Невидимите планети s

Твърденията на вавилонските астролози за невидимите планети са грешни

В това видео ще научите:

Какво е невидима планета според вавилонската Астрология и астрономията;

Как се вижда дали дадена планета е невидима;

Как определението за невидима планета се е променило в елистничната Астрология;

Как персо-арабската традиция е разграничавала между изгорена планета и планета под лъчите на Слънцето;

Примери с реални хороскопи с време на раждане от писмен документ на много успели, известни, богати и влиятелни хора с невидими планети;

Защо твърденията на вавилонските астролози, че невидимите планети са мъртви и безсилни/безпомощни са грешни;

Че в елинистичната Астрология се е появила доктрина, според която невидимите планети могат да са “много могъщи”, ако отговарят на определени условия. Кои са тези условия;

Че персо-арабските астролози Абу Машар, Ал Кабизи и други не са били съгласни с тази доктрина;

Че най-великият френски астролог – Жан Баптист Морен, е отхвърлил доктрината, че изгорелите планети са унищожени от Слънцето.


Източници:

Introductions to Traditional Astrology by Abu Mashar and Al Qabisi translated by Benjamin Dykes, публикувана през 2010г.

“Porphyry”, Excerpts from Antiochus’s Introduction edited and translated by Levente László – HOROI Project http://horoiproject.com version 2 (13 August 2020)

Статията ми за проекта HOROI и защо препоръчвам интересуващите от Астрология да подкрепят Левенте Ласло, чието определение преведох – доктрината за покритата колесница:

https://www.zagataastrology.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8A%D1%82-horoi/

Тема в британския традиционен астрологичен форум sky script, където обсъждат позицията на Жан Баптист Морен за изгорените планети (тук не става въпрос на всяка цена за астрономически невидима планета):

 https://skyscript.co.uk/forums/viewtopic.php?t=4365&postdays=0&postorder=asc&start=0

А Вие имате ли интересни реални хороскопи с невидими планети? Ще ми е интересно да науча за тях.

Ако имате въпроси или коментари, съм насреща.

Leave a Comment

Your email address will not be published.