Ректификация на часа на раждане s

Ректификация на часа на раждане

Тази статия е за ректификация на часа на раждане: какво е това и кои са трите основни вида. Обяснявам също, че ректификация на хороскопа може да се извърши с различни подходи и техники и с различни видове Астрология, но малко от тях работят надеждно, когато времето на раждане е с отклонение от много часове или е неизвестно.

Какво е ректификация на часа на раждане

Ректификация на часа на раждане, известна също като ректификация хороскопа или ректификация на рождената карта, е астрологична процедура  за откриване на точното време на раждане на даден човек, когато е приблизително или неизвестно.

Предпоставката, която стои в основата на ректификацията, е, че рождената карта показва целия живот на човека. Тъй като тя започва веднага след като човек се роди, рождената карта показва миналото, настоящето и бъдещето на човека. И тъй като всеки момент е уникален и теоретично може да бъде повторен след 25 920 години, всяка натална карта е уникална. Поради тази причина хората се раждат различни, имат различен живот и събития, вземат различни решения и т.н. Това е основата зад цялата Астрология.


Ректификацията на хороскопа е като пъзел

Подходяща аналогия за ректификацията на хороскопа е да се възприема като един пъзел. Това е така, защото древната Астрология изучава целия живот на човека. Това се отнася както за периода от време, така и за всички теми в живота на човека.

Какво искам да кажа с това? В Астрологията има 12 дома, които управляват всички области на живота. Всеки дом има 4-5 значения. Вижте основното значение на всеки от 12-те дома в древната Астрология:

Ректификация на часа на раждане е като пъзел - домовете

Да речем, че мъж на 30 години се свързва с мен, за да поиска моите услуги за ректификация на часа на раждане. Този човек казва, че е роден някъде между сутринта и обяд. Тъй като е на 30 години, той вече частично е преживял някои или повечето от темите в картата. Очевидно има родители, изкарвал е или е губил пари от деца, разболял се е от възпаление,  приятелите му са бедни хора, женен е за по-възрастна жена и т.н.

Причината ректификацията на хороскопа да е като пъзел е, защото астрологът трябва да напасне характера и събитията в живота на клиента с единствената възможна карта, която позволява всичко да съвпадне.

Искам да кажа, че темите са фиксирани. 1-ви дом/Асцендента винаги ще означава живот, тяло и т.н.; втори винаги ще означава финанси, подвижно богатство и т.н. Обаче подредбата на домовете и следователно планетите, които ги управляват, ще бъде различна за всеки човек и той/тя ще има различен живот. Следователно и значително опростявайки, ако горният човек е роден с различен час на раждане, той:

 • Не би се оженил за по-възрастна жена
 • Не би печелил пари от деца, а от нещо друго
 • Същият този човек нямаше да има бедни приятели, а някакъв друг тип
 • Нямаше да болест от възпаление, а да речем такава, базирана на студ

По този начин, при ректификацията на часа на раждане астрологът разполага с части от живота на човека и трябва да ги подреди по такъв начин, че да съвпадне точно с живота на този човек. Казвал съм го много пъти, планетите не са символи в древната Астрология; те описват и предсказват обективната реалност.


Трите вида ректификация на часа на раждане

Трите основни вида ректификация на часа на раждане са:

 1. В кратък зададен диапазон – да речем между 3 и 6ч. следобед
 2. В рамките на приблизителен период от време – кажем някъде през деня
 3. Без време на раждане, известен като 24 часова ректификация

По-голямата част от астролозите предлагат услуги за ректификация преди всичко за първия вид, а отчасти и от втория. В света има много малко астролози, които предлагат ректификация от неизвестно време на раждане.


Ректификация на хороскопа и създаване на субтитри

Може да направи подходящо сравнение между ректификация и създаване на субтитри. Това е така, защото точно както има три вида ректификация, има и три вида субтитри:

1) с времеви кодове и чужд език, който преводачът разбира: преводачът премахва текста със субтитрите и просто го заменя като го превежда на своя роден език

2) с времеви кодове и със субтитри на език, който преводачът не разбира, но все пак може да използва времевите кодове: преводачът трябва да слуша звука и след това да преведе това, което е разбрал, без да се налага да създава и напасва времевите кодове

3) без времеви кодове или субтитри на който и да е език: преводачът първо трябва да слуша звука, след това да създава и да напасва времевите кодове и накрая да преведе това, което е разбрал.

Субтитри № 1 съответстват на първия вид ректификация: в рамките на няколко часа.

Субтитри № 2 съответстват на втория вид ректификация: в приблизителен период от целия ден.

И субтитри № 3 съответстват на третия вид ректификация: без час на раждане

Ректификация на часа на раждане с древна, съвременна или индийска Астрология

Древната, съвременната и индийската Астрология са трите основни вида, които използват Асцендент, изискват ректификация и до голяма степен използват сходни значения на същите 12 дома.

Казвайки това обаче, видовете китайска Астрология Zi Wei Dou Shu и He Luo Li Shu също изискват точно време на раждане. В китайската Астрология няма метод за ректификация и в резултат на някои практикуващи използват гадаене. Не бих препоръчал този подход по различни причини.

Както обясних по-горе, повечето астролози, особено практикуващи съвременна Астрология, предлагат услуги за ректификация на хороскопа, когато времето на раждане е в рамките на няколко часа. Причината е, че ректификацията изисква напреднало ниво и лесно се допускат грешки. Това не е така при, да речем, консултациите. Ако астрологът допусне грешки при разчитането на някои теми от картата, той/тя пак ще разчете някои или повече от тях правилно. Поради това, клиентът би могъл да вземе нещо полезно от консултацията и да го приложи в живота си. Тъй като огромната част от астролозите предлагат консултации, те не следят живота на клиентите си за достатъчно дълъг период от време. Това е основен недостатък и поставя такива астролози в неизгодно положение, когато става въпрос за ректификация на времето на раждане, особено от вид 2 или 3.

Въз основа на това, което обясних по-горе, теоретичната предпоставка даден астролог да бъде умел в извършването на ректификация е да бъде добър в правенето на обективно разчитане и предсказания. И тук възниква огромен проблем.

Методите за ректификация на съвременната Астрология са ненадеждни и не са достатъчно разнообразни

Важно е да се има предвид, че Астрологията е сложна наука, която се състои от система от знание, която е била високо ценено от крале, религиозни водачи, аристокрация и др. Част от това знание е било преподавано в продължение на векове в някои от най-добрите университети в Европа (Болоня, Флоренция, Милано, Париж, Виена, Оксфорд и др.). По причини, в които няма да навлизам в тази статия, то е било реформирано, разводнено, цензурирано, изгубено и т.н.

Превъртайки 400-500 години напред и съвременната Астрология е била създадена. Разбира се, както във всяка дисциплина, тези, които допринасят и /или иновират или създават, изследват традицията, която стои зад тях. Това, което е станало е, че много малко от подходите и техниките на древната Астрология са били оцелели и са били достъпни в този период. В резултат на това, съвременната Астрология е много бедна на основните принципи на оригиналната традиция. Това включва както разчитане на хороскопа, така и правенето на точни предсказания, както и извършване на ректификация. В резултат на това, огромната част от съвременните астролози извършват ректификация на часа на раждане преди всичко само с транзити, прогресии и дирекции на слънчевата дъга. Както съм обяснявал, естеството на тези 3 техники е идентично, те са недостатъчни и не са били създадени за правене на ректификация на хороскопа, когато времето на раждане е с отклонение от повече часове, а камо ли, когато е изцяло неизвестно.

И ако това не беше достатъчно, съвременните астролози включват психологията в разчитането на хороскопа. В резултат на това, голяма част от тях не само не могат да правят предсказания, но твърдят, че Астрологията не е била предназначена да предсказва, а да прави психологически профил на клиента. Това може да е добре за някои хора, но е напълно безполезно за ректификация на картата. В резултат на този недостатък, не много астролози, които практикуват съвременна Астрология, предлагат услуги за ректификация на часа за раждане. Разбира се, има изключения от всяко правило, но въз основа на горното, не бих препоръчал на човек да търси извършване на ректификация от астролог със съвременна Астрология.

Ректификация с индийска Астрология

Индийската Астрология, известна като ведическа или Джиотиш, е много известна със своята дълга традиция, както и с възможността да прави отлични предсказания. В резултат на това, има много, много практикуващи, които предлагат услуги за ректификация на хороскопа с ведическа Астрология. Някои го правят с вида Парашара, други с този на Джаймини, а има и такива, които ги смесват. Индийската Астрология е била повлияна от древната Астрология. Всъщност един от нейните видове, наречен Таджика, всъщност означава персо-арабска Астрология. Последната е наследила солидна част от знанието на древната Астрология.

Ще го кажа предварително: изучавах Парашара само 6 месеца, което по никакъв начин не е достатъчно, за да направя добра преценка за него. Също така не стигнах до етапа, в който човек се учи да прави ректификация с тази индийска Астрология. Казвайки това обаче, чел съм и съм гледал редица астролози да извършват ректификация с ведическа Астрология. Въпреки че техните собствени подходи се различават, общото между тях е, че те вкарват твърде много променливи в процеса на ректификация. Разбирам тяхната гледна точка в това, че целят да извършват ректификация на хороскопа от много ъгли. Независимо от това, това е нож с две остриета, тъй като създава среда, в която грешките могат лесно да се натрупат и да подведат астролога, като го отведат по поредния погрешен път.

Моята заключителна преценка за ректификация на часа на раждане с Джиотиш е непълна. Точно както в съвременната, много по-малко практикуващи ведична Астрология предлагат услуги за ректификация от неизвестен час на раждане. Ако се нуждаете от ректификация и искате да се извърши с традиционните индийски методи, бих препоръчал да потърсите точно тези малцина астролози.

Ректификация на часа на раждане с древна Астрология

Започнах да изучавам първо съвременна Астрология през 2008г. След това изучавах Астрология от 19 век, след това изкарах двата курса по средновековна Астрология на Робърт Золер. След това се насочих към традиционната, после елинистичната, после вавилонската и накрая индийската Астрология. С изключение на индийската, изучавах и практикувах години наред горните видове, преди да ги интегрирам в една подредена система, известна като древна Астрология. Древната Астрология представлява най-пълното развитие на астрологичната наука и като такава е майката на съвременната Астрология. Това е важно да се има предвид, тъй като знаейки историята на Астрологията, как е възникнала, как е изглеждала оригиналната система и до каква степен тя е предадена на и съхранена от  другите култури, съвременният практикуващ може да види колко малко от древното астрологично знание е било включено в съвременната западна Астрология.

Историята на Астрологията наистина е интересна, но тази статия е за ректификация. Обяснявам това, защото е добре да се знае, че на Запад има някои добре образовани астролози, които познават историята на Астрологията и практикуват елинистична или традиционна Астрология. И все пак това не ги прави на всяка цена достатъчно квалифицирани в ректификацията на хороскопа. Дори ако някой изчете всичките класически астрологични трудове, това няма да го направи отличен астролог по ректификация. Причината е, че ние нямаме източници в западната традиция, които всъщност учат как се прави ректификация без час на раждане. Тези англоезични астролози може да са добри в писането на статии за ректификация, в четенето на лекции на конференции и т.н., но все още не съм ги видял да предлагат услуги за ректификация с традиционна или елинистична Астрология без време на раждане. Не само това, но те самите не предлагат да преподават цялостна ректификация на тези, които искат да се научат.

Що се отнася до мен, през годините си на изследователска работа и практика, успешно съм ректифицирал хороскопи със или без време на раждане от Азия (включително Китай и Индия), Африка, Европа и Северна Америка. Постигал съм това като съм разчитал единствено на тестваните от времето древни астрологични методи и без да бъда твърде зависим от астрологични програми.

В допълнение на това, аз бях един от малцината астролози в България, който беше готов да се подложи на “сляп” тест за ректификация без час на раждане. Повечето астролози настояха диапазона да е в рамките на 1-2 часа. Имахме човек със сигурно време на раждане от официален документ. То не беше кръгло, половинка или четвъртинка. Изглеждаше, че тестът ще се проведе. Един доста известен астролог, чието име ще спестя, се оказа, че на практика саботира теста в продължение на месеци и той не се проведе.

Имал съм случаи в които съм бил готов за тест за ректификация, включително и като залог, но отсрещната страна така и не се е отзовавала.

 

Ректификация на часа на раждане

 

Това са моите права за писане авторитетно по темата, както и за предлагане на услуги за ректификация на хороскопа, със и без час на раждане.

Защо извършването на вярна ректификация е толкова важно

Имайки предвид всичко по-горе, точността на Астрологията зависи от използваните данни. Ако данните са грешни, ще бъде грешна и картата, върху която работи астрологът, както и разчитането и предсказанията по нея.

Използвайки аналогията от по-горе, можете ли да разберете филм на език, който не владеете? Разбира се, че не. Причината е, че преводачът не е създал субтитрите или ги е объркал. С други думи, астрологът напълно се е провалил в ректификацията.

Можете ли да се насладите на филм на чужд език, който има субтитри, но времевите кодове не са синхронизирани? Разбира се, че не. Това е така, защото преводачът не е синхронизирал времевите кодове. С други думи, астрологът не е синхронизира разположението на планетите. Или той/тя не е синхронизирал последователността от събитията в живота ви с Вашата рождена карта.

Ето защо намирането на астролог, който специализира в ректификация на часа за раждане, е задължително. В крайна сметка, говорим за “филма за живота” на даден човек.


Заключение и някои съвети

Вярвам, че разбирате от колко ключово значение е ректификацията в рождената Астрология. Важно е също да имате предвид горното: има различни видове подходи и техники, както и Астрологии. Съответно, надявам се, че  тази статия ще помогне на хората да не правят предположения, че няма значение какъв тип астролог (и Астрология) избират да извърши ректификация на хороскопа за тях.

Бъдете предпазливи с астролозите, които казват, че използват някакъв много мощен метод. На Запад това са първичните/примарните дирекции и Везните на Хермес/Нехепсо и те не работят, когато времето на раждане е с отклонение от много часове, а камо ли, когато е напълно неизвестно. Работата е там, че ректификацията е трудно нещо и изисква многостранна методология, която включва различни подходи и техники. Не може да се разчита на единичен подход или техника, който сам да върши работата на постоянна база.

Също така, имайте предвид, че има астролози, които не ректифицират хороскопа до минутата. Някои го поправят в рамките на 15-30 минути. Това далеч не е достатъчно, за да приложи сериозна Астрология върху дадена рождена карта, освен за кратка консултация, и дори тогава може да има проблеми. Бих посъветвал хората да стоят настрана от подобни астролози.

В допълнение, пазете се от астролозите, които разчитат на програми да извършват ректификацията на хороскопа почти изцяло вместо тях. Това е капан. Нито един компютър не може да замести квалифицирания астролог по ректификация и сложния синтез, с който той/тя допринася.

2 thoughts on “Ректификация на часа на раждане”

 1. Злати Цеков Динев

  Роден съм на 15 август 1950
  Но незнам часа
  Каква е цената за тази услуга и как да Ви я изпратя
  Злати

 2. Здравейте,

  Цените ми за ректификация варират според отклонението във времето на раждане. На този етап те са следните:

  ако отклонението в часа на раждане е до 3 астрономически часа, цената е 144лв;
  ако е между 3-12 часа е 240лв;
  ако е над 12 часа е 320лв;
  и ако е неизвестно е 360лв.

  Заплащането става предварително и по банков път. Повече информация може да намерите на тази моя страница:

  https://zagataastrology.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b0/

  Ако имате други въпроси, моля питайте.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *