Китайска Метафизика: вземане на максимума от своя Път

Така наречената китайска Mетафизика е, както писах тук и тук, може би най-всеобхватната Система от Знание, известна на човечеството. Може да се навлезе в нея от всеки един от петте й Клона. Тя е толкова е огромна, че човек може лесно да се изгуби в дърветата без да види гората. И все пак човек се нуждае точно от гората, от орловия поглед, за да има шанс да извлече максимума от Пътя си.

В последната ми статия разгледах Свещената/Космическата Троица на въпросната система китайска Метафизика, а именно Небето, Човекът и Земята. Има ли йерархия тук? Да, има. Ето отново репрезентацията, която отново начертах за моята статия:

 

 

 

китайска Метафизика - Небе, Човек, Земя

 

 

 

Китайска Метафизика – доктрината на Небето, Човека и Земята

Това е доктрина, произлизаща от Даоизма, което означава, че е древна. Като такава, тя не може да бъде променяна, без значение колко е неудобно за някои хора във въпросната област китайска Метафизика. Какво намеквам?

Е, някои от тези хора и техните ученици казват, че всяка една част от Небето, Човекът и Земята получава 33%. Тоест, че те са еднакви по важност. Доколкото ми е известно, това никъде не е посочено в класическите китайски текстове. Още повече, точно китайците казват, че една картина се равнява на хиляда думи.

Е, гледайки репрезентацията ми (намерете други в интернет и ще видите същото, просто представено по различен начин), е ясно, че Небето идва първо, а след това Човекът, а след това и Земята. Няма да спекулирам с никакви проценти. Няма обаче да отнеме много време на човек, знаейки, че Небесният Късмет не може да се промени и стои на върха, за да схване, че влиянието на Небесния Късмет е по-силно от на другите два. Всъщност, дори човек би могъл да твърди, че Небесният Късмет е по-силен от Човешкия и Земния взети заедно.

Сега някой, който се чувства заплашен от това, защото “отнема свободната воля на човека”, “защото го прави един зрител на игрите на съдбите” може да каже, че преувеличавам ролята на Небето. Предполагам поради това, че древната западна Астрология и Четирите Стълба на Съдбата са това, в което специализирам преди всичко. Както съм писал много пъти, не приемайте думата ми за това. Сами направете проучване и ще видите.  Това, което казвам се основава не само на древни източници, които мога винаги да цитирам, но и на моя богат практически опит.

Китайска Метафизика – йерархия от фактори

Ето какво имам предвид. Съществува много известна йерархия системата известна като китайска Метафизика. Аз ще цитирам от книгата на Ани Пешева – Китайска астрология част 1: Звездите в четирите стълба на съдбата, стр.205-206:

 

 

китайска Метафизика - йерархия от фактори

 

 

Можете да намерите повече информация за това в следната лекция (на английски): ” The Three Lucks: Heaven, Human, Earth – Laurent Langlais (UK) – 9 FSS Conference 2015 London, UK, както се намира тук:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kPxSCJUuS-Y

 

 

 

Отидете на 0 минути и 49 секунди, за да видите по-подробен списък на йерархията. Препоръчвам лекцията, но имайте предвид, че обучението на преподавателя идва от съвременната гледна точка за китайската Метафизика. За по-лесна справка направих екранна снимка и я възпроизведох тук. Няма да я превеждам, защото лекцията и без това е на английски и който има интерес ще намери начин да си я преведе:

 

 

 

Пълна йерархия на факторите в китайската Метафизика

 

 

 

Важното, което трябва да се забележи е, че факторите са класирани в йерархия. Ани Пешева (която я живяла в Китай 7 години и владее древнокитайски) дори превежда така: “На първо място е съдбата”, „на второ място – късмета и циклите “. С други думи, тук има недвусмислена йерархия.

 

 

Кои са факторите “съдба” и “късмет”

И така, кои дисциплини изучават съдбата и съдбата от какво е представена? Отговорът е Астрология. А именно Четирите Стълба на Съдбата”, Императорска Астрология, И Дзин Астрология и прочие. Съдбата е представена от Небето.

Какво се разбира под Късмета? Не може да означава просто случаен късмет/провървяване, защото това не е начинът, по който китайците гледат на Късмета. Освен това, ако е случаен, астрологът не може да го оценява и предсказва. Как би могъл да знае тогава, че е на второ място по важност?

Моето разбиране е, че Късметът тук означава да бъдеш на правилното място, в точното време, да вършиш правилното нещо (да го правиш с правилните хора). Това отваря вратата към клон Гадаене. По-точно Да Лиу Рен/Da Liu Ren, Ки Мен Дун Джиа/Ци Мън Дън Дзя/Qi Men Dun Jia, И-Дзин, Мей Хуа И Шу/Mei Hua Yi Shu/Номерологията на Шао Канджие и други.

Какво представляват Стълбовете на Късмета/Циклите на Съдбата? Това  са техниките за предсказване/тайминг. Те са известни още като Владетелите на Времената / хронократорите в древната западна Астрология.

Както виждате сами, Небето несъмнено е на първо място по влияние. Независимо дали моето разбиране за Късмета е правилно или не, Човешкият Късмет се нарежда на второ място чрез Циклите на Съдбата (отново представени от Небето, но начинът, по който човек подхожда към тях донякъде зависи от Човешкия Късмет). Това е последвано от Фън Шуей – Земния Късмет.

Отново това е написано преди хиляди години. Подобно на основните правила на древната Астрология и китайската Метафизика, то се основава на Вечни Истини и не може да бъде променено от никого.

 

 

Факторът натрупването на Ински морал

Няма как да не сте забелязали, че това, което Ани Пешева превежда като Натрупването на Ински морал, лекторът (не знам дали това е неговият превод) го нарича “Карма / Натрупване на добри дела”. Има голяма разлика, нали ?!

Ани Пешева цитира древен източник, който казва (стр.205), че Ин моралът е “когато извършваш добрини, без другите да ги забелязват”. В случай, че се чудите, да, Ян моралът е изричното вършене на добри дела. Звучи ли ви познато? Западната цивилизация е обсебена от репутацията на човека. Следователно, когато някой извърши добри дела, те искат всички да узнаят за това. Те се обаждат ​​медиите, организират срещи и т.н. Този вид благотворителност е Ян благотворителност / Ян добри дела. Моля, разберете ме: не критикувам тези благодетели, те са повлияни от тяхната култура и извършват добри дела дори и с Ян подхода.

Няма да разглеждам другите фактори от този йерархичен списък, освен да поясня, че под Име (Name) се има предвид благоприятността на името на човека, което е свързано с Номерологията на Запад. Физиогномията означава да се разчете съдбата на човека от цялото му тяло, а не само от лицето. Забележете също, че самокултивирането (себеразвитието на съвременен език) заема 10-то място. Отново, това е тотално противоположно на съвременните духовни движения, като например Ню Ейдж и техните фалшиви вярвания за създаване на реалността.

 

 

Как човек да вземе максимума от Пътя си

Забележете, че не използвах думата “Съдба”. Защо? Защото дори занимавайки се с разчитането на Съдбите на хората, точно както древната западна Астрология и Китайската Метафизика учат, предопределеното съществуване е една част от пълната картина. Като такива, дисциплините на Съдбата имат своите ограничения. Накратко, разбирам Пътят на даден човек като цялостността от Небето, Човека и Земята, с акцент върху Човека.

Това също така повдига въпроса дали човек би могъл да узнае Пътя си без да прибягва до разчитане на Съдбата / Астрология. Отговорът е “Да” и “Не”.

Да, когато се занимава със самокултивиране и получава интуитивни прозрения. Не, защото дори и с цялата специфичност, целият живот на човека няма как да бъде обхванат от няколко важни интуитивни прозрения. Има твърде много други външни фактори, които са част от Пътя на човека.

 

Така че как човек може да максимизира своят Път?

  • На първо място, трябва да го узнае на рожденото / статичното ниво / Астрологията / 1 фактор
  • След това трябва да оползотвори в най-голяма степен своите Цикли на Съдбата/ Астрология + Човешкият Късмет / 2 фактор
  • След това трябва да живее (най-добрия сценарий) в среда, която стимулира уменията и приноса му към обществото. Или поне в среда, която е благоприятна за това, което има да предложи на обществото. Това включва Земния Късмет, което е не само Фън Шуей, но и световната/мунданната среда

 

 

И така нататък с йерархията. Искам да стане ясно, че това не е надпревара. С други думи, силно ви предлагам във вземането на максимума от Пътя ви да не се съсредоточавате единствено върху най-важните фактори и да пренебрегвате останалите. В края на краищата, един от основните принципи на китайската Метафизика е стремежът към равновесие в цялостния начин на живот.

 

 

Важността на Човешкия късмет и защо имането на хубав хороскоп не е достатъчно

И накрая – но може би най-важното – искам да подчертая ролята на Човешкия Късмет в системата китайска Метафизика. Дори и след разбирането на Съдбата си, показана от хороскопа / Четирите Стълба на Съдбата, ако не се възползвате от нея по време на Циклите на Съдбата, (чрез концепцията за Късмета: правейки правилното нещо, в точния момент, на точното място с правилните хора), а просто чакате Съдбата да ви качи птичето на раменете, ще загубите безценно време, което няма как да си върнете.

За да използвам аналогията от предходната статия: притежаването на превъзходно превозно средство (хороскоп) няма непременно да доведе до по-голям успех, ако водачът (Човешкият Късмет, вашите действия, знания, ценностна система, избори) го управлява зле и го кара по път, изпълнен с препятствия (Земният Късмет).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *