Намиране на изгубени животни и вещи с Астрология

В тази статия ще разгледам темата за намиране на изгубени животни с Астрология. Това е една от впечатляващите способности на Астрологията. Прави се чрез въпросния/хорарния клон. Тоест не се използва рожден хороскоп, а се взема моментът, в който астрологът разбере въпроса на клиента. Това е раждането на въпроса – неговият “хороскоп”, ако щете. Могат да […]

Намиране на изгубени животни и вещи с Астрология Read More »