Съвместимост в китайската Астрология

Защо темата за съвместимостта е важна и не включва само партньори/двойки

Темата за съвместимост в китайската Астрология винаги е била една от най-ключовите в хороскопа. Това е така по ред причини. Основната е, че човек е не само социално ориентиран, а всичко, което иска да постигне в живота зависи от взаимоотношенията му с други хора. Например: семейство, клиенти, работодатели, познати, приятели, сексуални партньори, непознати хора и прочие.

Искам да стане ясно, че сравняването на хороскопите на двата души, дали ще се нарича съвместимост или синастрия, дали ще се прави със западна или китайска Астрология, самият метод не се ограничава единствено до двойки/партньори с каквато и да сексуална ориентация. Древни западни автори, например Клавдий Птолемей (2в. от н.е.) съдържат материал за сравняване на хороскопите не само на двойки, а и на приятели, врагове и прочие.

Индустрии, посветени на взаимоотношенията между хората

Друго нещо, което трябва да се отбележи е, че има цели индустрии, посветени на разглеждането на взаимоотношенията между хората. Мнозинството от тях действително са посветени най-вече между партньорите/двойките. Не мога да отрека, че някои от книгите по темата са полезни. Все пак са писани от хора с многогодишен опит и на дълбоко ниво хората по принцип имат сходни потребности. Но съществува нещо по-дълбоко и съкровено от това, а именно личната съдба. Последната е показана в хороскопа ви.

Казано по друг начин, без да се разгледа хороскопа на даден човек, който важи единствено за него/нея, дори и най-добрите специалисти във всяка друга социална област, могат да дават единствено общи съвети. Тези съвети са базирани на това да ви причислят към някоя група и как тази група реагира при определени обстоятелства. Отново, макар това да би могло да бъде полезно, хората са много сложни индивиди, съставени от пластове под пластове и изтънчености, които могат да бъдат разкрити в пълнотата си единствено чрез разчитането на вечните принципи/закони на тази реалност.

Генерални принципи и закони за съвместимост в китайската Астрология и И Дзин

Тези принципи и закони за съвместимост в китайската Астрология са разгледани и разяснени, в общата им форма, от И Дзин – Книгата на Промените (хексаграми 31, 32 и 37, засягащи темата на статията ми). И Дзин е не само една от най-старите книги и най-старият оракул, а е книга, изпълнена с мъдрост. Тя обаче е написана по измамно прост начин, който маскира невероятната й дълбочина и многопластие. Дори и ако можеше да се пренебрегнат гигантските разлики в различните преводи на тази книга, човек би я имал преведена на съвременен език.

Само че едно е да се прочете дадена книга, съвсем различно е да се разбере. Това е особено валидно за китайската Метафизика и древната Астрология. Ключовото нещо е, че дори и човек да успее да разкодира хексаграмите от И Дзин, книгата сама по себе си е само началото. Тоест тя дава общите правила. Как обаче тези правила ще се проявят в животите на отделните хора, се разглежда от Небесния Късмет, а именно Астрологията.

Когато става дума за съвместимост между хороскопите на отделните хора, темата е многопластова. Тя може да се разглежда под различни ъгли. Това важи и за синастрията по Четирите Стълба на Съдбата, и за древната Астрология. Въпреки тези варианти за навлизане в хороскопа винаги трябва да следват фундаменталните принципи. Тези принципи подчиняват второстепенните такива. Какво имам предвид?

съвместимост в китайската Астрология

Фундаментални принципи за съвместимост в китайската Астрология

В случая, фундаменталният принцип е, че съдбата на всеки човек е различна. Поради този факт, всеки човек участва в различни взаимоотношения (семейни, приятелски, любовни, професионални и прочие). Той/тя прави това на базата на съдбата си, показана в хороскопа му/й. Разбира се, за да има взаимоотношения са нужни поне двама души.

Тоест, и вторият човек от дадената връзка, разглежда взаимоотношенията в живота си според неговия/нейния хороскоп. Последният се различава от този на партньора му/й и всички останали. И тук се допуска първата голяма грешка от огромното мнозинство астролози със съвременна западна Астрология. Не само те, а  и някои астролози с Четирите Стълба на Съдбата я правят.

Тази грешка е, че преди да се направи астрологична консултация за съвместимост между хороскопите на дадена двойка или повече хора, е абсолютно задължително да се разчетат индивидуалните им рождени карти.  Това е така поради няколко причини. Те биха могли да се обобщят в същността на (древната) Астрологията. А именно, че тя показва пътят, който Духът си избира през този си живот.

Тоест, методът Четирите Стълба на Съдбата, в случая, показва от какво има нужда Духът. Съответно, какво и как е избрал да го преживее. Това разбира се не важи само за взаимоотношенията с другите, а и за останалите основни сфери от живота. Така че съвместимостта между двата души може единствено да се изследва след като първо се установи какво търси/от какво има нужда всеки един от двамата. След това чак може да се разглежда в каква степен комбинирането на двата хороскопа е в съзвучие с нуждите на въпросните хора.

Необяснимите случаи в синастрията, дължащи се на пренебрегването на принципите

Ако се пренебрегне този абсолютно фундаментален принцип в изследването на съвместимост с Астрология, сравнително често се получават “необясниними” случаи. В тях синастрията между двата хороскопа е много добра или дори отлична, а връзката между хората се прекъсва/разделят се.

Съответно се чуват различни обяснения. Например: „свободна воля”, „комплексността на човешките взаимоотношения”, „съвременния динамичен начин на живот” и тем подобни второстепенни и третостепенни фактори, които макар валидни, стоят доста под фундаменталните и вечните такива. Подобни астролози, които не разчитат индивидуалните хороскопи на въпросните двата или повече хора, а директно отиват към анализирането на синастрията/съвместимостта им, не вземат под предвид ключовия фактор, който обясних по-горе.

Дали дадена връзка/партньорство има шанс ако не отговаря на горните принципи

Ето пример. В хороскопа ви партньорът/партньорката ви и/или взаимоотношенията с тях са описвани по X начин. Срещате човек, с когото имате силно привличане, много си пасвате/имате хубава синастрия. Тя веднага се вижда от сравняването на двата ви хороскопа. Макар да ви се иска и на двамата и да има външни изгледи, че той/тя е човекът за вас, освен ако взаимоотношенията между вас не са описвани по същия X начин, връзката ви няма да пребъде.

Това е така, защото въпреки силното привличане и хармония между вас, няма напасване на ниво Път в живота. Пътят в живота е този, който подчинява информацията, показвана само от синастрията. Тази съвместимост, която пренебрегва индивидуалните нужди на дадения Дух/човек в този живот.

Ето друг пример. Ако има индикации, че партньорът ви ще има физически проблеми, ще боледува и прочие, а вие срещнете някой богаташ, който е здрав, дори и да имате хубава синастрия между хороскопите, това няма да е вашият партньор в живота.

Още един пример. Ако има индикации, че партньорката ви ще пътува много или ще живее в чужбина, дори и да срещнете някоя много външно привлекателна жена, с която да има взаимно влечение, добра синастрия и прочие, тя няма да бъдата вашата партньорка.

Искам да уточня, че това не означава, че не можете да имате любовна връзка с подобни хора, в случай че изберете това. Ето къде се вмества Човешкият Късмет. Това значи, че тази връзка няма да пребъде, защото не е това, което в крайна сметка търсите.

Що касае въпросното силно привличане, как се получава, как се определя, кога се получава, защо не остава същото, това ще бъде засегнато във втората част на тази статия.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *