомната е неибежно. Дори и на мен ми отне време, защото и в средновековната се преподава квадрантна, макар Равнодомната да трябва да се отчита. Виждате едно прекъсване на традицията на тази елинистична Астрология до какви опасни последици може да доведе3.

В този вид Астрология се използва астрологичен език, а не астрономичен

Вече споменах начина на изразяване на древните автори и колко дълбок е древногръцкият език. Време е да обърна внимание на нещо още по-значимо – езика на Астрологията 4. Щом толкова ключови понятия и концепции са били изгубени, какво ли може да е било запазено от самия език на Астрологията? За съжаление е останало почти нищо, тоест много по-малко от запазените техники. Това е абсолютно жизненоважна тема, която заслужава пространствено изложение, но материалът ще стане много дълъг.

Препоръчвам освен преведената книга от Шмидт, така и неговите семинари. И все пак и накратко и сборувано от Шмидт. Когато основателите на елистичната са създавали езика на Астрологията, те са работили от нулата. Тоест преди тях не са съществували тези концепции и съответно е нямало конотация/багаж върху понятията. Те свободно са работили, за да ги превърнат в такива, че хем да се разбират на човешки език, хем да запазят същността си.

Какво искам да кажа? Астрономията използва небесните тела, които говорят за самите тях, докато Астрологията ги използва, за да говорят за живота на дадена планета, в случая Земята. В съвременния астрологичен език се използват астрономически, а не астрологически понятия. Тоест силата им тотално се губи за изучаващите Астрология, и по този начин всички произтичащи взаимовръзки и фундаменти остават неразбрани. Астрономите пет пари не дават за това, защото са фиксирани върху петте сетива. Загубата е само и единствено за сметка на Астрологията и практикуващите я.

Използват се древногръцките имена на планетите, а не тяхната латинизирана версия

Също така, това е елистична Астрология, тоест се използват древногръцките понятия, а не тяхната латинизирана версия. Но и по-важно и що касае планетите – в миналото са били смятани за божества. Както практикуващите Магия или дори истинска Музика знаят, в  звука/произнасянето на нещо се крие сила. Познайте какво става, когато се използва погрешно произношение… Също така, древните са наричали планетите много често звезди. Примерно вместо Арес са казвали звездата на Арес, за да покажат, че не става дума за грубата физическа планета там някъде си, а за божеството Арес. Следователно имаме Кронос, Зевс, Арес, Хелиос, Афродита, Хермес и Селена5.

Геометричните фигури вместо имената на аспектите

Що касае така наречените аспекти/лъчи имаме: диаметър/диаметрална конфигурация/схема/фигура/поза/нагласа, триъгълник/тригонална конфигурация, било то лява или дясна, шестоъгълник/шестоъгълна конфигурация, отново лява или дясна, квадратна/четириъгълна конфигурация, отново лява или дясна, тоест 7 планети и 7 лъча. Така нареченият съвпад си е съвпад или съединяване, или свързване тялом 6.

Зодия и образ, а не зодиакален знак

Друго ключово понятие е Зоидион (Zoidion), множествено Зоидиа (Zoidia). Дори в България е останало това понятие, макар поизкривено – зодия и зодии. Понеже е доста по-близо до зоидион и по-отдалечено от знак, ще използвам него, но знайте, че в оригинал си е зоидион.

Думата знак (Signum на латински) до към края на 16в. добре е отразявала значението на Зоидион. Но след това тотално й се променя конотацията и тя повече не показва какво древните астролози са имали предвид под зоидион. Робърт Шмидт след като използва в продължение на 16 години транслитерацията на zoidion в преводите си, през 2009г. се спря на image (образ). След това след също и на representation (репрезентация). Аз ще използвам зодия и образ в статиите ми. Ето какво казва Шмидт за определението за зоидион: „репрезентация на някакъв вид земно същество, което самото то е репрезентация на сбор от характеристики (земни, водни, плодовити, ялови и пр)”.

Зоидион значи и живо животно. Зодиите са живи, а не неживи. Цитирайки Шмидт: „ Всъщност, ако съвременните астролози все още си спомняха за първоначалното астрологично значение на думата знак, те щяха да избягват използването на такива изрази като „Сатурн в знака на Марс”, за да не бъде прието това да означава, че Овен (например) е образът на Марс, отколкото на един  овен. Трябва да се отбележи, че гръцките автори наистина избягват такива изрази точно заради тази двусмисленост.7”

Зоидион има много дълбоки метафизични последици. И Платон, и Аристотел разглеждат това в творбите си що касае Вселената. Всичко това се губи, ако просто се използва думата знак. (да не говорим и за другите понятия). Като по-важното може би – как древните автори са разбирали значението на зоидион. Следователно не мога и няма да използвам думата знак, както и нито едно друго астрологично понятие, използвано от съвременните практикуващи. Не само защото е лишено от смисъл и създава объркване, а защото е и астрономическо, а аз пет пари не давам за земните, ограничени науки. Да, смяната на понятията отнема време, както във всяко едно поле на Знанието, и може дори да е дразнеща в началото. Обаче слагайки на кантар потенциалните ползи и загуби на неизползването на това богаство, не остава грам съмнение кой е правилният избор.

Също, едва ли си заслужава да се напомни, че тази терминология не е властваща в момента, само и единствено защото е била изгубена при предаването на знанието и че Астрологията, (и концепциите й) изучавайки Вечното, никога не може да остарее.

Също така, древните автори не са използвали наименованията на зодиите, които ние използваме. Всъщност на български, понеже в това отношение е по-беден от английския например, нещата не са се отдалечили толкова. Например, ние казваме Водолей, докато на английски освен Aquarius е известен като Water bearer (носещ вода). Каква разлика само!

Следователно ето понятията, които са ползвани от всички елинистични автори, ако да речем една планета е разположена в зодиите. Казваме в Овена, в Бика, в Близнаците, в Рака, в Лъва, в Девицата, във Везните, в Скорпиона, в Стрелеца (Стрелящия), в Онзи с рога на козирог, в Разливащия вода, и в Рибите.

Докато на английски освен масовите Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius и Pisces, имаме the Ram, the Bull, the Twins, the Crab, the Lion, the Virgin, the Scales, the Scorpion, the Archer, the Goat Horned One, the Water Pourer, the Fishes8.

Порция/мойра, а не градус

Друго ключово понятие е мойра (moira), което Шмидт превежда като порция (portion). Това е оригиналното понятие, което в последствие е станало на градус. Отново, конотацията се е променила. По-важното – градус лишава от дълбокото значение на мойра/порция, а именно – получаване на заслуженото/отреденото. А Heimarmene е една от трите Съдби в елинистичната Астрология. Градус предполага градация, докато порция изобщо не означава това. Означава хем частица, хем нещо, което ти е отредено от Съдбата.

Шмидт казва как например в Древността при разделяне на плячката от военни атаки, както и при други обстоятелства, се е използвало точно moira/portion/порция. Виждате сами как нито на английски, нито на български може да се изрази понятието, защото е многопластово. Добре дошли в елинистичната Астрология! Така че ще използвам порция, просто друга дума не се доближава до оригиналното значение, а градус изобщо не отразява смисъла.

Конфигурации по зодия, освидетелстване и сходящ аспект в рамките на 3 порции

Споменах вече за конфигурациите, но трябва да се каже, че доктрината за тях е съвсем различна дори от средновековната. Да не говорим за орязаната съвременна, която няма никаква основа, както и измислените и фиктивни „минорни аспекти”.

Така че имаме конфигурации по зодия, не само по порция. Има разбира се такова нещо като сключване на конфигурация, тоест образуващ аспект на съвременен език, но то е различно. Едно е за Луната, която освен това има и апликация, друго е за останалите планети, които нямат.

Планетите не притежават орбиси. Има всеприет за всяка една планета орбис от 3 порции, останалото е освидетелстване. Условието е конфигурацията да се сключи преди едната от планетите да напусне зодията, в която е. Значимостта на разпадащите конфигурации е още по-ниска дори от тази в средновековната Астрология.

Вървящ наобратно, първа или втора седянка и астрономическата видимост на планетите

Също, ретрограден е поредният астрономичен термин. Не мога да го използвам при елинистичната Астрология. На древногръзки означава вървящ/движещ се назад. Древните освен това изполват и „намаляващ по числа” (subtracting in numbers), но това понятие може да е двусмислено и да касае планета, която се движи по-бавно от обикновено.

Понятието стационарен също не казва нищо, затова седящ и вместо първа и втора станция имаме първа и втора седянка. Помнете, че това са процеси в Съзнанието на Космичната Душа, а не физически планети, които са просто Азбука.

Съответно, понятията за хеликалните фази са различни от тези в средновековната. В съвременната съответно нито едно от тях не е оцеляло. Птолемей е бил неразбран и погрешно преведен, както показва Робърт Шмидт (вижте въведението в книга 4, написано от Шмидт и книгата преведена от него). Отделно самият той е допускал груби грешки що касае изчисляването на астрономичната видимост на планетите. Няма да се спирам засега на тях, щото са дълги, а може да ги илюстрирам в някоя статия. Румен Колев е най-големият специалист в света по тези теми. Горещо препоръчвам материалите му и програмата му, която е единствената изчисляваща правилно хелиакалните фази на планетите.

Елинистична Астрология: концепцията за секта и условията за радване

Много ключова концепция е тази за сектата, както и за условията на радване на планетите. Тя е оцеляла в средновековната, но важността й е намалявала с течение на времето. Съответно, и за пореден път, нищо не е оцеляло от нея в съвременната Астрология.

Съвсем накратко:

дневните планети са Слънцето, Зевс и Кронос;

нощните са Луната, Афродита и Арес.

Хермес варира: ако изгрява преди Слънцето е дневна планета – след Слънцето – нощна. Валенс пък казва, че зависи кой е управителят на термата му и оттам се гледа сектата му.

Дневните планети се радват като са в полусферата на Слънцето, нощните „гледат да бягат от нея” и се радват като са в тази на Луната.

Планетите от деня се радват, когато са в мъжки зодии, а тези от нощта – в женски.

Дневните се радват когато са над хоризонта в дневна карта и под в нощна, нощните – обратното.

Дневните се радват, когато са в източен квадрант, нощните когато са в западен (4,5,6 Дом и 10,11, 12 и съответно 1,2,3 и 7,8.9 Дом).

Планетите от деня се радват когато са източни спрямо Слънцето, което означава квадранта на 90 градуса зад Слънцето и този, който му е в опозиция. Тези от нощта се радват на обратното.

Планетите, които са срещу/контра на сектата на картата създават проблеми, спънки, при тях нещата не вървят така плавно, както при тези, които са от сектата на картата. Причната за това, е че последните управляват.

Друго нещо, което е изключително показателно е, че една от най-първите техники за изчисляване продължителността на живота – дадена от краля Нехепсо – показва, че продължителността на живота в тази Астрология се изчислява различно в зависимост от това дали човек е роден през деня или през нощта! Това ми напомня и на техниката за определяне професията на родения, в която зависи дали той/тя е роден освен през деня или нощта, също и по време на новолунна или пълнолунна фаза.

Концепцията за изгревните времена и малките години на планетите

Друга загубена концепция, а абсолютно ключова, е тази за малките години на планетите. Истината е, че това е техника от вавилонската Астрология, макар да има леки различия в броя години, отредени на планетите. Няма да се спирам на произхода и на „защо”-то на броя години. Ще кажа поне, че те, както всичко друго в античната Астрологията, не са случайни, а са базирани на определен принцип/цикъл.

Тази техника е несъмнено най-простата на пръв поглед, но същевременно е да не кажа най, но една от най-комплексните. Иначе основата зад нея е ясна – всяка планета обещава нещо в дадена карта, било то сама или чрез конфигурация с други. Когато този период назрее тя дава събитие, било то външно, че и дори вътрешно.

И така: Кронос дава 30 години, Зевс 12, Арес 15, Слънцето 19, Афродита 8, Хермес 20 и Луната 25.

Освен годините на планетите имаме изгревните времена (ascensional times) на зодиите. Те зависят от ширината, тоест от географското положение спрямо екватора. Тази концепция не е оцеляла дори в средновековната Астрология. Що касае съвременната – както почти винаги – нито малките или които и да било години на планетите, нито изгревните времена на зодиите са се запазили.

Валенс смесва тези две концепции и добавя и трета, но няма да се спирам на това в тази статия, защото е прекалено сложно (вижте книга 7 от Валенс).

Елинистична Астрология: Жребии, а не (арабски) точки

Друго ключово нещо е използването на Жребиите, тотално погрешно наричани от някои „Арабски точки”. Отново и тук се е загубил смисъла на латинската дума „pars”. На древногръцки е kleiros и значи точно жребий. Робърт Шмидт разказва как Омир описва как войниците са вадили нещо от каските си и са го слагали в една каска, определяйки по този начин кой да отиде да извърши дадена трудна задача. Самият акт на избиране е бил жребий, тоест нещо паднало ти се, отредено – това е смисълът на понятието Жребий.

Има десетки Жребий, но двата най-ключови са Фортуна и Дух9. Те са дотолкова основополагащи, че директно ви казвам, че без тях няма никакъв смисъл да се захващате с елистична Астрология. Фортуна е по-важният Жребий и дори му казват основният Жребий, без да го именуват. Иначе Фортуна е известна като Жребия на Луната или лунния Жребий, а Дух е този на Слънцето или слънчевия. Фортуна се използва като Асцендент.

Формулата за Фортуна е в дневна карта от Слънцето до Луната и хвърляте от Асцендента, а в нощна обръщате (игнорирайте Птолемей, той греши тук); Дух е в дневна карта от Луната до Слънцето и хвърляте от Асцендента, а в нощна обратното. Важното е да се знае, че по принцип се брои по поредицата на зодиите, но ако са по-близо – обратно на зодиите, но тогава карате по този начин и после хвърляте от Асцендента в същата посока. Интересно е, че Фортуна и Дух са винаги на еднакво разстояние от Асцендента.

Други ключови Жребии са Екалтация (в дневна карта от Слънцето до градуса му на екзалтация и пускате от Асцендента, в нощна от Луната до градуса й на екзалтация и хвърляте от Асцендента) Ерос, Необходимост, Основа и пр.

Не се използват Алмутени

Друго ключово нещо, което е различно от средновековната е, че в елинистичната Астрология не се използват така наречените Алмутени (al-mubtazz). Птолемей споменава нещо такова, но дори и при него различните достойнства нямат различна стойност, а еднаква. Също, в елинистичната Астрология не се използва достойнството на фаса/деканата. Причината да имат еднаква стойност, е че се използват за различни неща, а броенето/Алмутена заличава тези разлики и прави едното достойнство повече от другото, което не е стриктно така.

Елинистична Астрология – защо Философията е първостепенна

Стигам отново до Философията, която нарочно оставих за накрая. За да практикувате каквато и да било Астрология, ви трябва основа, защото без такава нещата се разпадат. Когато гледате дадена карта, била тя рождена, изборна, въпросна, мунданна и пр. трябва да сте 100% наясно какво виждате пред вас. Трябва да сте наясно кое е това, което изучавате. Астрологията показва ли Вечното, или подлежи да бъде определяна според човешките представи на дадена епоха? Ако Астрологията отразява Вечното, ако Астрологията показва Съзнанието на Космичната Душа, възможно ли е то да не е съвършено?

Накъде бия? Естествено, че към външните планети, които по-точно трябва се наричат транссатурнови. Досетливите трябва да знаят вече какво ще кажа, но по-важното – защо е така и защо тази позиция не е лична. Тя просто отразява реалността. Та, отразявайки Вечното, Астрологията не се променя. Следователно нищо не може да се добави към това Знание, а само да се преоткрива, защото то е изначално съвършено.

Уран, Нептун и Плутон няма как да управляват Водолей, Риби и Скорпион

И оттам, Уран, Нептун и Плутон никога не могат да управляват зодии и съответно да са Времеви Господари. Това  автоматично значи, че те са в огромна степен, да не кажа тотално – излишни във въпросната елинистична Астрология. Всякакви приумици за колективна еволюция и развитие на съзнанието са пълни глупости и нямат нищо общо с Астрологията. Точно така – това е базата на съвременната Астрология – Дарвин, Хърбърт Спенсър и най-вече Теософията. Тук няма място за лични интерпретации и догатки.

Следователно ако не можете да разчетете дадена карта без трансатурновите планети, искрено и най-сърдечно ви призовавам или да спрете изобщо да се занимавате с Астрология. Или да направите една пауза и да се информирате за източниците на това Изкуство. Имам предвид това колко малко общо има съвременната с въпросната елинистична Астрология и какво произтича от всичко това.

Тоест, ако вярвате, че дадена астрологична случка не може да се види без тези Уран, Нептун и Плутон (няма изобщо да споменавам астероидите и всевъзможните измислени минорни аспекти), тогава вие не знаете какво е Астрология.  Това, което практикувате не е Астрология, а са куп недоказани теории, закриващи истината за тази Наука.

Казвам всичко това с осъзнаването, че и аз в началото бях учен да ползвам Уран, Нептун, Плутон и на тяхната значимост. И ги ползвах11. Обаче с течение на времето не можех да си затварям очите, че не ми показват абсолютно нищо ново. Да не говорим, че са невидими до голяма степен за човешкото око и какво произтича от това.  Но аз съм все пак само един практикуващ. Истината се вижда ясно само и единствено от опита, но с нужното познание и спазване на правила.

Джиотиш/индийската Астрология и Върховният съд на Индия

Трябва да спомена и Джиотиш, чието знание безкрайно уважавам. Може да не съм съгласен с някои неща, но важното е, че имат Философия, имат основа. НИКОЙ не може да ги пипне. Писах  вече, че през 2012г. се стигна до Върховния съд в Индия и той постанови: Астрологията е на 4000 години и е уважавана наука. Искам да кажа, че в Индия също не се използват Уран, Нептун и Плутон планети. Защо? Защото няма никаква нужда от тях.

Моля разберете ме правилно. Не си и помислям да ви казвам какво да ползвате или не. Самите текстове ще ви покажат истиността на думите ми. Сами ще видите, че няма как да ползвате квадрантна система, няма как да ползвате трансатурновите като Времеви Господари, няма как те да участват в изчисляването на дължината на живота и какво ли още не. Единственото, което остава са транзитите към ъгли и към лични планети….а транзитите са най-слабата техника в древната Астрология. И вярвате или не, вторичните прогресии са техника от елинистичната Астрология! (вижте Валенс книга 9).

Заключение: елинистична Астрология, съпоставена със средновековна или съвременна

Накрая, спомням си преди време един разговор с Димитър Кожухаров (когото безкрайно уважавам), и как ми обясняваше къде стои елинистичната Астрология спрямо средновековната и съвременната. Той ми каза, че ако съвременната е една локва, то средновековната е едно голямо езеро, а елистичната е един океан. Засмях се тогава наистина, защото не ми се вярваше чак такава да е бездната. Колкото повече времето минаваше, колкото повече напредвах с елинистичната, толкова по-ясно ми ставаше колко наистина е прав той.

Така че моят съвет е, ако не ви е страх от дълбокото, скачайте смело. Само не забравяйте да си свалите „дрехите”!

2 Няма върхове на Домове тук/куспиди. Знаците са Домове. Дори Асцендентът да е на 28 градуса Дева, цялото това място е първи Дом, всичките 30 градуса. Втори Дом са всичките 30 градуса Везни, 3-ти Дом са всичките 30 градуса Скорпион и пр.

3 Което ми напомня как американската астроложка Деметра Джордж, която преподаваше в колежа за Астрология Кеплер в Щатите, разказа в едно радио интервю как преподаватели по съвременна Астрология в Щатите са отказали да проверят изпитите на ученици само защото са използвали не квадрантна, а Равнодомната система!

4 Абсолютно ключова е книгата „Definitions and Foundations” translated by Robert Schmidt 2009. (Определения и Основи преведена от Робърт Шмидт) В нея се дават десетки концепции, без които е немислимо да се изучава елинистична Астрология.

5 Сатурн, Юпитер, Марс, Слънцето, Венера, Меркурий и Луната. За Светилата, понеже са особена група, не бих казал, че е чак такъв проблем и ще ги използвам смесено, дори преобладващо Слънце и Луна, но за другите планети работата е наистина сериозна.

Също, забележете, че казваме Херметизъм, а не Меркуризъм или каквото там.

6 Опозиция, тригон, квадрат, секстил и съвпад. Подчертавам отново, че това е съвсем телеграфно обяснение. Шмидт е направил цял семинар The Hellenistic Doctrine of Planetary Configurations (Елинистичната доктрина за планетарните конфигурации)

7 От същата книга, стр 94.

8 Единствено тези, които говорят английски могат да схванат тънките и ценни разлики. На български просто нямаме други имена за тези понятия и затова изглежда, че камо ли не не се губи нищо, докато това е голяма заблуда. Забележете, че Козирог/Capricorn/the Goat Horned One/Онзи с рога на козирог е единствената зодия, която е прилагателно! Дори аз не знаех след години средновековна + материали и от елинистичната. Те обаче са превеждани със съвременните понятия и виждате какво се губи!

9 Известен отчасти погрешно като Точката на Щастие. Това е много дълга тема и е много непълно да се обозначава/ограничава с някакво понятие. Затова я наричам Фортуна – като богинята. Горещо ви препоръчвам да я изследвате темата. Има я също отразена и в изкуството и музиката – например в окултната Кармина Бурана от Орф.

10 Има различни формули за тези Жребии. В крайна сметка единствено у Валенс да показани как се ползват и неговите формули са различни от тези при Павел от Александрия и от Фирмикус. Но съдейки по самите формули се вижда, че има фини разлики в обозначенията на Жребиите. На английски са Fortune, Spirit, Eros, Necessity, Basis.

11 Абсолютно задължителна за всеки практикуващ е студиата на Сю Уорд (Sue Ward) за трансатурновите планети. Струва само 5 лири и е в електронен вариант. Сю (която е последователка на Уилям Лили) дори използва тези пари като дарение за бездомни животни

http://sue-ward.blogspot.bg/

Uranus, Neptune, and Pluto: An Investigation into the Sources of their Symbolism.

12 Всъщност направете си експеримент и попитайте ваш преподавател, или ако провявате интерес – някого, когото познавате – откъде произлизат вторичните прогресии. 90% поне от тях няма да знаят (игнорирам Валенс, говоря за това, което масово се знае).

Публикувана на 7 Октомври 2012г, в 5.59 pm ден на Хелиос, час на Кронос

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *