Китайската Метафизика – най-всеобхватната система от Знание

Бележка:

Думата „Знание” я изписвам с главна буква, за да я разгранича от светското, повърхностно знание, достъпно в университети и академии. То се занимава единствено с физическия свят и като такова е крайно ограничено. Китайската Метафизика и духовните дисциплини от своя страна, изучават енергията и фините светове. Имайте предвид, че физическият свят е последица от тях, а не обратното.

Занимавал съм се с най-различни видове Знание през този ми живот. Обаче що касае цялостна система, нищо не ме е впечатлявало и „грабвало” така, както тази китайска Метафизика. Тази система е толкова всеобхватна, че смело може да се каже, че на човек ще му е трудно да намери вид Знание, което не се съдържа някъде в нея. Китайската Метафизика е разделена на пет изкуства или клона.

Вижте графиката, която специално направих за тази статия:

Петте изкуства или клона в Китайската Метафизика

Петте изкуства в китайската Метафизика

Моля имайте предвид, че дисциплините са десетки и нямат как да се включат в тази графика. Например, Цигун не е изписан, а е към Планина (Култивиране). Алхимията не е изписана. Също така, сещам се за поне няколко дисплиплини от различните изкуства, които не вкарах също. Това е така, защото не съм чувал някой в българското интернет пространство да ги споменава, а камо ли да ги използва.

Тези, които разпознават някои от дисциплините ще забележат веднага мащабът с който работи въпросната китайска Метафизика. С други думи, хората могат да си посветят живота, и немалко от тях всъщност правят това, за да станат усвоят доколкото е възможно 1-2-3 дисциплини от даден клон или от различни клонове. Тоест, Знанието е толкова гигантско, че би отнело немалко животи, за да се усвои. Дори и тогава обаче съществуват условности. Немалко известни филолози и философи са превеждали И Дзин например, и преводите и интерпретациите им се различават. Имаше цитат от известна китайска историческа личност колко живота биха било необходими на човек да овладеее само И Дзин – може би най-старият оракул.

Мога да давам примери за немалко от дисциплините от различните клонове и колко преднамерено закодирано е Знанието в тях. Съответно, за тях са нужни години, за да може практикуващият да се труди преди да го разкодира и заслужи. Това е поредният пример защо винаги съм отказвал да се наричам „майстор астролог” или „майстор” и подобни галещи егото титли. Това е така, защото това Знание е безкрайно и не е възможно да бъде овладяно докрай. Следователно практикуващият остава завинаги студент на въпросната дисциплина/и.

Фундаменти на китайската Метафизика

Същевременно, колкото и да е комплексна дадена система, тя би трябвало да съдържа общи фундаменти. Това разбира се е така с китайската такава. Ако човек усвои петте елемента, Ян и Ин, 12-те клони/зодии и десетте стволчета, осемте триграми, и се научи да борави с 10 Хиляди годишния календар, ще направи първата сериозна и абсолютно задължителна стъпка при навлизането в китайската Метафизика. Отново, без значение за коя от десетките дисциплини от 5-те изкуства става дума, тези фундаменти остават едни и същи.

Хората се различават един от друг в своите интереси и влечения, и това е най-нормалното нещо на света. Даден човек го влече някое от 5-те изкуства и дисциплините в него, други ги влекат няколко дисциплини от различни изкуства и така нататък. Ключовото тук не е да се спори кое от петте изкуства е по-велико, защото в крайна сметка всяко си има силни и слаби страни. Важното е да се открие комбинацията от дисциплини, която позволява на човека да извлече максимума от вътрешния и от външния му свят. Отново, това е различно за всеки човек!

Другото ключово нещо, което винаги трябва да се взема предвид в своята цялостност е така наречената Света Троица в китайската Метафизика. Тя се състои от Небето, Човекът и Земята и ще я разгледам в следваща статия.

Заключение

В заключение, естествено, че що касае Знание, не всеки има интерес към китайската Метафизика. Например, минералотерапията сама по себе си присъства във всяка една култура и не принадлежи на китайците. Същото важи и и немалко от другите дисциплини.

Някои хора може например да са привлечени към индийската система на Ведите, един от шестте крайници на която е Джиотиш (индийската Астрология) – очите на Ведите.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *