Списък на темите в хороскопа с китайска Астрология

Наскоро получих въпроси относно различните теми в китайския хороскоп по метода Четирите стълба на съдбата. Хората искаха да знаят разликата между темите в западния хороскоп и тези в китайския.

Радвам се, че най-сетне мога да покажа как изглежда пълния писмен китайски хороскоп, който изготвям.

Китайски хороскоп - теми

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *