Писмен хороскоп или консултация s

Писмен хороскоп или консултация

Наскоро бях попитан що е това „пълен писмен хороскоп” и кое е по-добро: писмен хороскоп или консултация. Дали му се казва така или „пълно разчитане на рождената карта”, става дума за едно и също нещо. Първо трябваше да разясня, че видовете Астрология, които практикувам са много различни от масовите такива. Съответно това, което аз мога да предложа е изключително рядко и древно знание, което малцина по света владеят.

Тук не е моментът да обсъждам с какво древната западна Астрология превъзхожда китайската и обратното. Ключовото е, че всяка от тях предлага информация, която другата реално не може да предостави. Дали астрологът работи върху писмен хороскоп или консултация, има голяма разлика в положените усилия и достигнатата дълбочина.

Относно пълния писмен хороскоп

След това трябваше да обясня, че методиката, която следвам е описана и спазвана от всички сериозни астрологични автори в историята. Древната Астрология изучава целия живот. Моля замислете се за минута какво количество информация и колко усилия коства, за да се опише целия живот на даден човек на изцяло чужд език (астрологичен). Колко загадки трябва да се разрешат, колко противоречия трябва да се премерят и да се прецени дали могат да съществуват заедно или не. Какво преценяване на качеството пада и как се отсяват тези тънки разлики и техните значения. Това е едно трудно и времеемко начинание, защото зад всичкото огромно количество информация стои една подреденост и йерархичност. Нищо от това не може да се избегне в един писмен хороскоп, ако астрологът се занимава със сериозна Астрология.

Нека разясня, че под това разбирам не толкова техники и автори, а даване на конкретна, ясна и недвусмислена информация. И то на разбираем език, а не психология, психоанализиране, ласкателство, теории за карма и тем подобни. Това трябва да се разреши, защото е невъзможно да се направят каквито и да било сериозни предсказания преди целият рожден хороскоп да бъде разчетен. Причината за това е така нареченото „рождено обещание”. Рожденото обещание е това, което е написано/изречено в хороскопа на даден човек. Тоест това е присъдата на Съдбите. Изключително важно правило гласи, че на човек не може да му/й се случи нещо сериозно, освен ако то не е обещано в хороскопа им. С други думи, за да се разбере какво е обещано, трябва да се разчете целия хороскоп. След като това стане, идва вторият етап, а именно да се разбере кога обещаното ще се случи = кога ще се осъществи рожденото обещание.

Какво включва пълният писмен хороскоп

Някой може да се зачуди какво включва тогава „пълният” хороскоп, щом като не може да предсказва? Това не е точно така. Нужно е да се разбере астрологичният апарат, тоест как Астрологията обхваща и показва целия живот. Рожденият хороскоп включва пълно разчитане на всяка една от темите в живота. Тъй като става дума за целия живот на родения, тоест за множество събития, хора, преживявания и прочие, това гигантско количество информация, освен в една сравнително нелинейна картина, е невъзможно да бъде подредено в идеалната си последователност, ако се гледа само от рождената карта. С други думи, почти всички предсказания, с всичките им подробности, са включени в пълния писмен хороскоп, но последователността на случването им не е.

Пълният хороскоп като един динамичен пъзел

Прилична аналогия за това е пъзелът. Представете си, че всяка една от разчетените теми представлява парчета от общия пъзел. Когато се събере цялата информация от всички теми, човек може да попълни пъзела. Това обаче е само на ниво неподвижност/статичност. С други думи, един пъзел, макар да може да изобразява движение, поредица от случки и прочие, е в същността си неподвижен.

Един човешки живот обаче е съставен от неподжижна/статична и подвижна/динамична част. Рожденият хороскоп подрежда пъзела, като прави предказания и за динамичната част. Точно обаче както пъзелът е неподвижен и съответства на хороскопа, така и подвижната част на хороскопа/човешкия живот е нужно да бъде описана от друг метод. Предсказателните техники са именно този метод.

Както казва един от хората, от които съм научил най-много, а именно американският астролог Робърт Золер (който предсказа атаките на 11-ти септември 2001г), рожденият хороскоп ни казва „какво”, а предсказателните техники ни казват „кога”. Предсказателните техники са нужни, за да се подреди пъзела във времето.  Тоест, когато животът започне да тече, случват се най-различни случки, срещат се разни хора и прочие. С други думи, различни теми/части от рождения хороскоп се активират в различни периоди от живота. Заради това е нужно да се използват разнообразни предсказателни техники.

Пример: роденият ще намери ли призванието си първо, или ще започне романтична връзка? Ще пътува ли в чужбина първо, или ще загуби пари от хазарт? Ще бъде ли предаден от приятелите си първо, или ще се разболее от преяждане и от течности?

Това са прости примери с 2 варианта само, докато целият живот включва десетки/стотици възможни варианти. Някои от които се случват през една година, а не през друга, други през следваща, трети следват тях и прочие. Смисълът е, че няма да как да се определи, само от пълното разчитане на рождения хороскоп, кога дадените събития ще се случат, както и в каква последователност.

Предказателните техники се използват за да се правят предсказания. Предказанията могат да се правят за години напред, като минимумът е период от 1 година. Годината винаги се гледа от рожден ден до рожден ден.

Защо доста хора имат свои лични астролози

писмен хороскоп или консултация от 60-90 минути

Смятам, че разбирате защо от самото начало на Астрологията до ден днешен хората, които сериозно се интересуват от разчитането на съдбата си, си имат лични астролози.  И те работят с тях реално на постоянна база. Тези астролози са изучили живота на клиентите си дотолкова, че са успяли в огромна степен да разпознаят множеството роли, играни от планетите. Няма как да се разбере цялостността и многообразието на цял човешки живот, ако не се изучава в дълбочина и за продължителен период от време. Нещо повече, разгадавайки все повече знаците оставяни от Съдбите, е възможно да се извлече максимумът от рождената карта. Последното е комплексна тема и по-добре да я обясня със статия някой път.

Навлизайки на дълбочина в даден хороскоп изисква време и посвещаване. Неслучайно астролози, които работят по този начин, тоест, които предлагат пълни писмени хороскопи, а не единствено астрологични консултации, имат ограничен брой клиенти. Това е напълно разбираемо, защото става дума за качество на труда, а не за количество.

Вземане на максимума от хороскопа/съдбата

Изключително важна тема е тази за Съдбите и в каква степен животът е предопределен. Съответно, дали има места/теми, където това не важи със същата сила. Тук е моментът в който клиентът осъзнава, че цялото това говорене за предопределеност, най-вече в древната Астрология, всъщност е крайно погрешно разбрано. Точно древният подход е този, който търси да вземе максимума от хороскопа. Точно древният подход е този, който задължава пълното разчитане на рожденото обещание. Именно за да може човек да се възползва от него.

Както древните китайци казват, наистина е важно каква карта/ръка/хороскоп сте получили в живота, но голяма разлика може да даде, и дава, начинът по който вие си изигравате картата/ръката/хороскопа.

Писмен хороскоп или консултация – големите разлики в цената

Смятам, че стана ясно що е изготвяне на хороскоп и как това е различно от астрологичната консултация. Има хора, които смятат, че като се каже “хороскоп” = “астрологична консултация”. Това не е така. От тук може да се получи голямо неразбиране защо първото струва много повече от второто.

Затова е нужно и да се разгледа финансовата част в темата писмен хороскоп или консултация. Пълният хороскоп е много по-скъп, защото отнема много повече време за изработване. В него се пише, проверяват астрологични фактори и конфигурации и прочие. Не е като консултацията, в която се говори, дискутират се нещата с клиента и се води някакъв диалог.

Астрологът има много по-голяма финансова изгода да прави консултации, а не да пише пълни хороскопи. Това е така, защото може да проведе много повече астрологични консултации, отколкото би му/й отнело време да изготви въпросния един хороскоп. Да, цената на пълния хороскоп е в пъти по-висока, но разликата не само се компенсира, а се печели много повече от обслужването на голям брой различни клиенти. Това дори не засяга темата, че тези клиенти биха могли да поръчат други астрологични услуги освен консултацията.

Кой има повече изгода от предлагането на консултации – астрологът или клиентът

Излиза, че астрологът е този, който печели, а не толкова клиентите. Това не е изцяло така, защото не са много хората, които могат да си позволят услугата пълен писмен хороскоп. Същевременно с това, реално всеки може да си позволи астрологична консултация.

Моят проблем с консултациите, че на хората дори не ми се казва, че има и друга услуга, а именно писмен хороскоп. Ако астрологът, предлагащ само консултации, е етичен и иска клиента да е информиран, би го/я насочил към колеги, които предлагат и писмени хороскопи. Нали в крайна сметка клиентът е важният?

Разбира се, има и хора, които са наясно с дилемата писмен хороскоп или консултация и избират да си поръчат консултация. Не само защото ще им излезе по-евтино, а защото ги интересуват 2-3 теми от живота им. Всеки е доволен в този случай.

Трябва да се обърне внимание и на така наречения „слон в стаята”. Астролози, които предлагат единствено консултации от по 1-2 часа едва драскат по повърхността на хороскопа. Буквално всеки астролог предлага астрологични консултации. Не само в България, а и на Запад. Колко астролози обаче предлагат пълни писмени хороскопи? Какво говори това за останалите?

За да се отговори по-пълно на този въпрос трябва да се вземе предвид и факта, че средният астролог вече не е на постоянна заплата от благодателя си – бил той владетел, благородник или богаташ. Живеем в различен свят, където трябва да се оцелява и да се спазват принципите на пазарната икономика. Според тях, консултациите са най-изгодната астрологична услуга.

Рискът от използването единствено на астрологични консултации

Ще завърша с конкретен пример: представете си, че идва клиент, който се оказва, че ще има 2-3 професии в живота. Представете си, че точно тази година е период, в който той/тя ще си смени професията. Вие не знаете каква е тя, а просто разглеждате хороскопа на въпросния човек. Схващате ли гигантският проблем?

За да се определи професията е нужно да се разчете целият хороскоп. След като това очевидно не се прави от астролозите предлагащи консултации, те няма как да определят професията. След като това няма да се направи, вероятността да се хване един от периодите, в които клиентът ще си смени професията е страшно малка. Особено когато се процедира по начина, по който действат астролозите предлагащи консултации със съвременна Астрология. Имам предвид  именно „на парче” – от година на година. Това е така, защото, точно както всяка тема и даден времеви период е част от рожденото обещание, така и годишните предсказателни техники са подчинени на многогодишните такива. А в съвременната Астрология не е оцеляла нито една многогодишна техника.

Както картинката ми за статията показва, в крайна сметка, за всеки влак си има пътници. Но е важно за пътниците да знаят, че има железници, които предлагат и двата вида влакове.

Обичайни благодарности към сайта и хората за картинката:

https://pixabay.com/en/gleise-seemed-pages-train-2370182/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *