Силата на Астрологията да предсказва бъдещето срещу обществените вярвания и нагласи за нея

„Да запомни миналото, да отчете настоящето, да предвиди бъдещето, тези неща не е възможно да бъдат правилно свършени освен от астролог, който трябва да вземе предвид[1] всички тези неща и който единствен умее да ги узнае.” Сенека, римски мъдрец и философ от 1-ви век от новата ера По ред причини, за някои от които съм […]

Силата на Астрологията да предсказва бъдещето срещу обществените вярвания и нагласи за нея Read More »