Намиране на изгубени животни и вещи с Астрология част 2

Настоящата статия е за намиране на вещи с Астрология. Това се прави се чрез въпросната/хорарната Астрология. Тоест не се използва рожден хороскоп, а се взема моментът, в който астрологът разбере въпроса на клиента. Това е раждането на въпроса – неговият “хороскоп”, ако щете. Написах Намиране на изгубени животни и вещи (част 1) на тази статия […]

Намиране на изгубени животни и вещи с Астрология част 2 Read More »