И Дзин Астрология - разчитане на хороскопа на Мохамед Али s

И Дзин Астрология – разчитане на хороскопа на Мохамед Али

В това видео ще научите:

какво е И Дзин Астрология;

как този клон в китайската Астрология се различава от Четирите стълба на съдбата;

каква информация може да се извлече от китайския хороскоп чрез И Дзин Астрологията;

Ползвани материали:

Yijing Astrologie от Harmen Mesker, издадена през 2014г. на нидерландски език

The Astrology of I Ching by W.A.Sherril and W.K.Chu, издадена през 1976г. на английски език

An Anthology of I Ching by W.A.Sherril and W.K.Chu, издадена през 1977г. на английски език

Four Pillars of Destiny Your Life Numbers and Hexagrams from the I Ching by Lily Chung and Jin Peh, издадена на английски език през 2015г.

https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali

https://bazi-calculator.com/calcHLLS.php

http://www.longtuge.com/hlls/index.php

Препоръчани материали:

https://www.youtube.com/watch?v=98Ir2iGbkhM

https://zagataastrology.com/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/

https://www.youtube.com/watch?v=80C3UrucowU

Ако имате въпроси или коментари, съм насреща.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *