И Дзин Нумерология s

И Дзин Нумерология на сливовия цвят

Съдържание

Тази статия обяснява какво е И Дзин Нумерология, как е възникнала, както и някои от начините, по които може да се използва. Давам и мой пример с този страхотен метод за гадаене.

Какво е И Дзин Нумерология

И Дзин Нумерология, известна като Нумерология на сливовия цвят или с китайското си име Мей Хуа И Шу (Mei Hua Yi Shu) е китайски метод за гадаене, популяризиран от Шао Йонг през 11 век. Това е метод, при който чрез наблюдаване на природата, животните  и хората, въз основа на определени характеристики се приписват числа от 1 до 8, които отговарят на всяка от осемте триграми. Триграмите се използват за използване на две от 64-те хексаграми от И Дзин – Книгата на промените – най-старият оракул в света. Характерно за И Дзин Нумерологията е, че макар самият метод да разчита на триграми и хексаграми, в повечето случаи той няма нужда да разчита на текста в И Дзин, а гадае и дава отговор въз основа на характеристиките на триграмите и на заобикалящата среда.  Методът, както ще видите, си има правила, но той също е изключително интуитивен и синхронистичен.

Апарат на И Дзин Нумерологията

В статията ми “Какво е китайска Астрология” споменавам за осемте триграми. Добра аналогия да мислите за тях е като за планетите. Вместо 7 + сферата на неподвижните звезди, тук имаме 8 триграми/планети. Тези триграми описват абсолютно всичко, което може да съществува. По друг начин казано, те са част от една гигантска система на съответствия. Тези, които проявяват интерес към Нумерологията на сливовия цвят трябва максимално добре да изучат обозначенията на триграмите, защото това не е просто основата на метода, това е самият метод. Разбира се това би било изключително полезно и за Фън Шуей, но да не се отклонявам от темата.

Осемте триграми се подреждат в две подредби.

Подредбата на Ранното небе на осемте триграми

 

Подредбата на Ранното небе на осемте триграми

От тази подредба се използват единствено числата, свързани с/управлявани от всяка от триграмите. Добавил съм ги за улеснение. И така:

Небе/Чиан = 1

Езеро/Дуи = 2

Огън/Ли = 3

Гръм/Жен = 4

Вятър/Сун = 5

Вода/Кан = 6

Планина/Ген = 7

Земя/Кун = 8

Подредбата на Късното небе на осемте триграми

Подредба на Късното небе на осемте триграми

 

В тази подредба всяка от триграмите управлява различно число, но понеже това число не се използва в И Дзин Нумерологията, за улеснение съм добавил числата от Ранното небе.

Тоест, използват се числата от Ранното небе (дадени тук), а посоките се използват от Късното небе, дадени тук. Тоест тази графика съм я направил  да е самодостатъчна.

Това е техническият апарат на И Дзин Нумерологията. Останалото е наблюдение на природата, животните, хората, спиране на вътрешния диалог и следене, слушане и гледане за сигнали за гадаене.

Основните начини за извеждане на хексаграми в И Дзин Нумерологията на сливовия цвят

Методът И Дзин Нумерология се състои в използване на системата на съответствия за приписване на 2 основни триграми на определени заобикалящи ни неща, въз основа на които се построява хексаграма. Въз основа на тази хексаграма се построявят ядрените 2 триграми и финалната хексаграма и се правят отсъждания на възникналия въпрос. Има около десет метода, чрез които се извеждат/се построяват хексаграми.

Държа да натъртя, че това е метод, развит в древен Китай, писан на древнокитайски език и ползващ китайския календар. Абсолютно задължително е да се използва китайския календар! Иначе всички взаимовръзки между стволчетатата, клоните, елементите и прочие и се губят.

Въз основа на датата и часа

Това е най-често използваният метод. Той е най-обективният, защото тук просто се взема годината, месеца, деня и часа и се обръщат на числа, триграми и хексаграми. Като потенциален минус е, че ако се прилага оригиналната му версия, този метод обхваща само 1/16 от възможните варианти на хексаграми и линии. Ще дам пример с този метод по-късно.

Въз основа на числа и часа на гадаене

Тук се използват броя на дадено нещо + часа на гадаене, за да се построи хексаграмата. Например може изведнъж да видите 7 кучета или 7 птици. 7 съответства на триграмата Планина/Ген.

Въз основа на звуци и часа на гадаене

Звуците може да са ревове на животни. Или това може да е броят пъти, който някой чука по вратата ви. Използва се и часа на случване за построяване на хексаграмата.

Въз основа на нещо написано или на телефонен номер

Гадаенето може да се извърши въз основа на текст от бележка, или въз основа на телефонния номер на даден човек, който ви се обажда. Използва се и часа на гадаенето.

Въз основа на размери: метри и сантиметри

Може да се гадае въз основа на размери на дрехи или предмети, в метри и сантиметри (китайците си изполват тяхна мерна единица).

Въз основа на хора, базирано на глас, цветове, цветът на очите, предмети, дрехи, възраст, коя част на тялото си движат

Както виждате, може да се гадае почти по всичко. Контекстът е определящ при всяка система на гадаене. Тоест, това, че очите на даден човек са ви приковали вниманието не означава, това ще е така следващия път. Нито означава, че този човек ще е в подобна ситуация (няма да е), нито ще е облечен със същите дрехи и прочие.

Въз основа на предмети, които даден човек държи

Отново, това създава уникален контекст, в уникален час, който описва уникална ситуация, добита чрез такъв вид гадаене.

Въз основа на заобикалящия пейзаж

Тук вариантите са ограничени единствено от познанията на гадаещия за природата и връзките, които знае или може да направи. Може да се гадае по всичко, защото Природата отразява всичко. Но не може да се гадае винаги, а трябва да се хване момента. Ще покажа по-късно с врабчетата и Шао Канджие.

 

И Дзин Нумерология

Въз основа на животни и дървета

Тук може да се изчисли дължината на живота или да се получи информация относно въпросното животно или дърво.

Въз основа на съдове, предмети и неща

Тук може да се изчисли срока на годност на даден съд или предмет. Да, дори и неодушевените предмети се подчиняват на закона на числата и Природата.

Шао Йонг и произходът на метода И Дзин Нумерология на сливовия цвят

Шао Йонг е един от най-известните метафизици в историята на Китай. Живял през 11 век, той бил толкова запленен от И Дзин, че започнал да пренебрегва останалата част от занятията си. Когато му било студено или горещо на тялото, той пренебрегвал нуждите му, за да се фокусира в разкриването на тайните на И Дзин. Въпреки годишни усилия, той не успял да разкодира И Дзин докато по синхроничен начин не стигнал до книгата на наскоро умрял мъдрец, която я завещал на Шао. Когато Шао се докопал до нея, той имал невероятни проникновения и впоследствие популяризирал системата, която наричаме Нумерология на сливовия цвят, като написал книга от 3 ръкописа за този древен метод за гадаене.

Двете биещи се врабчета и предсказанието на Шао по сливовия цвят

В годината на Дракона, в 12-ия месец, на 17-ия ден от този лунен месец, в часа на Маймуната Шао се наслаждавал на сливовите цветчета и забелязал как 2 врабчета започват да се бият на един клон. Миг-два по-късно той видял двете врабчета как падат от сливовия клон и се замислил. Той знаел, че когато нещата са в покой, човек не може да гадае. Но когато има внезапна активност, съществува основание за гадаене. Наистина е странно как и двете врабчета ще паднат заедно с клона на земята. Трябва да има някаква специална причина за това.

Така че Шао използвал метода за датата и часа, за да построи хексаграмата.

Той взел годината на Дракона (номер 5, тъй като цикълът започва с Плъха 1, Вола 2 и прочие), 12-тия месец (Тигър 1, Заек 2, Дракон 3 и Вол = 12)  и 17-ия ден в китайския лунен календарен месец. Събирайки 5+12+17=34. Вадим осмици докато остане остатък или 0. Ако е 0 = 8 = Земя/Кун. В случая вадим 4 осмици от 34 и остава 2 = Езеро/Дуи . Това е горната триграма.

За да получи долната триграма, Шао добавил часа на гадаенето (часът на Маймуната = 9, тъй като започваме с Плъха 1, Вола 2, както с годините). 34 +9 = 43. Вадим 5 осмици и остава 3 = Огън/Ли

долната триграма.  Така получаваме хексаграма с Езеро върху Огън. Проверявайки в направената от мен таблица се вижда, че това е хексаграма 49.

Таблица с 64-те хексаграми

За да изчислим променящата се линия, събираме числата от първата/горната триграма + числото на часа (от долната) и ги разделяме на 6, тъй като има 6 възможни линии. Тоест 34+9 = 43: 6 = вадим седем 6-ци и остава 1 = линия 1. Така построяваме хексаграма 49 с променящата се линия 1. Ядрените триграми са линии 2-3-4 и 3-4-5. Новата хексаграма е 31, тъй като долната триграма на хексаграма 49 с променяща се линия 1 става от Огън на Планина. Така картата придобива завършения си вид:

 

И Дзин Нумерология - биещите се врабчета на сливовия цвят Шао Йонг

В резултат на тази фигура Шао Йонг предсказал, че младо момиче ще дойде на следващата вечер да бере сливовия цвят, ще бъде забелязано от възрастния градинар, ще се уплаши, ще падне на земята и ще си нарани крака. За щастие, контузията на момичето няма да е сериозна и девойката ще се възстанови.

Всичко станало както Шао предсказал. Оттогава този метод носи името Нумерология на сливовия цвят, или И Дзин Нумерология.

Как успял Шао да направи толкова удивително точно предсказание въз основа на 2 врабчета, които внезапно почнали да се се бият на клона на сливовия цвят и паднали на земята с клонката?

Шао постигнал това въз основа единствено на цялостното познаване на обозначенията на осемте триграми.

Триграмите Ти и Йонг

Първо трябва да знаете, че има 2 основни вида триграми в дадена хексаграма. Едната е Ти, а другата е Йонг. Ти се превежда като субектната триграма, като триграмата на тялото. На практика, Ти е питащата страна или тази страна, която е засегната/играе роля.

Йонг се превежда като функионалната триграма, обектната триграма, триграмата на съдбата. На практика, Йонг показва това, за което се пита.

Триграмата, която остава непроменена, тоест която няма променящата се линия, е винаги Ти/триграмата на нещото, за което се пита.

Триграмата, която съдържа променящата се линия е Йонг/триграмата на съдбата/триграмата на това, за което се пита.

Анализ на предсказанието на Шао Йонг за момичето, което ще бере сливовия цвят и ще падне от дървото

Горното за Ти и Йонг е винаги валидно. Въпросът е, че когато става дума за спонтанно гадаене като случая на Шао с врабчетата, границите могат малко да се размият между Ти и Йонг.

Та триграмата Ти е Езеро и едно от обозначенията на тази триграма е младо момиче. Понеже присъства триграмата Огън, която унищожава триграмата Езеро (елемент Метал), това сочи, че момичето ще пострада. Понеже триграмата Небе (елемент Метал) е в ядрените триграми, тя сочи възрастен мъж, който ще види момичето. Тъй като триграмата Вятър (елемент Дърво) е в ядрените триграми, а тя управлява краката и е отслабвана от Огъня и унищожавана от Метала, това сочи, че момичето ще падне и ще си нарани краката. Понеже триграмата Планина (елемент Земя, който подхранва елемемента Метал на момичето) се получава във финалната триграма, това показва, че травмата й няма да е сериозна и тя ще се възстанови лесно.

Старецът, който ще пострада след 5 дни

Една сутрин Шао се засякал с един старец, който вървял в посока югоизток. Той имал тъжен израз на лицето. Шао го попитал каква е причината за тази тъга. Старецът отговорил, че няма причина. Шао решил да извърши гадаене, използвайки втория подход на този метод. Имам предвид, че при първия подход първо се извеждат цифрите, въз основа на които се изчисляват триграмите, а при този подход триграмите се извеждат директно от ситуацията. Понеже гадаенето касае старец, горната триграма е Небе . Понеже посоката, в която върви старецът е югоизток, долната триграма е Вятър . (Вижте таблицата с посоките, дадена по-горе).  Понеже това е станало в часа на Заека (5-7 сутринта местно средно време = 4-ият час от денонощието след Плъх, Вол, Тигър), Шао добавил часа. Тоест имаме 1+5+4=10. Махайки 6, остава остатък 4 = 4-та променяща се линия. Това дава следната фигура:

 

Старецът от югоизток - Шао Йонг нумерология на сливовия цвят

Хексаграма 44 се казва Среща, Случайна Среща, Срещане.

Триграмата без променящата се линия е Ти, тоест стареца, а трирамата с променящата се линия е Йонг/триграмата на съдбата. Тоест старецът е представен от триграмата Вятър с елемент Дърво. Дървото е унищожено от другата триграма Небе, с елемент Метал. Това дава едно нещастие. В ядрените триграми Дървото не получава помощ и е унищожено 2 пъти от триграмата Небе, която е Метал. Това дава второ нещастие. Тъжният поглед на старецът дава трето нещастие. При този втори метод не се гледа финалната хексаграма, а се проверява текстът на И Дзин. В превода на текста на Jack Balkin за хексаграма 44, линия 4 пише:

“Няма риба в обвивката. Нещастие”

Други преводачи вместо опаковка дават “чанта”. Но всички преводи дават тази линия в хексаграма 44 като носеща нещастие.  Преводът на Ричард Вилхелм/Кари Бейнс дава:

“Няма риба във водоема. Това води до нещастие”.

Тоест имаме 4 индикации за нещастен изход. Понеже старецът е вървял, а не е лежал или седял, това забързва случването на събитието. То се извежда като се съберат основните триграмите от оригиналната хексаграма + променящата се линия. В случая имаме 1+5+4=10, но понеже старецът е бил в движение делим на 2 = 10:2=5. Това са 5 единици време. В случая е дни. Шао казал на стареца много да внимава в контактите си с външния свят през следващите 5 дни. Старецът казал, че и без това си внимава и си заминал. Минали 5 дни и той бил поканен на гощавка, където срещнал нови хора. Забележете името на хексаграмата е Среща, Случайна Среща, Срещане. Там го черпили с риба. Заседнала му кост в гърлото и той умрял. Забележете текста в И Дзин. Някои гадатели обръщат внимание, че фразата “няма риба в обвивката/чантата/водоема” сочи, че като се махне рибата остават костите от нея. Старецът е трябвало да внимава с риба заради текта от И Дзин. Изглежда наистина мистериозно, че той е трябвало да умре, но индикациите за нещастие са цели 4 и няма нито една, която да смекчава това нещастие.

Личен пример за мощността на метода И Дзин Нумерология

Б е моя приятелка, която проявява интерес към китайската Метафизика. Б имаше въпрос от голямо значение за нея. Касаеше пари, които има да получава и дали ще си получи полагаемото. След като й казах за класическия метод за хвърляне на монети и как се прилага, тя се концентрира внимателно върху въпроса си, хвърли 3-те монети 6 пъти и си записа какво й се падна. Получи й се хексаграма 64 с променяща се линия 4 и финална хексаграма 4.  Б си прочете текста по И Дзин от няколко преводача, но той не беше особено ясен, а и говореше за случване чак след 3 “години”. Това беше прекалено дълъг период. Тя се обезкуражи. Тъй като въпросът й очевидно беше от голямо значение за нея и тъй като беше питала искрено, предложих на Б да използвам метода Нумерология на сливовия цвят с получената от нея хексаграма. Б се зарадва и търпеливо зачака моя анализ.

 

И Дзин Нумерология - пример за предсказване на финанси

Триграмата без променящата се линия е Ти/представлява Б. Това е триграмата Вода, а триграмата с променящата се линия е Огън и представлява финансите, за които Б пита. Важно правило е, че веднъж като се установят, триграмите Ти и Йонг си запазват местата в ядрените триграми и финалната хексаграма.

Вижда се, че Водата гаси/контролира Огъня в оригиналната хексаграма. Това е отлично и сочи, че Б е в по- силна позиция от хората, даващи парите. В ядрените триграми обаче, сочещи средното развитие на ситуацията, Б е представена от Огън, а хората от Вода. Тоест Б е по-слабо положение в средния етап. Финалната хексаграма показва как ще свършат нещата. В нея Б е представена от триграмата Вода, а хората, даващи парите са представени от триграмата Планина, с елемент Земя. Тоест триграмата на Б е унищожена във финалния етап. Това означава ли, че тя със сигурност няма да получи полагащите й се пари? Отговорът е, че трябва да се разгледат други фактори и да се види дали ще потвърдят това заключение или няма изцяло да го променят.

