Прилики между намиране на изгубени вещи и ректификация без час на раждане

Темата намиране на изгубени вещи или домашни любимци е една от най-интригуващите във въпросната Астрология. Напоследък изучавам доста хорарни астрологични карти за липсващи предмети и изгубени животни. Той също е универсално признат, че е сред най-трудните, ако не и най-трудният за овладяване в хорарния клон.

Всъщност много практикуващи отказват да приемат подобни въпроси. От друга страна, някой, който не се е занимавал с такива астрологични въпросни карти, може да се зачуди защо това е така. Тоест защо темата намиране на изгубени вещи и липсващи животни е по-трудна в голяма степен в от всяка друга. Като например: развод, болест, работа, пари, пътуване, родители, братя и сестри, приятели, комуникации / писма / имейли и т.н..

Защо въпроси за намиране на изгубени вещи или животни са най-трудните в хорарната Астрология

Отговорът е двупластов:

1) Хорарният астролог не може да бъде почти прав, за разлика от много от горепосочените теми. Липсващият предмет/домашен любимец или ще бъде намерен, или няма да бъде. Разбира се, времето на откриването/таймингът може да е леко неточно, както при горните теми. Само че дали ще бъде намерен, къде е, дали е близо или далеч, дали е повреден/наранено или не, и т.н. и т.н. са максимално недвусмислени въпроси;

2) Поради изискващата си и сложна същност, която някак си тласка Астрологията на ръба на нейите граници, намирането на изгубени предмети или липсващи животни чрез въпросния клон може много рядко, ако въобще, да се извърши по обикновения, ясен, кратък начин. Тоест не винаги е достатъчно да се намерят сигнификаторите на изгубения предмет/животно и да се отсъжда подобаващо според тях.

Защо ректификацията без час на раждане е най-трудната

Подобно на горните въпроси, 24 часовата ректификация в Астрологията, тоест ректификацията от неизвестно време на раждане, е универсално призната не само като най-трудната ректификация (когато денят на раждане се знае разбира се), а за едно от най-трудните неща в целия рожден клон. А той седи над изборния и въпросния.

Ректификацията без време на раждане е трудна до такава степен, че далеч по-малко на брой астролози в света предлагат  тази услуга, сравнено с откриването на изгубени предмети и липсващи животни.

Защо, някой може да се зачуди, 24 часовата ректификация на хороскопа е толкова трудна?

Поради посочените причини за липсващи предмети и домашни любимци в хорарния клон:

1) Астрологът не може да бъде почти прав в ректификацията си. Ако крайният резултат не е един работещ хороскоп, тогава практикуващият се е провалил. За такъв се смята когато е ректифициран в рамките на 10-15 минути точност. След това ще се прецизира допълнително.

2) Поради изискващата си природа и множеството вариации, ректификацията на хороскопа от неизвестно време на раждане, ако се прави правилно, не трябва да зависи от нито един метод или техника. Необходим е подход на много нива.

Разглеждане на цялата въпросна карта и на целия хороскоп

Връщайки се към точка 2 темата намиране на изгубени предмети или животни с въпросния клон, астрологът буквално е принуден да разгледа цялата карта. Вместо опростения подход на откриването на сигнификаторите, който се прилага в много от другите теми, тук броят на планетите, зодиите и точките, които трябва да се вземат по предвид, е няколко пъти повече. Не само това, но синтезирането им преди да се произнесе окончателното отсъждане, е най-изискващата задача.

Древната Астрологията е в огромна степен наука на лявото мозъчно кълбо, която е изпълнена с толкова много правила и изключения. Когато обаче става въпрос за намиране на изгубени вещи и изчезнали животни, астрологът първо трябва да обедини всичката противоречаща информация от различни части на астрологичната карта, преди  достигне до заключение. Това заключение не може да бъде достигнато само чрез следването на правилата и броенето на индикациите. Истината винаги е в картата, разбира се, но тя трябва да бъде извлечена без астрологът да бъде отклоняван от разни други индикации.

Навлизайки в конкретика, човек не може да просто използва Асцендента и управителя му по дом, Луната и господарят на дома/мястото, обозначаващо изгубени предмети, 2-рото, или това, обозначаващо малки животни, 6-тото, или големи такива, 12-тото. Подходът само на използването управителите на дадена тема е това, което аз наричам Случайният подход (свързан с различните случки в картата).

Най-известният английски астролог в историята, англичанинът Уилям Лили от 17-ти век е използвал 8 сигнификатора за откриване на липсващи предмеди и изгубени животни. Той цитира много по-стари източници, които се връщат 1000 или повече години преди него. И те също цитират по-стари източници. След това, когато астрологът трябва да прецени местоположението на изгубения елемент или липсващото животно, броят на променливите почти се удвоява. Това е така, защото зодиите и местата/домовете почти винаги сочат различни посоки.

Универсалният подход за разчитане на въпросната и рождената карта

Подходът, където цялата карта се взема предвид, е това, което Робърт Шмидт от Проекта Хайндсайт нарича Универсалния подход. Докато Шмидт го използва за рождения клон на елинистичната Астрология, в същността си този подход се използва във въпросната Атрология за откриване на изгубени предмети и липсващи животни.

Ситуацията е същата и в ректификацията. Астрологът не трябва да зависи от Случайния подход, а трябва да използва Универсалния подход заедно с него. Нуждата да се използват и двата подхода нараства толкова повече, колкото повече вариации има в момента на раждането.

С други думи, ако времето за раждане е с отклонение в рамките на 1-2 часа, очевидно не е толкова трудно да се извърши ректификацията, в сравнение с някой клиент, чието време на раждане е 5-6 или повече часа. На последно място, когато някой има неизвестно време на раждане, тогава ректификацията е очевидно най-трудна поради огромния брой променливи. Оттам идва и необходимостта да се разчита на пълния набор от инструменти.

Това, което имам предвид когато пиша за недостатъците на Случайния подход е, че заради исторически  и други причини, докато Универсалният подход е оцялял в хорарната Астрология на изгубени предмети и животни (защото както обясних, без него не може да се мине в тази най-сложна тема), той не е оцелял след периода на персо-арабската Астрология. С други думи, Универсалният подход не достига до Европа, което има ужасаващи последици. Това изисква повишено внимание!

Универсалният подход е бил мъртъв за последните 1000 години. Като се има предвид, че съвременната Астрология съдържа мъничка част от древния клон, тя, разбира се, не съдържа Универсалния подход. С други думи, съвременните астролози използват изключително ограничен набор от инструменти в процеса на ректификация. На практика, на тях им е останал само Случайния подход на “12-те дома, планетите и техните аспекти”. Не само това, а те злоупотребяват със Случайния подход.

Критика към съвременната Астрология

Моля, разберете ме правилно. Не критикувам никого конкретно. Критикувам съвременния астрологичен подход. Много от съвременните астролози имат дългогодишен опит в ректификацията, когато времето на раждане е в рамките на няколко часа. Искам да кажа, че те всъщност не осъзнават колкото невероятно по-трудна е ректификацията когато се разчита единствено на техники от съвременната Астрология. Тези техники никога не се били предзначени да извършват подобна ректификация. А да не говорим за 24 часова ректификация.

Човек може да се зачуди тогава, как съвременните астролози успешно коригират часа на раждане със съвременни техники? Е, проучване, което доказва това, не е правено. По-важното е, че рожденият астрологичен клон е много по-сложен, отколкото въпросния. Като такъв, той съдържа повече от няколко различни начина за достигане до същия краен резултат.

Казано по друг начин, астрологът може да се “измъкне” с използване на съвременни техники и съвременни подходи. Но това е възможно само когато времето на раждане е в рамките на няколко часа най-много. Аз дори твърдя, че подобни успешни резултати не могат да се постигат на постоянна база. Отново, аз говоря за методологията, а не за даден астролог, използващ съвременна Астрология.

Очевидно е, че има съвременни астролози, които специализират в ректификация на хороскопа и са по-умели от други. Ключовото нещо, което трябва да се запомни е, че даден астролог може да се “измъкне” като подходи към по-лесните видове ректификация с непълна система или подход. Когато обаче става въпрос за ректификация на хороскоп в рамките на прозорец от време от 24 часа, тогава този астролог по-добре да използва методите, предназначени за тази вид работа. А не да използва техники, които са твърде преждевременни.

Намиране на изгубени вещи и ректификация - прилики

Коренната разлика в подхода на ректификация между съвременната и древната Астрология

За да ви дам аналогия, откъде започва дървото? Начинът, по който астролозите със съвременна Астрология извършват ректификация, изглежда, че дървото започва от листата. Разбира се, че дървото не започва от листата. Съвременните астролози обаче не знаят, че съществуват древни техники, които започват от сърцевината на дървото. Дървото започва, разбира се, от корените си. След това има стъбло. После има клони, а тези клони имат листа. Точно както съществуват принципи, описващи всяка част от дървото, в древната западна Астрология има техники за корените на дървото, за неговото стъбло, за клоните му и накрая за листата му.

Нещо, което трябва да се подчертае и за което продължавам да пиша, е, че древната Астрология (и китайската Метафизика) е най-висшата наука. Тя се основава на вечни правила. Те трябва да бъдат следвани. Съществува стриктна йерархия. В крайна сметка, основните астрологични принципи са били преподавани в продължение на векове в някои от най-добрите университети в Европа (както и в Индия и Китай).

Както казва Робърт Золер, когато става въпрос за точността на средновековната Астрология. <Тя работи> „не защото ние сме велики, а защото изкуството е вярно”.

Благодарности към този сайт за страхотната картинка:

https://pixabay.com/en/tree-wood-nature-bark-trunk-3080398/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *