Определяне на професията с древна и китайска Астрология

Развиване на астрологично разбиране

Определяне на професията с Астрология си е предизвикателство. Още по-трудно е когато трябва да се прецизира професия от дадена категория.

От огромна полза е когато даден астролог владее два различни вида Астрология. Това предоставя друг ъгъл, под който да разглежда хороскопа на клиента и да извлече нужната информация.

Както написах в статията: “Древна и китайска Астрология и продължителността на традициите им”, да имаш ползата от опита на много исторически фигури колеги несъмнено е полезно. Също така писах, че не може да се очаква, че древните астрологически книги ще вършат работата вместо вас. Те са ценни ръководства, с които човек може да се консултира. Понеже древната Астрология винаги отразява живота, той е толкова огромен, не е възможно да се покрие дори една солидна част от вариациите на астрологичните конфигурации.

Точно тук е мястото, където идват обучението и опитът астролога с древна и китайска Астрология. Ако той/тя  е добре обучен и притежава необходимите умения, ще трябва да може да решава такива случаи. Тоест случаи,  които нито един от древните астрологически учебници не споменават. Това се постига чрез имането на здраво разбиране на основните принципи на Астрологията. Също и чрез непрекъснато усъвършенстване на своето нарастващо разбиране за фундаментите.

Прецизиране на точната професията заради специализациите в нея

Темата, която имам предвид за тази статия, е тази на уточняването на точната професия. Определянето на професията е втората най-трудна тема в древната Астрология след изчисляване на продължителността на живота. Тя е толкова сложна, че целият рожден хороскоп трябва първо да се разчете преди човек да се заеме с нея.

Под прецизирането на професията имам предвид следното.

  • или астрологът е определил конкретната професия, която въпросния човек ще има
  • или роденият вече е избрал/а професия, но не е избрал / среща трудности при избора на точното й изражение.

Например, някой се учи да стане лекар. Е, има много видове лекари. Когато дойде времето за специализиране, този студент/ка ще трябва да избере 1 или 2 области от 20+. Всеки, който има някакъв опит в определянето на професията, използвайки древна Астрология, знае, че звездите на Марс и Венера сочат лекари.

Определяне на професията с Астрология

Прецизирането на професията теоретично изглежда, че е по-лесно от това да се определи в широк смисъл. Това е така, защото след като астрологът намери професионалния сигнификатор/и, така значително стеснява възможните професии. А когато е избрал дадената планета, управляваща професията, после просто трябва да й скъси вариантите/да я прецизира.

Защо прецизирането е по-трудно от определяне на професията с Астрология

По-трудно е защото, докато човек винаги може да се консултира с древните астрологически книги за това, какво обозначават планетите, когато управляват професията, намирането на примери за прецизирането й е рядко, ако изобщо съществува. Дори когато е налице, то не покрива достатъчно вариациите.

Живеем в 21-ви век, когато вариациите в дадена професия са се увеличили много. Не само това, ами броят на професиите от древни времена е намалял. Това принуждава астролога да използва всички умения на разположение. Първо да определи професията, а след това да я прецизира.

Източници по древна и китайска Астрология за определянето на професията

Най-подробният пример за описанията на професиите, за който знам, се дава от арабския практикуващ Абу Бакр от 9-и век в книгата Persian Nativities Book II (Персийски рождени карти, книга 2), преведена от Бен Дайкс. И все пак, когато внимателно прочетете всички професии, които той дава чрез астрологичните конфигурации, които ги обозначават, изобщо не е толкова полезно, колкото изглежда, защото това, което Абу Бакр предлага, е много непълна картина с избрани конфигурации, които се отнасят до професията. Kакто казах, определяне на професията с Астрология няма как да се направи без да вземе предвид цялата рождена карта.

А какво казват за определянето на професията класическите източници по Четирите Стълба на Съдбата? Е, една от най-авторитетните книги по китайска Астрология, Di Tian Sui (“Kaпчици от Небесна Същност/Капчици от Небесен Костен Мозък”) казва изрично, че определянето на професията е най-трудният аспект на хороскопа. Чел съм части от други класически книги по Четирите Стълба на Съдбата и те дават информацията по същия начин, по който Абу Бакр го прави: ако имате X и Y в китайския си хороскоп, тогава вие ще имате такава и такава професия. Отново, това е изключително непълен подход, който често не работи. Разбира се, че не работи, тъй като не взема предвид целия хороскоп.

Заключение

В заключение, не мога да подчертая колко клочово е да развивате астрологическото си разбиране. Ако някой сериозно практикува древна западна астрология и/или Четирите Стълба на Съдбата, просто е въпрос на време преди да се сблъска с големи трудности, когато тръгне професионално да разчита хороскопи. Само защото една древна астрологическа книга, без значение колко е известна и полезна, не разглежда даден въпрос, отнасящ се до която и да е тема, не означава, че древната и китайската Астрология не могат да го решат.

През последните 10-15 години, откакто интернет се превърна в толкова огромна сила, се наблюдава това желание да се опрости Астрологията и да се предлага/рекламира на все повече хора в по-лесна / по-смилаема форма. Това се прави, за да се привлекат потенциални ученици и по този начин за печалба, независимо от квалификацията на учителя. Имайте предвид обаче, че като най-висшата наука, древната Астрология и китайската Метафизика са много, много изискващи. Отнемат години да се научат и ученето никога не свършва. Няма никакви кратки пътища към изучаването им!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *