Четирите стълба на съдбата в древните китайски текстове

Четирите стълба на съдбата изглежда много лесен метод за научаване. Нещата невинаги са такива, каквито изглеждат.

Точно както в основната човешката природа е залегнало допускането, че чуждото е по-хубаво, ситуацията е същата, когато човек се опитва да постигне трудни и времеемки задачи. Той/тя си мисли, че типа работа, която върши е по-изискваща от тази, вършена от другите.

Навлизайки в конкретика, обръщам се към тези, които са прочели и са се опитали да разберат древните западни астрологични автори. Например, Ветий Валенс (2-ри век от н.е.), Клавдий Птолемей (2-ри век от н.е.), Нехепсо (пр.н.е.), Петозирис (пр.н.е.), и прочие.  В зависимост от силата на волята и упорстването им, или казано по друг начин – в зависимост от това колко години те са посветили в дешифрирането на тези текстове – могат да разберат, както и да съчувстват на някого, който е готов да посвети още години от времето си, за да разкодира други древни текстове. В този случай, става дума за дешифриране на класическите текстове от клона “Четирите стълба на съдбата” от китайската Астрология.

Преднамерено шифрираните и непълни класически текстове в древната и китайската Астрология

Точно както  най-старите оцелели текстове по древна западна Астрология са умишлено кодирани/криптични и или са оскъдни откъм разчитане на хороскопа, или откъм даване на примери с реални рождени карти, ситуацията е същата и с Четирите Стълба на Съдбата. Човек винаги трябва да има предвид, че тези текстове НЕ са писани за обикновените хора. Освен че са били предназначени за сериозни ученици, които са готови да  си посветят живота на въпросната дисциплина, древните китайски астрологически текстове също така са предназначени да объркват и отклоняват търсещите.

Те изискват определени предпоставки да бъдат налице преди човек да се захване с разкодирането им. Пиша тези неща, защото толкова много ученици и практикуващи са се отказали от тези текстове. Причината е отчаяние в опитите им за дешифриране на тези класически китайски астрологични книги. Някои от тях, заради гняв от безвъзвратно изгубените години от живота си без да получат достатъчно проникновения, са заявили, че класическите китайски астрологични произведения са или безсмислени и/или неприложими в нашия времеви период.

Разбира се, не твърдя, че класическите астрологични книги са 100% верни или 100% приложими. Същото важи и за класическите текстове от древната западна Астрология. Писал съм поне няколко пъти за това. Тези учебници и трактати са били писани като помагала за учениците на дадения практикуващ. Също, били са били посвещавани на някой владетел. Астрологичният автор е знаел, че интересът на владетеля няма да бъде силен/достатъчно траен, за да достигне до тънкостите на дадените методи.

Като някой, който е прекарал години в дешифрирането на такива древни текстове и който е получил толкова много практични проникновения от тях, не ми е нужно да бъде убеждаван, за да преследвам разкодирването на техните тайни и прилагането на това Знание в съвременни хороскопи.

Китайски цитати от класическата книга по Четирите стълба на съдбата – Di Tian Sui

Четирите стълба в древните текстове

Обичайните ми благодарности към този сайт за прекрасните безплатни картинки:

https://pixabay.com/en/key-safe-key-door-key-open-make-up-182918/

Това, което също казвам, е, че хора, които са дешифрирали дадени древни астрологични загадъчни текстове, не трябва да допускат, че на всяка цена ще успеят да разкодират други текстове, принадлежащи към друга категория. Имам предвид древна западна Астрология и Четирите стълба на съдбата или Фън Шуей.

Въпросният материал, който искам да разкодирам в тази статия, идва от известната класическа книга по “Четирите стълба на съдбата”, с името Di Tian Sui (Ди Тиan Суи). Има коментар на г-н Ren TieQiao (Рен Тие Чиао):

Цитатите и преводите са взети от безценния блог на Trey BaZi (тези, които се интересуват от китайска Астрология, ги съветвам да прочетат не само цялата статия, а целият му блог). Ето оригиналните старокитайски цитати, дадени от Трей и преведени от него на английски и от мен от английски на български.

Ин в Ян и Ян в Ин

Моля имайте предвид, че долният ми превод е само една версия, която е без каквито и да било разяснения. Също, тя може да се преведе със забележими разлики):

阳中之阴,外仁义而内奸诈;阴中之阳,外凶险而内仁慈;

“Yin within Yang, is kind and righteous on the outside, treacherous and dishonest on the inside; Yang within Yin, is dangerous on the outside but is kind and compassionate on the inside.”

„Ин в Ян е привидно/външно добродушен и праведен, а всъщност/вътрешно е измамен и нечестен; Ян в Ин е привидно/външно опасен, а всъщност/вътрешно е добродушен и състрадателен”.

Ян отвън и Ин отвътре и Ин отвън и Ян отвътре

阳外阴内者,包藏祸心;阴外阳内者,秉持直道。

“Those with Yang on the outside and Yin on the inside, has a heart that conceal disasters; those with Yin on the outside and Yang on the inside walk and uphold righteous path.”

„Тези с Ян отвън и Ин отвътре имат сърце, което крие катастрофа/гибел; тези с Ин отвън и Ян отвътре вървят и поддържат праведен път”.

Източник:

http://treybazi.blogspot.bg/2013/01/hs-eb-part-3-dts.html

Изказвам сърдечна благодарност за всичките направени преводи от Трей Тан. За някой, който е другата част на света и който не владее китайски, това е безценно! Ако не беше щедростта на Трей Тан, нямаше да мога да изучавам класическите китайски астрологични произведения директно.

Първо ще се занимая с простите вариации. Техните значения са дадени от практикуващата китайска Метафизика Лили Чун в книгата й “Четирите стълба на съдбата” – Открийте своя код към успеха (публикувана през 2013 г., стр.56 – Lilly Chung – Four Pillars of Destiny: Discover Your Code to Success). Благодаря на Лили Чун (и нa съавтора Джин Пех).

Всички Стълбове Ян:

Четирите стълба - всички ЯН

Всички Стълбове Ин:

Четирите стълба - всички Ин

Редуващи се Ян и Ин Стълбове:

Редуващи се стълбове

Редуващи се Ин и Ян Стълбове:

Редуващи се стълбове 2

Как изглежда Ян отвън и Ин отвътре и Ин отвън и Ян отвътре

Сега е време да се занимая с трудните такива.

Първо ще разгледам “Ян отвън и Ин отвътре” и обратно.

Трей казва в секцията за коментари по въпросната тема в блога му (същият линк по-горе):

“Здравей Агнес,

Намерих препратка за отвън и отвътре в класическата книга Wu Xing Jing Ji WXJJ. Според книгата, Часовият и Годишният стълб са “отвън”, докато Дневният и Месечният са “отвътре”. Но не съм сигурен дали това е имал предвид Майстор Рен, когато е писал анотацията.”

Имайки предвид това, което Трей казва от цитирания по-горе цитат, китайската практикуваща Четирите стълба на съдбата Лили Чун (която също черпи от класическите китайски астрологични книги) казва същото в книгата си “Четири стълба на съдбата” (публикувана през 2013 г., стр.56).

Така че ето как изглежда една карта  с “Ян отвън и Ин отвътре” според Четирите Стълба на Съдбата:

А ето как изглежда “Ин отвън и Ян отвътре“:

Сега, забележете, че Ren TieQiao, когато говори за Ян и Ин и отвън и отвътре, ги групира заедно. Тоест той говори за отвън и навътре и разчитането/тълкуването включва и двете. По този начин, когато едното условие е налице, ще бъде и другото. Иначе става дума за различна конфигурация.

Обратно на това, когато той говори за Ин в Ян и обратното, той не ги групира заедно; казано по друг начин: той не казва: “когато Ин е в Ян И Ян е в Ин”.

Защо? Би ли могло да има значимо тук?

Трябва да призная, че не забелязах това, когато реших да напиша тази статия. Това е една от радостите човек да открива неща докато размишлява върху тях!

Вариант 1 за отвън и отвътре

Преди да споделя проникновението ми, трябва да се занимая с първия цитат, който е далеч по-труден/коварен.

Ето го отново за улеснение:

阳中之阴,外仁义而内奸诈;阴中之阳,外凶险而内仁慈;

“Yin within Yang, is kind and righteous on the outside, treacherous and dishonest on the inside; Yang within Yin, is dangerous on the outside but is kind and compassionate on the inside.”

„Ин в Ян е привидно/външно добродушен и праведен, а всъщност/вътрешно е измамен и нечестен; Ян в Ин е привидно/външно опасен, а всъщност/вътрешно е добродушен и състрадателен”.

Източник:

http://treybazi.blogspot.bg/2013/01/hs-eb-part-3-dts.html

Цитатът е относно външни/видими описания на характера срещу вътрешни/скрити такива. Има поне две възможни значения на това какво може да се има предвид с “отвън” и “отвътре” относно разделянето на 4-те Стълба на съдбата.

Първият разделя картата ето така:

Ян страна и Ин страна

По този начин, Годишният и Месечният Стълб са Ян/отляво/външни, докато Дневният и Часовият са Ин/отдясно, вътрешни. Този подход на разделяне е общоизвестно знание в Китайската Астрология. Той също е използван за определяне на телесни болести както и описания на характера на човека. А именно – във външната среда (други хора, на работа и пр.) – срещу такива във вътрешната среда (у дома, с партньора и/или с децата).

Jerry King дава този подход в книгата си Four Pillars of Destiny Unlocking the Mysteries of Life (стр.35) (Джери Кинг: Четирите стълба на съдбата: отключване на мистериите на живота).

Ще кажа отсега, че аз съм за този подход, тоест аз считам, че древният автор е имал него предвид, когато е писал “отвън” и “отвътре”.

Така че ето как би изглеждала картата с Ин в Ян:

Четирите стълба Ин в Ян

А ето как би изглеждало Ян в Ин:

Четирите стълба Ян в Ин

Вариант 2 за отвън и отвътре

Идвам до трудната част и проникновението ми. Забележете какво би се случило, ако човек позволи долната карта да обозначава Ин в Ян:

Четирите стлъба Ин в Ян 2

На теория, Ин е в Ян страната на картата и това би трябвало да бъде валидно. Ин обаче също присъства в Часовия Стълб и като такава тази конфигурация става Ин отвън, защото Ин сега е и в Годишния, и в Часовия Стълб.

Човек може да каже, че в тази карта липсва обратната конфигурация, няма Ян отвътре. С други думи, това прави възможно тази конфигурация да се състои от две части, както горната. Казано по друг начин, древният автор Ren TieQiao не си е направил труда да даде всички възможни вариации и в двете разчитания/тълкувания. Каква изненада! Да бе, да.

До такава степен съм свикнал със съкратения стил на древните астрологични автори, че щеше да бъде изключение ако той беше разгледал всички вариации. Щях да бъде дори още по-изненадан, ако Ren TieQiao всъщност беше разяснил какво има предвид. Така е, напъвам се какво даден човек е написал преди няколко века, и в известна степен се наслаждавам на този процес. Но наистина щях да оценя, ако той беше разяснил тази част. Защото е ключова.

Същото е, ако човек позволи това да е Ян в Ин в следната карта:

Четирите стълба Ян в Ин 3

Отново, въпреки че Ян е от дясната/Ин/вътрешната страна на картата, Ян също присъства в Годишния Стълб и по този начин тази конфигурация не би трябвало да се счита за Ян в Ин, а Ян отвън.

Вариант “Прасковен цвят” на Ин в Ян и Ян в Ин

Второто възможно значение на този първи цитат, а именно Ин в Ян, Ян в Ин, е точно обратното на представеното от мен. То произлиза от начина по който звездата Прасковен Цвят се извежда в Четирите Стълба на Съдбата. Тази звезда също се използва във Фън Шуей разбира се.

Четирите стълба - външна и вътрешна страна на картата

Когато даден китайски хороскоп показва проблеми в любовния живот, искам да кажа, изневяра, много връзки, изкушения, и т.н., един от начините да се прецени тежестта на тази индикация е, да дам един пример, да се види дали звездата Прасковен цвят  (ако присъства в рождената карта) се намира в Годишния или Месечния Стълб (вътрешната част) или в Дневния или в Часовия стълб (външната част).

Ако е във вътрешната част от картата, тогава тези проблеми в любовния живот няма да получат толкова публичност и разпространяване на клюки. Ако обаче звездата е във външната част от картата, роденият лесно се поддава на изкушения. Моля, обърнете внимание, че това не означава, че той/тя ще изневери. Трябва да се вземат предвид и други фактори.

Както и да е, важното е, че този подход е противоположен на предишния. Като се има предвид, че доколкото ми е известно, този вторият се използва само за звездата Прасковен Цвят, той очевидно няма същата тежест като по-горния. Нещо повече, тъй като китайският хороскоп започва с Годишният стълб, който е Ян, и Сътворението (И Дзин, Таро, Астрология, Ленорман и др.) започват с мъжка/Ян фигура/образ, този подход очевидно много се връзва.

В резултат на това, за да не объркам читателите ми, няма да показвам вариациите в съответствие с подхода “Прасковен цвят”.

Допълнителни вариации за Ян и Ин, неспоменати от древните автори

Съществуват и други вариации обаче, които не са били дадени от автора на въпросната книга – Ди Тиен Суи, а именно Liu Bo Wen, нито от Ren TieQiao. Смятам, че е  мое задължение да ги разгледам:

Ин в Ян и Ян в Ин:

Четирите стълба - неспоменати вариации

Ян в Ян и Ин в Ин:

Четирите стълба - неспоменати вариации 2

На теория може да съществува Ин в Ин. Може да съществува и Ян в Ян. Тъй като между тях няма взаимодействие, не мисля, че подобни конфигурации трябва да се считат за значими. Не само, че ще има далеч повече случаи/хороскопи, заради по-малкия брой променливи, но точно взаймодействието между Ян и Ин е един от основните принципи на китайската Метафизика.

Последното нещо, което искам да добавя и което е в книгата на Лили Чун, както присъства в известна степен и в същата статия от Трей, а именно, че значенията на дадените Ян-Ин конфигурации могат да бъдат подпомагани или противопоставяни от присъствието на други специални конфигурации в хороскопа по Четирите Стълба на Съдбата. Както винаги, нищо в картата не се разчита в изолация, тъй като китайската Астрология, подобно на  древната западна Астрология, е неизбежно холистична.

Заключение

В заключение, нероятно е колко измамно лесно изглежда методът Четирите Стълба на Съдбата. Все пак колко вариации може да съществуват, когато човек разчита Ян и Ин и 4-те Стълба (без 10 Стебълца и и 12 Клона)?

Нямах намерение да пиша статия. Започнах да си изписвам конфигурациите на лист хартия. Скоро осъзнах, че ако искам да оттдам заслуженото на тази концепция, ще трябва да напиша пълна статия. Радвам се, че го направих, защото можеше и да не получа това прозрение. Време е да проверя тези индикации в много китайски хороскопи по метода Четири Стълба на Съдбата, които са с правилен час на раждане!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *