китайска астрология

Четирите стълба на съдбата в древните китайски текстове

Четирите стълба на съдбата изглежда много лесен метод за научаване. Нещата невинаги са такива, каквито изглеждат. Точно както в основната човешката природа е залегнало допускането, че чуждото е по-хубаво, ситуацията е същата, когато човек се опитва да постигне трудни и времеемки задачи. Той/тя си мисли, че типа работа, която върши е по-изискваща от тази, вършена …

Четирите стълба на съдбата в древните китайски текстове Read More »

Четирите стълба на съдбата: въведение и основни термини

Целта на тази статия е най-вече да въведе читателите в основните термини, използвани в Четирите стълба на съдбата. Това е така, защото има значителни разлики в превода на понятията. В резултат на това, може не само да се получат грешки, а да се пропусне вложения смисъл. Стъпвам на 5-6 чужди автора и използвам наложените в …

Четирите стълба на съдбата: въведение и основни термини Read More »