Как някои астролози манипулират потенциалните си клиенти s

Как някои астролози манипулират потенциалните си клиенти

Как някои астролози манипулират клиентите си – какви методи за манипулация и влияние използват някои астролози върху потенциалните си клиенти; Примери за манипулация, как да ги разпознавате и как да им противодействате; Целта на видеото ми не е да именува и атакува конкретни астролози, а да образова хората. Защото образованият, знаещият и критически мислещият човек …

Как някои астролози манипулират потенциалните си клиенти Read More »