Какво е хорарна Астрология

„За съвременния свят, хорарната астрология няма никакъв смисъл, дори още по-малък от Тарото и И Дзин, където задаващият въпроса поне наистина има контакт с картите или монетите: звездите са неотменими и не трябва да се разбъркват, за да съвпаднат с подсъзнанието на питащия”

Джон Фроули, бележит английски астролог и автор

Какво е хорарна Астрология

Хорарна Астрология е най-ниското стъпало в астрологичната йерархия. Използва се за отговор на конкретен въпрос от дадена налична ситуация. Оттам, този клон е известен и като въпросна Астрология. Иначе, хорарна значи “часова” на латински.

Докато в изборната Астрология се търси благоприятен момент за реализирането на желана последица, като се взема предвид рождената карта на индивида, в хорарната не се използва хороскопът на питащия, а моментът, в който астрологът разбере въпроса. Това е раждането/хороскопът на зададения въпрос. Съответно, според природата на този момент, се отсъжда бъдещото развитие на ситуацията.

Хорарна астрология: известните рискове, които крие, понеже не използва хороскопа на питащия

От казаното по-горе става очевидно колко деликатна форма на Астрология е въпросната. Съвсем неоснователно, някои астролози практикуващи най-вече съвременна рождена Астрология, смятат хорарната Астрология за малко или много за неблагонадеждна и близка до пси-техниките на гадаене. Макар подобни твърдения да са най-вече безпочвeни, тъй като същите астрономични правила и учебници се използват за построяване на картата, която и се тълкува по сходен начин с рождената, има капка резон в тях. А именно, че в хорарната Астрология не се използва рождената карта. Тоест въпросната карта (наричана от някои с чуждицата хорар) не е заземена. Казано по друг начин, тя съществува сама по себе си.

За да се предотврати въпросната карта да не отговаря на реалността, древните астролози са въвели определени правила. Те показват дали въпросът е искрено зададен. Също, дали задаващият въпроса (наричан питащ, или с чуждицата кверент) иска да тества или преметне астролога и т.н… Ако въпросната карта описва наистина ситуацията на питащия, тоест кое го е довело до задаването на въпроса, какво е сегашното му състояние, (древните са искали и картата да описва външния вид на човека, което лесно се вижда), тя се нарича радикална, или заземена. Тоест, тя е валидна и по нея може да правят астрологични отсъждания.

хорарна Астрология

Необходими условия преди задаването на въпрос с хорарна Астрология

Няма да споменавам правилата (които винаги трябва да се съобразяват с контекста на дадена карта). Вместо това ще цитирам първите 2 Съображения на бележития италиански астролог от 13 век – Гвидо Бонати1:

Първото е да се наблюдава кое е това, което е подтикнало човека да предложи или зададе въпрос на Астролога; където трябва да гледаме за три движения: Първото, на съзнанието, когато човек е подтикнат в мислите си и има намерение да запита; Второто, на висшите и звездни тела; така че те да оставят отпечатък върху нещото, за което се пита, какво ще последва от питането; Третото, за свободната воля, която го предразполага към самото действие на запитването; защото макар съзнанието да е подтикнато да запитва, това не е достатъчно, освен ако висшите тела не изразят съчувствие/резонанс; нито пък подобно движение на звездите е достатъчно, освен ако човек не избере да използва свободната си воля и наистина да отправи запитване”.

“Второто Съображение е (както намекнахме по-горе) методът или начинът, по който всеки трябва да спазва, когато запитва Астролог; което значи, че когато питащият възнамерява да иска преценката на майстора за нещата минали, настоящи или бъдещи, той трябва, първо, с искрен дух, да се моли на Бога, от който произлиза успеха на всяко едно законно начинание, така че да му даде знанието на тези неща от истината, от които питането му да се разреши; и после нека отиде при астролога със сериозно намерение да бъдат разсеяни някои негови сигурни и конкретни съмнения, и това да не става при незначителни случаи, или леки внезапни емоции, още по-малко за неблагородни или незаконни дела, както много невежи хора правеха преди; а в дела от истинска важност, и такива, които са заели и притеснявали ума му в разстояние на едно денонощие или повече; освен при внезапни злополуки, които не търпят отлагане”.

Такава е сериозността, с която древните астрологични автори са се отнасяли към задаването на въпроса. Това означава, че когато някой иска да зададе въпрос, човекът трябва да е положил истински усилия за разрешаването му. Било то то умствени или физически. Не може просто като е забравил къде си е сложил ключовете за колата, талисмана или някаква друга ежедневно ползвана вещ, или домашен любимец например, да звънни и да иска да му се открие чрез хорарна Астрология.

Да, има го това с уцелването на астрологичния момент. Освен ако обаче нямате опит в това, или други подобни техники, просто няма да има резултат.

Та как работи Астрологията, и в частност въпросната?

Как работи хорарната Астрология

Съвременните хора, били те лаици, учени или окултисти, впримчени в „закона” за причината и следствието, или кармата изразено езотерично, твърдят, че планетите оказват влияние върху нашата планета. Тоест, че причиняват каквото се случва. Очевидно и децата знаят за смяната на сезоните и ефекта от лунната гравитация върху приливите и отливите, влияещи на грубо физическо ниво. И тъй като астрономите измериха електромагнитното влияние на планетите и звездите и то се оказа пренебрежимо малко, според тяхното разбиране за това как функционира реалността, Астрологията е безсмислица. И те са прави. Цитирайки Фроули2:

Това, че астрологията и съвременният възглед за света са несъмвестими често се взема, че оборва астрологията; и все пак на това твърдение по същия начин, и по-скоро много по-възможно, може да се гледа, че оборбва съвременния възглед за света. Не могат и двете да бъдат верни, едното или другото е вярно. По критериите на съвременния свят, и трябва да се подчертае, само по тези критерии – астрологията наистина е безсмислена”.

Макар много астролози, неизменно занимаващи се с древна Астрология, която е базирана на езотеричните закони, по които работи реалността, да са го казвали, ще го кажа и аз. Планетите и звездите не оказват грам влияние върху живите организми. Те са просто Главният космически език, който съобщава Планът на Сътворението.

Няма такова нещо като причина и ефект, всичко се случва едновременно. Вижте статията ми за изборната Астрология и кръговете в кръгове в кръгове. На горните нива няма време, а нелинейност. Това е и концепцията на холографската Вселена3 и на доста бележити учени (Дейвид Бом, Карл Прибрам и т.н), които са с отворено съзнание и не пренебрегват очевидното. Всичко това е било много добре известно на знаещите и е отразено в идеята за сътворението на планетата и нейната роля. То е и толкова присъщо във философията на средновековната Астрология. Тя е смесица от Херметизъм, Неоплатонизъм и Кабала, но за това – друг път.

Следователно когато Сатурн, който е принципът на свиването, спънките, ограниченията, контрола, смъртта и т.н и т.н. се движи, всички неща, спадащи под управлението му се движат. Планетите не символизират нещата, които управляват, те СА нещата, които управляват. Средновековната Астрология учи, че ВСИЧКО във Вселената е съставено от Есенцията на седемте планети. Трудността идва от факта, че реално погледнато всичко съществуващо е смес от индивидуалните есенции или същности на 2 или повече планети.

Колко точна е хорарната Астрология

Достатъчно теория и философия. Колко надеждна е наистина въпросната Астрология? Някой древни практикуващи астролози, че ако е налице рождената карта, въпросната става излишна. Категорично не съм съгласен с това!

Отговорът е че ако рожденият хороскоп представлява едно голямо музикално училище, съдържащо целия ви живот, то хорарната Астрология съдържа шкафчето ви, в което се намира необходимия ви музикален инструмент, когато сте били на 10 години, и точно него търсите. Въпросната е като лазерна хирургия. Не е необходимо да ви се бърника из целия организъм, за да се разреши проблема, а да се концентрира вниманието върху точното място.

Така че най-директният метод е с хорарна Астрология. Отнема значително по-малко време, в сравнeние с рождения хороскоп, и цената съответно е по-ниска. За животоопределящи дейности  вече, като професия, брой бракове, финансово състояние, приятели и т.н., тоест за неща, които обхващат целия живот и са константи, вече се задължително гледа рождената карта.

Какви въпроси могат да се задават с хорарна Астрология

Най-важни са 2-те Съображения, цитирани по-горе. Тоест, трябва наистина да е важно за вас да узнаете отговора.

Може ли да не касае вас, а друг човек, бил той познат, близък или непознат? Може, стига мотивите ви да са чисти. Например, умелите читатели ще забележат, че един от публикуваните въпроси в секцията ми „Астрологични Примери”, в която предоставям някои случаи от практиката ми, не касае мен, мой близък или клиент.

Става дума за въпроса „Ще бъде ли детрониран Ананд”, в който правилно прогнозирах, че Топалов няма да победи Ананд. Тоест, че индийският световен шампион по шах ще запази титлата си на финала, игран в София през април-май 2010г. Това е вярно, само че не написах, че всъщност съм срещал Топалов, макар преди доста години, че се възхищавам на играта му и следя шахмата. Тоест, макар да не ми е близък, за мен беше важно да узнам, достатъчно важно, че висшите тела да имат резонанс и да ме насочат към отговора на въпроса ми. Сега, ако бях питал за канадска борба или хандбал или въобще за нещо, което нямам грам интерес, тогава щеше да е съвсем очаквано да не получа резонанс от небето.

Може да се пита и за миналото, и за бъдещето. Често се пита за настоящето, особено в случаи, в които нагласата на двама или повече хора един към друг е от първостепенна важност.

Вярно ли е, че ефективността на въпросната Астрология е 1 година максимум

Колкото до дълготрайността на зададените въпроси, няма ограничение по принцип. Работата е там, че в огромното мнозинство от случаи хората задават въпроси, чиито отговори очакват скоро (седмица до 2-3 месеца). За тези, които се съмняват че е възможно ефективността на зададения въпрос да е над 1 година, погледнете например „Християнска Астрология” на Уилям Лили и вижте как той изполва хорарна Астрология вместо рождена и анализира целия живот, включително финансите, болестите смъртта по въпросната карта.

Зная за астролози, които приемат различни исторически въпроси, или такива касаещи извънземни и въобще глобални дела. Аз не бих направил това, тъй като няма начин питащият да е достатъчно мотивиран за подобни отговори, за да получи резонанса от висшите тела. Въпросната Астрология е изключително практична и в почти всички случаи черно-бяла. Тоест няма колебание, няма интерпретации и недомлъвки. Или астрологът е прав, или греши, и това се разбира скоро. За глобални въпроси и получаването на такива отговори си има други начини, като въпросната поне не е от тях, и те не са стриктно астрологични, а окултни.

Как се формулира хорарният въпрос

Неслучайно оставих тази част за накрая, защото е до голяма степен най-важната. Разбира се, заедно и с важността да знаете отговора и да сте положили усилия. Много важно е също да дадете максимално количество информация, а не просто да се зададе въпроса. Това е така, защото първо астрологът се нуждае от тази информация и второ в немалко случаи може да ви помогне да си формулирате по-точно въпроса, и съответно да получите информацията, която наистина ви интересува. Това е особено валидно в наши дни, когато въпросите се задават по интернет в писмен вид изключително, и вероятността да се получи неразбиране изобщо не трябва да се пренебрегва. Затова най-добре и препоръчително е да се проведе чат или телефонен разговор, в който да се уточни точно същността на въпроса. Помнете, астрологът е изцяло на ваша страна и има интерес да ви помогне.

Ако зададете неправилно поставен въпрос, вероятността да получите грешен отговор е огромна!

С други думи, трябва наистина да стигнете до същността на това, което искате да узнаете. И без опити за мамене!

Да илюстрирам: човек се свързва и пита: „Кога ще си намеря работа”?. Прави се карта, разчита се, дава му се отговор и той е грешен. След това се оказва, че понеже човекът свързва работата с пари, той е искал да знае кога ще му се подобри финансовото състояние. Двата въпроса нямат нищо общо! Единият се съди по 10-ти Дом, другият по 2-ри Дом.

Друг пример: обажда се жена и пита: „Изневерява ли ми гаджето”?. Отново същата процедура и грешен отговор. След това става ясно, че тя е искала да знае дали връзката, в която се намира, има бъдеще. Двата въпроса нямат нищо общо.

Въпросната Астрология се занимава с осезаеми и доказуеми неща, с не с вътрешни психологически състояние

Въпросната Астрология се занимава изключително с осезаеми и доказуеми неща. Умът на съвременния човек е непрекъснато активен, (абстрахирайки се за момент от изкуствените целенасочени външни влияния) търси и рови обяснения, и изследва психологически реакции на външни стимули. По този начин, заради невъзможната нужда на ума изцяло да контролира средата, се пораждат колебания и въпроси, които да бъдат разрешени. Тези питания много често са на психологическа основа. Това няма нищо общо със същността на този вид Астрология.

Въпроси от сорта на: “Ще бъда ли добре, кога ще бъда щастлив/а, лошо впечатление ли направих,” и тем подобни, са субективни преживявания, които много трудно могат да бъдат доказани. Хора са пробвали да ми задават подобни въпроси и са срещали отказ. Така че внимавайте.

Ако някой приеме такъв ваш въпрос, значи преследва единствено финансовата изгода.  Емоционални и духовни питания се разглеждат, но за това не се използва  хорарна Астрология, а рождена. Не забравяйте, въпреки пошлият и невеж начин, по който е представена  Астрологията в медиите (свързвана с  врачуване, магии и т.н. и включена в Търговския регистър заедно с гледащи на чаени листа, гадаещи и т.н.)  тя е висше познание, използва алгебра и астрономия, и като такава нейните заключения са потвърдими.

С други думи, и най-вече понеже това е статия за хорарна Астрология, ако двама различни астролози погледнат поотделно даден зададен въпрос, то те би трябвало да стигнат до същото заключение и отсъдят по еднакъв начин. Тоест, може да се види дали астрологът греши, не знае, или се опитва да мами.

Примери за хорарни въпроси

Някои примери за въпроси:

 • Да приема ли работата? (Забележете, този въпрос е наистина различен от „Кога ще си намеря работа”?
 • Колебая се между тази и тази работа/университет/школа/държава, коя е по-добра за мен?
 • Ще получа ли повишение?
 • Ще получа ли наследство?
 • Той/тя подходящ/а ли е за мен?
 • Ще си взема ли изпита? (при отговор да, не значи, че не трябва да положите усилия)
 • Да си купя ли тази къща/кола/животно?
 •  Съдя се, ще спечеля ли делото/ струва ли си да се съдя?
 • Посъветваха ме еди кой си еди какво си. Вярно ли е, с добри намерения ли са?
 • Подходящ ли е този лекар или лекарство за мен?
 • Болен ли съм? (* искат се знания по медицина и медицинска Астрология за тези два въпроса и производните)
 • Имам ли магия/някой влияе ли ми енергийно от растояние?
 • Загубих си предмет/липсва домашния ми любимец/някой близък, жив ли е, ще си го върна ли?
 • Откраднат ли ми е портфейлът, мобилният телефон, фотоапаратът и т.н.? Ще си го върна ли?
 • Да наема ли този служител, надежден ли е?

1 Има ги издадени от различни източници: William Lilly – The Astrologer’s Guide: Anima Astrologiae, Robert Zoller – The 146 Considerations of Guido Bonatti, Benjamin Dykes – The 146 Considerations of Guido Bonatti.

2 John Frawley  в невероятната си книга: “The Real Astrology” (Истинската Астрология).

3 Страхотна книга. „Холографската вселена” от Майкъл Талбот; издадена е дори и в България. Накратко, писана е от гледна точка на квантовата физика и разглежда различни „необясними феномени”.

Публикувано на 8 Април 2011г.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *