Небето, Човекът и Земята в китайската Метафизика

Китайската Метафизика, както писах в тази статия, е най-всеобхватната Система от Знание, на която съм попадал през живота си. Тя обхваща толкова широк кръг от дисциплини, че човек лесно може да се загуби. Същевременно, подобно на всяка система, при условие, че човек винаги се връща към основите, е възможно да ги разбере, а след това може би да разреши проблемите пред себе си. Говорейки за Небето, Човекът и Земята, нещата рядко биха могли да станат по-фундаментални.

Даоистки цитат за Космическата Троица на китайската Метафизика

Долният цитат е взет от прекрасния блог на Трей и неговия превод на английски, който аз съм превел на български (предлагам ви да прочетете цялата статия):

https://treybazi.blogspot.bg/2013/01/tao-origin-universe-laws-everything-tao.html

“Древният текст на Даоизма, вечно мистичният Дао Дъ Дзин 道德 經 съдържа този откъс, за да опише Дао:

Дао поражда един, единият поражда двама, двамата пораждат трима, а тримата пораждат десетки хиляди неща”.

Дао/ Силата поражда Ян и Ин и те пораждат Небето, Човека и Земята? Както казва Трей, тази Света / Космическа Троица може да е същата, която стои зад религиозните троици в Китай, Индия и християнството. Аз добавям тези в Египет и Вавилон, измежду други.

Ето репрезентация на Небето, Човека и Земята, която направих. За онези, които не знаят, символът, който избрах да представлява Човека, е звездата на Меркурий – сигнификатор на човечеството в Астрологията.

Небето Човекът и Земята в китайската Метафизика

Трите Късмета в китайската Метафизика

Небето, Човекът и Земята са известни като “Трите Късмета”, “San Cai”. Указът/Мандатът на Небето се изучава от клона на “Съдбата” в китайската Метафизика: Четирите Стълба на Съдбата, Императорската Астрология,  Хе Луо Ли Шу/HLLS, наричана ” И Дзин Астрология”.

Небесният Късмет

Небесният мандат не може да бъде променен. Той показва съдбата на човека. Kакто вече знаете, хороскопът на даден човек не описва единствено въпросния човек, но също така дава надеждна и обективна информация за другите хора в живота от живота им.

Също така, Небето, показвано Астрологията, независимо от коя култура е, не е пълната картина. Небето ясно показва, че хората не се раждат равни и че животът е обективно несправедлив. На някои им се дава много, а други блъскат/работят изнурително през по-голямата част от живота си.

Човешкият Късмет

Човешкият Късмет се занимава с човешките аспекти на съществуването. Докато Небесният Късмет не може да се промени, Човешкият може. Той обхваща неща, които могат да бъдат контролирани от родения. Например: направени избори, действия, ценностна система, режим, хранене и т.н.. Обаче, много е важно да се разберат природата и ограниченията/Небесния Късмет, преди човек да може да следва пътя си с най-малкото съпротивление/пътят на успеха.

Например, двама души, родени със същите (китайски) хороскопи, но възпитани с различни ценностни системи, ще реагират различно на живота. По този начин, те вероятно също ще предприемат действия в различни моменти и резултатите им ще се различават. Избирането на благоприятна дата/Ze Ri, например, попада реално под Човешкия Късмет.

Околната среда, в която въпросните двама хора израстват, също ще предразполага към различни избори, което ме довежда до “Земния Късмет”.

Земният Късмет

“Земният Късмет” се занимава с влиянието на околната среда върху живота на човека. Той се изследва от Кан Ю, известно още като Фън Шуй. Важно е да разберете статиите, които написах наскоро за Фън Шуей. Фън Шуей изучава взаимодействието между Небето и Земята и как това взаимодействие влияе върху околната среда на човека. С други думи, Фън Шуей изследва Ци /Универсалната енергия, която съставлява ВСИЧКО в този свят. От планини до океани, до каквото се сетите.

Осъзнавайки това, човек разбира колко нелепо звучи, че пренареждането и /или пребоядисването/ реконструкцията на дома може да доведе до големи промени в живота. Не може. Това, което се изучава от Фън Шуей, е енергията на Природата. Когато тя е положително впрегната, тя може да доведе и води до големи промени в живота. А не интериорния дизайн и тем подобни, които спадат под Човешкия Късмет. Защо? Защото те не създават енергията, необходима за предизвикване на сериозни промени в живота на човека.

Поради Земния Късмет, двама души с идентични (китайски) хороскопи могат да имат различни животи. Не можете да очаквате идентични резултати, когато човек е възпитаван и израства с трудолюбив, добродетелен, чист, разчитащ на себе си, лишен от стрес начин на живот, срещу някой, възпитаван и израстващ в убий или бъди убит, изпълнен със стрес, мръсен, порочен, пренаселен, градски начин на живот. Известен факт е, че хората, живеещи близо до морето, имат различен характер от тези, които живеят в близост до планината. Подобно на тези, тези, живеещи на село имат различен характер от тези, живеещи в големите градове, въпреки че точно тази разлика не е толкова ясно изразена.

Какво китайците разбират под понятието “Късмет”

Искам да поясня, че понятието “Късмет” се разбира съвсем различно от китайците. Късметът не е нещо случайно. Той може да бъде предсказвн и донякъде контролиран. Например, това, което е известно като Управителите на Времената/Хронократорите в древната западна Астрология, е известно като Стълбовете на Късмета в Четирите стълба на съдбата/китайската Астрология. По-добре е те да се превеждат като Стълбовете на съдбата – нещо, което аз правя.

Метафори за Трите Късмета в Древната Астрология и Таро

Подходяща метафора за Късмета на Небето, Човека и Земята  е, че Небето показва превозното средство, което човек получава за своя Път, Човекът е шофьорът на това превозно средство, както се вижда от Човешкият Късмет, а пътят, през който трябва да мине, е показан от Земния Късмет. Това трябва да значи много за онези, които са запознати с древната западна Астрология, особено с елинистичната Астрология и тези с Таро. Насочвам ви към кораба, който се дава (Небето), начинът, по който човек го управлява (Човекът) и видът океан, през който трябва да се преплава (Земята/околната среда). В Таро това е до известна степен показано от Аркана 7, Колесницата / Завоевателят.

Говорейки за Светата Троица на китайската Метафизика, Румен Колев използва Светата Троица в древната Астрология, а именно Хилегът / Даващата Живота, Алкокоденът / Даващата годините и Алмутенът / Кириусът / Капитанът на хороскопа. Може да се твърди, че Астрологията (Небето), Магията (Човекът) и Алхимията (Земята) е западното съответствие на китайската система.

Правилната последователност на Светата Троица в китайската Метафизика

Друг важен момент е, че правилната последователност, която трябва да се научи, е тази, която давам: Небето, Човекът и Земята, НЕ Небето, Земята и Човекът. Това е така, защото Човекът стои между Небето и Земята, не под Небето и след Земята. Отново, това би трябвало да дава многопластова информация на окултистите. Позовавам се на безсмъртната (небето) и смъртната (земната) част на човека.

Можете да видите правилната подредба на Космическата Троица в корейския телевизионен сериал Warrior Beak Dong Soo (Воинът Бек Дон Су). В него, дадено тайно общество чак до 17-ти век е управлявано от трима господари. Всеки от тях седи на платформа, която е по-висока от следващата: Небесният, после Човешкият, а после Земният. Да, в сериала те всъщност са наричани “Небесният, Човешкият и Земният господар/лорд”.

Разбирането на Космическата Троица на китайската Метафизика е абсолютна необходимост за всяка една от нейните дисциплини, към която въпросният човек е привлечен да изучава. Винаги помнете, че пълният подход, както е практикуван и изяснен от древните в техните писания, е да се използват заедно Небето, Човекът и Земята.

И накрая, кое е по-важно: Небето, Човекът или Земята? Също така, кой по-важният елемент винаги ли остава такъв, или това би могло да се промени в определени случаи?

Ще разгледам тези въпроси в бъдеща статия.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *