Древна Астрология: описания на характера, а не психология

В тази статия ще се съсредоточа върху разграничението между описания на характера с Астрология срещу психология. Описанията на характера са в компетенцията на древната и китайската Астрология. Няма да обсъждам тук индийската.

Древната и китайската Астрология съдържат безценно знание, които не може обективно да бъде получено по някакъв друг начин. Това е знание, което е било написано преди 1000 или 2000 или повече години. То е и винаги ще остане валидно, защото е изградено върху вечни принципи.

Психологията, от друга страна, е много млада дисциплина. Поради потискането на древната Астрология, тя е получила прекалено много незаслужено внимание. Както Робърт Золер многократно казва, докато психологията има някаква стойност в помагането на хората, тя не трябва да се смесва с Астрологията.

Проблемът, както почти винаги, произлиза от липсата на знания. По-точно: познаването на историята на Астрологията, познаването на това как Астрологията е била орязана от мнозинството от нейните най-важни принципи и методи. Това е било направено, за да отговаря на текущите политически, религиозни и социални догми. В резултат на това, древната Астрология е била окастрена до такава степен, че е станало все по-трудно да се предсказва обективната реалност. С напредването на психологията, след като съвременните астрологически практикуващи в началото на 20 век осъзнават, че могат да се измъкват с неверни психологически описания и изтъркани фрази, Астрологията потъва още повече.

Важността да се прави разграничение между описания на характера с Астрология срещу психология

Много е важно да се прави разграничение между описанията на характера и психологията. Тъй като описанията на характера играят важна роля в Астрологията, те, както и тази висша наука, са или верни или неверни. Получената от тях информация е валидна или не.

Психологията от друга страна е, ами, просто проучете “Ефектът на Барнум – the Barnum Effect”. Също така, препоръчвам книгата на Джон Фрoули “Истинската Aстрология – John Frawley – the Real Astrology”. Имайте предвид, това, което той нарича истинскa (умело използвайки рекламния метод на Кока кола), е изключително орязана версия на това, което всъщност е древната Астрология.

описания на характера с Астрология

Описания на характера с древна Астрология

Време е да дам няколко примера. Имайте предвид, че това, което споделям тук, не е някакво напреднало, трудно за получаване на знание. Това е информация, извлечена от древни източници, които съм виждал от първа ръка да важи за много, много хора. Ще започна с древна Астрология:

 • Коя планета обозначава човек, който много обича/слуша жена си?
 • Коя планета показва хора, които пазят тайни? Отново онези, които владеят древна Астрология трябва да знаят отговора.
 • От друга страна, коя планета управлява разкриването на тайни/ непазенето на тайни?
 • А коя планета  обозначава прикриването на измамата си?
 • Коя планета управлява изкуствата по пречистването (на тялото, духа и пр)?
 • Коя планета обозначава порицаването на злодеите, да бъдеш суров/рязък с противниците си?

Мога да се обзаложа, че по-голямата част от астролозите, които четат това, изобщо не знаят отговорите. Или наистина трябва да мислят, преди да отговарят поне на някои от тях правилно.

Описания на характера с Четирите стълба на съдбата

Отивайки към китайския хороскоп по метода на Четирите Стълба на Съдбата:

 • Какво показва човек, който се отнася по-добре към приятелите си, отколкото към семейството или /съпруга/съпругата си?
 • Кое сочи радване на нещастието на другите? Например, ако сте болни, бихте искали друг човек да е леко болен, дори ако да е част от семейството ви.
 • Какво обозначава хора, които се разболяват, но не искат да предприемат мерки. Като например да отидат на лекар / лечител, да вземат билки / лекарства и т.н.?
 • Кое в хороскопа сочи тръгване срещу установения ред, противопоставяне се на шефа си, противопоставяне на системата, копнеейки за слава?
 • Какво обозначава да бъдеш чист, подреден, неприемащ подкупи, неподдаващ се на корупция?
 • Кое показва да процъфтяваш в хаос, да си диктатор? Също, да държиш противниците си в защитна позиция.
 • Каква структура (за мъжете) означава, че са „под чехъла” на жена си? Че имат илюзии да станат богати без да полагат необходимите усилия или да имат необходимите умения?
 • Каква структура (за жените) означава жена, която е под контрола на съпруга си, жена, която остава зад кулисите след брака?

Мога с лекота да дам най-малко 200 такива описания на характера, както от древната западна Астрология, така и от Четирите Стълба на Съдбата.

Заключение

Някои от астролозите практикуващи съвременна Астрология, които се интересуват от това как да дават недвусмислена информация, може да сметнат горното за изключително впечатляващо. Че с това знание може да се осигурява на постоянна база такава чиста и конкретна информация на клиента.

Такава е силата и обхватът на древната и китайската Астрология. Освен това, имайте предвид, че докато описанията на характера играят важна роля, за разлика от съвременния астрологически клон, който в огромна степен се фокусира единствено върху психологическия портрет на клиента, съществуват други еднакво валидни и обективни начини за влизане в хороскопа.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *