четирите стълба на съдбата

Конфигурацията хороскоп, нараняващ съпруга

Доста хора, които се свързват с мен се интересуват от темата за любовта и брака. Понеже публикувах стъпките на разчитане на темата за брака в пълния писмен рожден хороскоп с древна Астрология, реших, че е е уместно да разгледам малка част от темата от гледна точка на Четирите стълба на съдбата. Предмет на тази статия […]

Конфигурацията хороскоп, нараняващ съпруга Read More »

Древна Астрология: описания на характера, а не психология

В тази статия ще се съсредоточа върху разграничението между описания на характера с Астрология срещу психология. Описанията на характера са в компетенцията на древната и китайската Астрология. Няма да обсъждам тук индийската. Древната и китайската Астрология съдържат безценно знание, които не може обективно да бъде получено по някакъв друг начин. Това е знание, което е

Древна Астрология: описания на характера, а не психология Read More »

Четирите стълба на съдбата в древните китайски текстове

Четирите стълба на съдбата изглежда много лесен метод за научаване. Нещата невинаги са такива, каквито изглеждат. Точно както в основната човешката природа е залегнало допускането, че чуждото е по-хубаво, ситуацията е същата, когато човек се опитва да постигне трудни и времеемки задачи. Той/тя си мисли, че типа работа, която върши е по-изискваща от тази, вършена

Четирите стълба на съдбата в древните китайски текстове Read More »

Китайската Метафизика – най-всеобхватната система от Знание

Бележка: Думата „Знание” я изписвам с главна буква, за да я разгранича от светското, повърхностно знание, достъпно в университети и академии. То се занимава единствено с физическия свят и като такова е крайно ограничено. Китайската Метафизика и духовните дисциплини от своя страна, изучават енергията и фините светове. Имайте предвид, че физическият свят е последица от

Китайската Метафизика – най-всеобхватната система от Знание Read More »

Четирите Стълба на Съдбата: хороскопът на Марион Джоунс

Публикувана през Септември 2014г. Този свят не ти дава нищо, което не може да си вземе обратно. (This world don’t give you anything it can’t take away.).  – Bon Jovi Хороскопът на Марион Джоунс с клона Четирите стълба на съдбата от китайската Астрология е предметът на тази статия. Направил съм едно сравнително подробно разглеждане на

Четирите Стълба на Съдбата: хороскопът на Марион Джоунс Read More »

Четирите стълба на съдбата: въведение и основни термини

Целта на тази статия е най-вече да въведе читателите в основните термини, използвани в Четирите стълба на съдбата. Това е така, защото има значителни разлики в превода на понятията. В резултат на това, може не само да се получат грешки, а да се пропусне вложения смисъл. Стъпвам на 5-6 чужди автора и използвам наложените в

Четирите стълба на съдбата: въведение и основни термини Read More »