Влиянието на Астрологията в човешката история

Влиянието на Астрологията в човешката цивилизация е огромно. Тази наука е толкова всеобхватна и безкрайна, че за да може даден човек дори само да започне да се опитва да схване до каква степен влиянието й е проникнало във всички главни сфери от живота, трябва да има познания по история, география, математика, астрономия, медицина, религия, изкуство, […]

Влиянието на Астрологията в човешката история Read More »