Астрологичен въпрос за операция s

Астрологичен въпрос за операция

След като ходи при няколко медицински специалисти в България, както и до един в чужбина, и след като всички единодушно му казваха, че трябва се оперира, един мъж ми зададе астрологичен въпрос за операция.

Отказ от отговорност: не съм медицинско лице, не диагностицирам, не лекувам, не давам медицински съвети. Аз съм професионален астролог, който разчита астрологичната карта и дава информация, базирана на непроменими астрологични правила. Зависи изцяло от клиента дали и доколко да използва предоставената информация. Това древно астрологично знание е вечно и се е доказало през вековете. То е в непрекъсната употреба от поне 1300 години.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *