история на астрологията

Кратка история на древната Астрология

История на древната Астрология

  В това видео, базирано на цитирани преводи на оригинални текстове и на стотици източници в 3 дебели книги, ще научите за: История на древната Астрология; Какво се разбира под древна Астрология; Защо вавилонската и египетската Астрология реално не са част от древната; Кога започва древната Астрология; Кои са създателите на древната Астрология; Дали древната […]

История на древната Астрология Read More »

Влиянието на Астрологията в човешката история

Влиянието на Астрологията в човешката цивилизация е огромно. Тази наука е толкова всеобхватна и безкрайна, че за да може даден човек дори само да започне да се опитва да схване до каква степен влиянието й е проникнало във всички главни сфери от живота, трябва да има познания по история, география, математика, астрономия, медицина, религия, изкуство,

Влиянието на Астрологията в човешката история Read More »