изчисляване на часа на раждане в четирите стълба на съдбата s

Изчисляване на часа на раждане в китайската Астрология

Макар в наши дни да се използват няколко метода за изчисляване на часа на раждане в китайската Астрология, оригиналният метод е един. Различните школи по китайска Астрология изчисляват часа на раждане различно Човек често може да прочете, че часът на раждане в Четирите стълба на съдбата, тоест Часовият стълб, започва да действа и да се […]

Изчисляване на часа на раждане в китайската Астрология Read More »