Единият от най-важните е енергията на Космоса. Тя се вижда от годината, месеца, деня и часа на задаването на въпроса. Ето картата за сряда 27 януари 2021г. за 10 часа вечерта, когато Б зададе своето питане:

 

Нумерология на сливовия цвят - гадаене за финанси - енергията на Космоса

Вижда се, че картата гъмжи от Вода: клоните на годината, деня и часа са Плъх и 2 Прасета – елемента Вода. Месецът е най-мощната енергия и той е Вол, което е Земя. Въпросът е дали този Вол се комбинира с Плъха и двете Прасета, за да формира Зимна сезонна комбинация за елемент Вода. Ако да, тогава Б на 100% ще получи полагащата й се сума. Ако не, тогава това е заплашено и по-вероятно да не я получи, поне не изцяло.

Другият ключов фактор, който трябва да се проверява е посоката и метеорологичното време. Б е в Русе – град на Север – посоката с елемент Вода, което засилва триграмата й. Русе е на огромната река Дунав – което дава още от елемента Вода. На всичкото отгоре, в момента на задаването на въпроса навън валеше сняг – нещо, което аз веднага забелязах. Снегът спада към елемента Вода. Тоест тук има тройна подкрепа за триграмата на Б.

Теглейки чертата, триграмата Вода на Б получаваше невероятна подкрепа от космоса, от локацията, от посоката и от метеорологичното време. Оставаше да се разбере дали Волът правеше зимната сезонна комбинация. Водата беше обаче толкова много, че със сигурност побеждаваще Огъня и Земята. Също така, трябва да се има предвид, че най-важно е състоянието на триграмите в оригиналната хексаграма, а не в финалната. Тоест в случая Вода срещу Огън. Крайното ми предсказание беше, че Б е по-вероятно да си получи парите, който й се полагат. Що касае тайминга, тоест кога тя може да очаква това, триграмата Вода управлява числото 6. Базирано на общия разум, единиците време са месеци или седмици. Предсказанието беше, че ще си получи парите 6 месеца след задаването на въпроса.

Когато обаче й се обадиха на ден на Прасето (Вода, подкрепяща триграмата й Вода), се чух с нея и й предложих да отиде на следващия ден, защото е Плъх (Вода, подкрепяваща триграмата й). Тя отиде и й казаха, че следващата седмица ще й се обадят да й кажат крайния резултат. Така й стана. Следващата седмица й се обадиха да й кажат, че ще си получи всичките полагащи й се пари. Това стана 44 дни след задаването на въпроса = 6 седмици +2 дни. Б разбираемо беше на седмото небе от радост и много впечатлена от метода И Дзин Нумерология.

Заключение относно метода И Дзин Нумерология и някои теми, за които може да се прилага

Практикувам И Дзин Нумерология близо 1 година и съм изключително впечатлен. Споделеното тук е малка част от това, което съм открил. Още повече развих моите познания за осемте триграми и 64-те хексаграми. И Дзин Нумерологията отново сближава човека с Природата и връща фокуса навътре. Нумерологията на сливовия цвят съдържа методи за изучаване езика на животните, птиците и вятъра, тъй като по тях също може да се гадае. Тоест става дума за природна наука от най-висш вид.

Методът И Дзин Нумерология може да се използва за:

предсказване на метеорологичното време;

за съдебни дела;

за предсказване на пола на дадено бебе;

за болести;

за срещи и визити;

за пътувания;

за търговия/бизнес;

за постигане на богатство;

за недвижимо имущество;

за брак;

за осъществяване на планове;

за погребения;

за изгубени вещи или животни;

за постигане на слава в кариерата;

за пътувания и пътешествия;

за определяне каква храна има на масата.

 

За тези, които искат да узнаят повече за метода, книгата, издадена на български “Дао на И Дзин” от Джоу Тсун Хуа има цяла посветена глава на И Дзин Нумерологията, която включва и някои от примерите на Шао, включително и този за стареца.

 

Моите обичайни благодарности за линковете на един от любимите ми сайтове за безплатни картинки:

https://pixabay.com/photos/plum-blossom-blue-day-sky-spring-1219241/

https://pixabay.com/illustrations/i-ching-bagua-trigram-feng-2147503/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *