Изчисляване на продължителността на живота с Астрология

През последните 6-7 години доста индивиди са се свързвали с мен с въпроси за изчисляване на продължителостта на живота с Астрология. Хора от Югоизточен Китай, Индия, Южна Африка, различни части на Европа и САЩ, измежду други, са ми писали да ме питат за подробности относно моите умения за определяне на продължителността живота с Астрология. Не […]

Изчисляване на продължителността на живота с Астрология Read More »