Невидимите планети s

Твърденията на вавилонските астролози за невидимите планети са грешни

В това видео ще научите: Какво е невидима планета според вавилонската Астрология и астрономията; Как се вижда дали дадена планета е невидима; Как определението за невидима планета се е променило в елистничната Астрология; Как персо-арабската традиция е разграничавала между изгорена планета и планета под лъчите на Слънцето; Примери с реални хороскопи с време на раждане […]

Твърденията на вавилонските астролози за невидимите планети са грешни Read More »