И Дзин и древната Астрология

И Дзин – Книгата на Промените

И Дзин, известна също като Книгата на Промените, е една от най-старите книги и оракули. Документирано е на над 3000 години. По нататъчното й датиране е трудно, защото не се знаят точните години, но се счита, че е на около 5000 години. Хората, които не са особено наясно със или не се интересуват от китайската култура (забележете, че не написах „китайската Метафизика”) им е трудно да разберат как е възможно И Дзин да е пропита в такава степен в тази страна.

Разбира се, съществуват исторически/материални причини за това, като например:

  • изгарянето на почти всички преди над 2000 години в древен Китай, а И Дзин бидейки пожалена
  • Конфуций, бидейки една от най-влиятелните фигури в историята на Китай, е бил страшно запленен от И Дзин, писал е коментари по нея
  • няколко века след Конфуций, по времето на династията Хан, И Дзин е станала задължително четиво за полагане на изпитите на кандидатите за влизане в императорския двор.

По този начин, И Дзин на практика е станала официална част от държавните доктрини на китайската империя. Умножете това влияние с мащаба на тази империя и множеството държави, които е контролирала/повлияла, и ще започнете да разбирате защо И Дзин е толкова вездесъща не само в Китай.

Съпоставка между И Дзин и древната Астрология

Пиша тази статия не за да раглеждам историята на И Дзин (нещо, което вече е правено от множество от далеч по квалифицирани за това хора), а за да я съпоставя в генерално отношение с древната Астрология. Преди да направя това, трябва да знаете, че И Дзин е писана на древно китайски/класически китайски, който е различен от съвременния китайски език. Тоест съвременните китайци трябва да карат курсове, за да го разбират, както и съвременните гърци, ако те искат да четат Платон, Аристотел, Валенс, Птолемей и т.н. в оригинал.

Също така, в древно китайския език няма пунктуация. Като се добави към това, че става дума за Метафизика, тоест текстът е написан по измамно прост начин, в който преднамерено е закодирана информация, която не може да се извлече ако книгата се чете като обикновена такава.

Проблеми с превода и разбирането на Книгата на Промените

Всичко това означава, че има 2 проблема при заниманаването с И Дзин (и с всякакви други класически текстове касаещи Метафизика):

  • Има значителни разлики в превода на самия текст. И Дзин е превеждан от над 100 различни преводачи на европейски езици и разликите на доста пасажи са стряскащи.
  • Едно е да се прочете текстът (колкото по-точен е преводът, толкова по-улеснен е човек в разбирането му), друго е той да интерпретира, и трето е той да бъде Разбран, тоест да се разбере какво стои зад текста. Тоест „разбирането” означава разбирането на самите думи и изречения, а „Разбирането” означава какво стои зад тези думи и изречения.

Когато четох И Дзин, аз го правих от 4 различни преводача и книги, които лично бях избрал след изследване по темата. Имаше разлики дори в имената на някои от Хексаграмите, да не говорим за самия превод, да не говорим за даваните интерпретации.

И все пак, въпреки тези разлики, стана много ясно, че това, което казва И Дзин, генерално погледнато, е същото, което древната Астрология казва. Преди време написах тази статия по темата.

Добротворни и злосторни хексаграми в И Дзин

С други думи, има добротворни и злосторни Хексаграми, като злосторните са доста повече от добротворните.

И Дзин и Астрология - хексаграма 63

Има специални правила, по които се разчитат Триграмите съставящи Хексаграмите, които не са предмет на тази статия. Това, което трябва да знаете е, че от всичките 64 Хексаграми, има една единствена, при която всичките 6 линии са не само на мястото си, а са свързани с линия от другата полярност.

По друг начин казано – нещо, което съм писал много пъти – неравенството е името на играта в този физически свят. Хората са различни, с различни съдби, на един е дадено много, на друг е дадено средно, на трети е дадено малко, има много по-малко успели хора (в каквато и да било сфера) от неуспели такива, и т.н. и т.н..

В крайна сметка, индийската Астрология/Джиотиш показва същото. Разбира се, че го показва – нали става дума за разчитане на Вечните Закони.

И Дзин, Вечните Закони и И Дзин Астрологията/Хе Луо Ли Шу

Държа да отбележа, че съм далеч от това да съм „Разбрал” И Дзин в цялостността й. За това е нужно много време и дори и тогава човешкото разбиране ще е непълно.

Другото важно нещо е, че И Дзин е основно известен като един от най-старите оракули и се използва за гадаене, разбиране на ситуации, предсказване на бъдещето и прочие. Истинската сила на тази невероятна книга обаче е в разясняване на Вечните Закони. Много хора в тази материя казват, че веднъж разбрал тези Закони, практикуващият няма да има нужда да гададе, защото ще знае как ще се развие въпросната ситуация – което е нещо, с което аз лично не мога да се съглася, поне не изцяло.

Говорейки за Вечните Закони, колкото и да са впечатляващи, тяхното прилагане винаги ще остава непълно освен ако не се взема предвид личната съдба, показвана в рождения китайски хороскоп на човека. С други думи, има клон в китайската Метафизика, който използва клона от китайската Астрология, Четирите Стълба на Съдбата и превръща хороскопа в Хексаграми, които описват живота на човека. Този клон е известен като И Дзин Астрология/He Luo Li Shu/HLLS и разкрива невероятно знание, което важи едиствено за въпросния човек. Ще пиша за И Дзин Астрологията в друга статия.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *