Китайска Метафизика

Китайска Метафизика: вземане на максимума от своя Път

Така наречената китайска Mетафизика е, както писах тук и тук, може би най-всеобхватната Система от Знание, известна на човечеството. Може да се навлезе в нея от всеки един от петте й Клона. Тя е толкова е огромна, че човек може лесно да се изгуби в дърветата без да види гората. И все пак човек се […]

Китайска Метафизика: вземане на максимума от своя Път Read More »

Небето, Човекът и Земята в китайската Метафизика

Китайската Метафизика, както писах в тази статия, е най-всеобхватната Система от Знание, на която съм попадал през живота си. Тя обхваща толкова широк кръг от дисциплини, че човек лесно може да се загуби. Същевременно, подобно на всяка система, при условие, че човек винаги се връща към основите, е възможно да ги разбере, а след това

Небето, Човекът и Земята в китайската Метафизика Read More »