Древна Астрология 2 s

Какво е древна Астрология

В тази статия обяснявам какво е древна Астрология и защо използвам точно това понятие. Разглеждам и с какво древната Астрология е по-различна от вавилонската, елинистичната, средновековната, класическата, традиционната, юдициарната, рененансовата и западната.

Какво е древна Астрология

Древната Астрология представлява най-пълното развитие на оригиналната астрологична наука. Тя е започнала от Месопотамия, после е преминала през Египет, древна Гърция, Рим, Персия, арабите и средновековна Европа.

Една от причините да използвам понятието “древна Астрология” е заради Фьодор Грузинев/Грузинов, който озаглави една от книгите си “Астрологията на древните”. Друга причина е да покажа, че под това понятие се има предвид чистата и автентична Астрология, в най-пълния й вид.

Разлика между древна и класическа Астрология

Има астролози по света, които използват понятието “класическа астрология”. Чувайки го, човек остава с впечатлението, че тези астролози базират практиката си на най-влиятелните автори. Следователно тe не само са запознати със, а ползват огромната част от най-мощните астрологични подходи и техники. Все пак името подсказва за класиците, нали така? Проверявайки какво използват, става ясно, че тези професионални астролози не знаят за основни концепции. Това е е груба грешка и дава непълни резултати в работата им. Както се казва: “Няма как човек да знае за нещо, за което не знае”. Следователно е добре човек да не се подвежда под името на дадена “астрология”.

Защо вавилонската Астрология не е древна Астрология сама по себе си

Има астролози, които изполват понятието “вавилонска астрология”. Че “вавилонската астрология” била “най-древната астрология”, най-чистата, дадена “отгоре”, че Астрологията била деградирала след нея и прочие. Действително вавилонската Астрология е първата и най-древната. Проблемът е, че с известни малки изключения, вавилонската Астрология не може да се прилага към рождените хороскопи. Тоест тя е недостатъчна сама по себе си и зависи от елинистичната Астрология. Тя е следващата, която се е развила в исторически план. Няма да разглеждам египетската, която предхожда елинистичната, понеже до ден днешен няма кой знае какво оцеляло от египетската, което е да приложимо.

Елинистичната Астрология също е непълна

Има астролози, които използват понятието “елинистична астрология”. Елинистичната Астрология е реално майката на всички видове хороскопна Астрология – такава, в която има Асцендент/изгряваща зодия, има домове, достойнства на планетите и прочие. Факт е, че елинистичната Астрология силно е повлияла индийската Астрология, наричана Джиотиш (или Ведическа). Съответно има астролози, които използват понятието “елинистична астрология” и по този начин считат, че практикуват астрологичната наука в най-пълната й оригинална форма. Това не е така, тъй като има развития в древната Астрология. Това ни отвежда до следващата, а именно персо-арабската, наричана също средновековна, макар последната да обхваща и части от европейската.

И средновековната Астрология е непълна

Има астролози, които казват, че практикуват “средновековна астрология”. Аз самият бях учен на този вид Астрология и така кръщавах материалите си. Тя обхваща от 8-ти до средата на 17-ти век. Проблемът със средновековната Астрология е, че тя се е откъснала от елинистичната (а вавилонската е изцяло забравена). Така, подобно на елинистичната, тя е непълна. Положителното тук е, че тя е най-близка до начина, по който се разчитат хороскопите в наши дни, само че е далеч по-комплексна и изискваща.

Доколко традиционната Астрология е съхранила традициите на древната

Това ме отвежда до “традиционната астрология”. Много астролози по света използват това понятие да обозначат всяка една Астрология, практикувана до около 1650 година. Това е добро само по себе си. Когато обаче се направи проверка на лекциите, които изнасят, как разчитат хороскопите и услугите, които предлагат, картинката става съвсем различна. Става ясно, че значителна част от  астролозите по света, които заявяват, че практикуват “традиционна астрология”, не са актуализирали своите умения и практика, в съотвествие с древните астрологични трудове, които бяха преведени през последните 30 години и направени достъпни за пръв път от векове. За тези астролози, “традиционната астрология” се свежда до два автора на арабски, един на иврит и останалите европейски автори до 17-ти век. Тези астрологични автори са нямали достъп до първоначалните източници и макар давайки най-доброто от себе си, са практикували доста орязана Астрология.

Юдициарната и ренесансовата Астрологии също са орязани

Астролозите, практикуващи това, което наричат “юдициарна астрология” (която се фокусира върху обективната реалност и разчитането на съдбата на хората), са доста по-малко на брой. Тов е така, защото най-масово използваните понятия са “традиционна” и “класическа” и а юдициарната спада към тях. От това, което съм виждал, и практикуващите “юдициарна астрология” работят по начина, на горните две астрологии, а именно без да вземат предвид цялото познание.

Астролозите, практикуващи “ренесансова астрология” ползват най-вече европейски ренесансови автори. По този начин, те работят с още по-орязана форма на Астрология от “традиционната”, “юдициарната” и “класическата”.

Астролозите практикуващи “западна астрология”, когато става дума за непсихологическа Астрология, я изписват по този начин, за да покажат, че не става дума за индийска Астрология. В повечето случаи и те работят с ограничен брой методи и техники и не са запознати с най-важните древни астрологични трудове. Това разбира се е съвсем нормално, тъй като авторите, на които те стъпват са черпили от предишни астролози, разчитащи на орязани концепции и т.н. и т.н..

Древната Астрология съхранява цялостността на науката за звездите

Защо казвам, че с изключение на древната, останалите видове Астрология са непълни?

Това е така, защото древната Астрология съхранява знанието на отделните й видове, което не е била предадено на следващите поколения.

 

Древна Астрология 2

 

Обичайните ми благодарности на сайта и автора на картинката

https://pixabay.com/illustrations/eclipse-twilight-moon-sun-planet-1492818/

 

Ще започна с различните подходи за разчитане на хороскопа.

Универсалния подход за разчитане на хороскопа

Универсалният подход е развит от елинистичната Астрология. Той се занимава с живота като цяло, с видността, с генералните конфигурации между планетите и прочие. Това е най-могъщият подход в древната Астрология, но той е непълен.

Случайният подход за разчитане на хороскопа

Вторият подход е случайният/този на случките. Той реално е развит от персо-арабските астролози и доразвит от европейските. Понеже универсалният реално погледнато не е оцялял в европейската/късносредновековната Астрология, те са се фокусирали върху случайния. Съответно, това е единственият оцелял подход в съвременната (непсихологическа) Астрология – този на домовете. Прост пример: ако управителят на 9-ти дом е във 2-ри дом, и е добра/добре разположена планета, човек ще печели финансово от пътувания, чужденци, знание и прочие.

Подходът на времевите господари

Друг подход е този на времевите господари/хронокрактори. Развит от вавилонските елинистичните и персо-арабските астролози и съдържащ много техники, поради унищожаването на мнозинството от астрологичните източници, той не е предаден в пълнотата му на следващите видове Астрология. Съответно, все по-малка част от него е предавана напред и през последните 350 години е изчезнал изцяло.

Капитанът/Kurios-а на хороскопа

Друга ключова концепция е тази за Капитана/Kurios-а на хороскопа. Тя е съхранена от Порфирий от 4-ти век и е използвана и от други древни астролози. Изглежда, че не е предадена на персо-арабските астролози и съответно не стига до европейските такива.

Приемането между планетите

Друга ключва концепция, която пък не присъства във вавилонската и елинистичната Астрология, е тази за приемането между планетите. Тя е от първостепенно значение.

С какво останалите видове са непълни спрямо древната Астрология

Теглейки чертата, какво се получава? Получава се това, че има “дупки” в отделните видове Астрология. Разликата е, че тогавашните древни астролози не са имали достъп до сегашните източници, до които ние имаме. Те обаче са разполагали с други източници, които не са оцелели до наши дни, или не са преведени. Главното е, че ако предишните астролози бяха имали достъп до това, което ние имаме, никога нямаше да пренебрегнат това знание. Напротив, кралете/благодетелите им щяха да плащат със злато и скъпоцености за него. А днес преведените астрологични книги са толкова евтини, са преведени на английски и други езици и огромната част от астролозите не само не ги ценят, а дори не са ги прочели.

Съоствено, астролозите, които практикуват вавилонска или елинистична Астрология, работят с непълната картина, защото не се позовават (изобщо или в достатъчна степен) на персо-арабската и европейската. По този начин те не ползват (изобщо или в достатъчна степен) случайния подход, като същото важи и за концепцията за приемането.

Астролозите, които практикуват средновековна, не се позовават (достатъчно) на елинистичната и вавилонската. Съответно тя не ползват (изобщо или в достатъчна степен) универсалния подход от елинистичната, хелиакалните фази и видимостта на планетите от вавилонската и доктрината за Капитана.

Астролозите, които практикуват традиционна Астрология, не ползват универсалния подход и ползват подхода за господарите на времената само в ограничена степен. Те не ползват доктрината за Капитана, а я заменят с друга, непълна такава (Ибн Езра).

Астролозите, които практикуват ренесансова Астрология, не ползват универсалния подход. Те също не са наясно с ключови понятия, тъй като не са достигнали до авторите, на които се базират. Например, те не ползват доктрината за Капитана, а я заменят с друга, още по-непълна от на традиционалистите (Лили). За сметка на това, те наблягат на изчисляването на темперамента. Това е доктрина от голямо значение за класическата Медицина, ползвана още от Хипократ, Гален, Авицена и всички останали лекари поне до края на 17-ти век. Доктрината за темперамента, естествено, е в основната на Традиционната Медицина в Индия в Китай, само че е леко по-различна.

Внимание: голяма част от астролозите в България и по света добавят външни вярвания и теории към практиката си, представяйки я за древна/класическа/традиционна

Много важно е да се каже, че голяма част астролозите по света и в България, които заявяват, че практикуват вавилонска, елинистична, традиционна или древна/антична Астрология, всъщност вкарват Уран, Нептун, Плутон, астероиди, малки аспекти, психолохия, вярвания и теории за карма, колективна духовна еволюция, ученията на Петър Дънов, Рудолф Щайнер и тем подобни.

По този начин се получава един тюрлюгювеч от пластове, в който личните вярвания на астролога не само изкривяват и размиват фокуса на информацията, предоставяна от астрологичната наука. Kлиентите, потърсили такива астролози остават с впечатлението, че получената от тях информация и насоки всъщност представляват автентична Астрология. А тя очевидно не е такава.

Време е да отговоря на поставения въпрос в началото, а именно с какво древната Астрология е по-различна от всички останали видове Астрология на запад?

Какво включва тази Древна Астрология

Древната Астрология, която практикувам, е единствената, която обхваща пълното развитие на астрологичната наука, през всичките времеви периоди, континенти и езици. Тоест, древната Астрология обхваща най-оригиналните и ключови концепции от вавилонската, елинистичната, персо-арабската, средновековната и ренесансовата Астрология. От видимостта и хелиакалните фази, до универсалния подход, множеството времеви господари, Капитана на хороскопа, приемането, случайния подход, производните домове, темперамента и други.

По друг начин казано, използва най-доброто от всичките налични източници, но стъпва на централните, вечни принципи. Тя е чиста и автентична Астрология, освободена от психология, лишена от карма и други недоказани вярвания.

Древната Астрология, макар в непълната й форма, е била изучавана и практикувана от кралица Катерина Медичи, Мишел Нострадамус, Джон Дий, Тихо Брахе, Йоханес Кеплер, Джордано Бруно, Жан Баптист Морен, Исак Нютон, Галилео Галилей, Джироламо Кардано и много други.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *