Четирите стълба на съдбата: въведение и основни термини

Целта на тази статия е най-вече да въведе читателите в основните термини, използвани в Четирите стълба на съдбата. Това е така, защото има значителни разлики в превода на понятията. В резултат на това, може не само да се получат грешки, а да се пропусне вложения смисъл. Стъпвам на 5-6 чужди автора и използвам наложените в …

Четирите стълба на съдбата: въведение и основни термини Read More »