Класически Фън Шуей

Фън Шуей в древността спрямо в наши дни

Фън Шуей съдържа изключително могъщо Знание. Използването му е било разрешено само от Императора и от работещите за него. Същото важи и за древната Астрология, било то западна или китайска. Известен е фактът, че в древен Китай изучаването на математика, изисквана за Астрологията или Фън Шуй, е било равносилно на смъртна присъда. Мнозинството от консултантите […]

Фън Шуей в древността спрямо в наши дни Read More »

Китайската Метафизика – най-всеобхватната система от Знание

Бележка: Думата „Знание” я изписвам с главна буква, за да я разгранича от светското, повърхностно знание, достъпно в университети и академии. То се занимава единствено с физическия свят и като такова е крайно ограничено. Китайската Метафизика и духовните дисциплини от своя страна, изучават енергията и фините светове. Имайте предвид, че физическият свят е последица от

Китайската Метафизика – най-всеобхватната система от Знание Read More »