Условия за ползване на сайта

Добре дошли в уебсайта на Загата

Дата на първоначално влизане в сила: 22 август 2020г. Изменена на 16 март 2021г.

Тези общи условия очертават правилата и разпоредбите за използването на уебсайта на Загата. Загата е прякорът на Александър Руменов Андреев – духовен човек, мъж, професионален астролог с допълнителна дейност като преводач. Адресът ни е в Русе, България.

Получавайки достъп до този уебсайт, приемаме, че вие приемате всичките му условия за ползване. Моля, не продължавайте да използвате уебсайта на Загата, ако не приемате всички условия на тази страница.

Следната терминология се прилага към настоящите Общи условия, Политика за поверителност и Защита за отказ от отговорност и всяко или всички споразумения: „Клиент“, „вие“ и „вашият“ се отнася за вас, човекът или лицето, което осъществява достъп до този уебсайт и приема Общите условия на Александър. „Загата”, „ние”, „ние”, „нашите”, Александър и „нас”, се отнася до Александър Руменов Андреев. „Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за самите нас или Клиента или самите нас. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и заплащането, необходими за извършване на процеса на нашата помощ към Клиента по най-подходящия начин, независимо дали чрез официални (онлайн) срещи с фиксирана продължителност или по някакъв друг начин, с изрична цел за удовлетворяване на нуждите на клиента по отношение на предоставянето на заявените услуги/продукти на Александър, в съответствие с действащото законодателство на Република България. Всяка употреба на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, главни букви и/или той или те, се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се към същото.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, Загата и/или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост за всички материали на уебсайта на Александър. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да преглеждате и /или отпечатвате страници от https://zagataastrology.com/ за ваша лична употреба при спазване на ограниченията, определени в тези общи условия. Можете също така да копирате и разпространявате част от материалите от уебсайта на Александър, само ако предоставяте ясно видим линк в горната част на използвания материал. Не можете да копирате цели статии и да ги качвате на други уебсайтове.

Вие разбирате и се съгласявате, че като непрехвърляем отменяем лицензополучател, използването ви на нашия уебсайт е ограничено и неексклузивно. Можем да прекратим вашия лиценз за използване на нашия уебсайт, както и достъпа до нашия уебсайт, по каквато и да е причина, и без да ви уведомяваме.

Коментари на потребители

  1. Определени части от този уебсайт предлагат на потребителите възможност да публикуват и обменят мнения, информация, материали и данни („Kоментари“) в области на уебсайта. Коментарите отразяват мнението и гледището на лицето, което публикува такова гледище или мнение. Доколкото е разрешено от приложимите закони, Александър не носи отговорност за Коментарите или за каквато и да била загуба на разходи, отговорност, щети или разноски, причинени и понесени в резултат на каквото и да било използване и/или публикуване и/или поява на Коментари на този уебсайт.
  2. Загата си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всякакви коментари, които счита по своя преценка за неподходящи, обидни или по друг начин нарушаващи настоящите Общи условия.
  3. Вие гарантирате, че:
  1. Имате право да публикувате Kоментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласие за това;
  2. Коментарите не нарушават правото на интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка или друго право на собственост на която и да е трета страна;
  3. Коментарите не съдържат клеветнически, очернящи, обидни, непристойни или други незаконни материали или материали, които представляват нахлуване в личния живот;
  4. Коментарите няма да се използват за привличане или популяризиране на бизнес или обичай или представяне на търговски дейности или незаконна дейност;
  5. С настоящото предоставяте на Загата неекслузивен лиценз, освободен от хонорар под форма на процент от прихода, за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други да използват, възпроизвеждат и редактират всеки ваш Коментар във всякакви форми и формати или медии.

Вътрешни рамки/Iframes

Без предварително одобрение и изрично писмено разрешение, нямате право да създавате рамки около нашите уеб страници или да използвате други техники, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.


Oтговорност относно съдържанието

Ние не носим отговорност за всякакво съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни предпазвате и защитавате срещу всички искове, произтичащи от или базирани на вашия уебсайт. Никакъв линк/линкове не може да се показва на която и да е страница на вашия уебсайт или в който и да е контекст, съдържащ съдържание или материали, които могат да бъдат интерпретирани като дискредитиращи, нецензурни или престъпни, или които нарушават или защитават нарушаването на правата на която е да била трета страна.


Запазване на права

Ние си запазваме правото по всяко време и по наше усмотрение да поискаме да премахнете всички линкове или всеки конкретен линк към нашия уебсайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички линкове към нашия уебсайт при такава заявка. Ние също така си запазваме правото да променяме тези условия и политиката за линкове по всяко време. Продължавайки да слагате линкове към нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате тези условия за слагане на линкове.

Премахване на линкове от нашия уебсайт

Ако намерите какъвто и да е линк на нашия уебсайт или свързан уебсайт, който е нежелателен по някаква причина, можете да се свържете с нас за това. Ще разгледаме исканията за премахване на линкове, но няма да имаме задължение да го правим или да отговаряме директно на вас.

Въпреки че се стремим да гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, ние не гарантираме нейната пълнота или точност; нито се ангажираме да гарантираме, че уебсайтът остава на разположение или че материалите на уебсайта се актуализират.


Общи условия на Загата: правила за анулиране на поръчана услуга, възстановяване на суми и пренасрочване на изпълнението на дадена услуга

Не предлагаме възстановяване на суми за отказани резервирани писмени хороскопи, изчисляване на дължината на живота, годишни предсказания, консултации, ректификация, избор на дата, определяне на темперамента, отговор на въпрос и всяка една услуга на този сайт. Моля не си поръчвайте услуга ако се колебаете и впоследствие решите да се откажете. Когато някой потенциален клиент ни търси за извършването на каквато и да е услуга и пита кога ще сме готови, ние си проверяваме графика с ангажиментите. Ако сте я поръчали, а после се откажете, ние лишаваме този човек от нужната навременна услуга и информация. Това не е справедливо нито за него/нея, нито за нас.

Ако искате да пренасрочите деня и часа на дадена услуга, можете да го направите като ни информирате 48 часа преди уговорения срок за нейното изпълнение. Причина за това е, че ние започваме да се подготвяме предварително за изпълнението на вашата услуга. Пренасрочването касае астрологичните консултации или други услуги, при които клиентът е длъжен да присъства на живо или онлайн, за да получи поръчаната си услуга.

При възникнал спешен случай или извънредна ситуация обаче, допустимо е да ни информирате 3 часа преди започването на астрологичната консултация, така че да може да се споразумеем за кой ден и час да я отложим. Ако не се почувствате добре, или се разболеете, моля пазете си здравето. Астрологичната консултация може да почака. Разбира се, тези условия важат и за мен. Нека всеки уважава времето на другия и нашия взаимен ангажимент.


Отказ от отговорност

Услугите, които Загата предоставя са само за образователни цели. Той не дава гаранции. Клиентите трябва да са най-малко 18 години, за да насрочват, получават и/или купуват астрологична услуга или продукт. Александър не е лекар на съвременната медицина или диетолог. Той не предоставя медицински съвети, диагноза или лечение, нито предоставя правни, финансови, психологически, психиатрични съвети или грижи. Астрологичните услуги, които той предлага, предоставят информация, която клиентите използват по собствена преценка и изцяло на своя отговорност.

Заслуга и информация за контакт

Можем да актуализираме тази страница с Общи условия, когато е необходимо. Условията, които се отнасят за вас, са тези, публикувани тук на нашия уебсайт в деня, в който използвате нашия уебсайт. Съветваме ви да разпечатате копие за вашите архиви.

Тази страница с условия за ползване на сайта е създадена на privacyterms.io. Ако имате въпроси относно някое от нашите условия, моля свържете се с нас.