Четирите стълба на съдбата в древните китайски текстове

Четирите стълба на съдбата изглежда много лесен метод за научаване. Нещата невинаги са такива, каквито изглеждат. Точно както в основната човешката природа е залегнало допускането, че чуждото е по-хубаво, ситуацията е същата, когато човек се опитва да постигне трудни и времеемки задачи. Той/тя си мисли, че типа работа, която върши е по-изискваща от тази, вършена […]

Четирите стълба на съдбата в древните китайски текстове Read More »