Намиране на изгубени животни и вещи с Астрология част 2

Настоящата статия е за намиране на вещи с Астрология. Това се прави се чрез въпросната/хорарната Астрология. Тоест не се използва рожден хороскоп, а се взема моментът, в който астрологът разбере въпроса на клиента. Това е раждането на въпроса – неговият “хороскоп”, ако щете.

Написах Намиране на изгубени животни и вещи (част 1) на тази статия преди няколко месеца. Препоръчвам на тези, които не са я прочели да го направят. Причината за това е, че искам да обърна внимание на няколко тънкости.

Намиране на вещи с Астрология

Намирането на изгубени документи, предмети, вещи и т.н. е, както писах, един от най-впечатляващите инструменти в арсенала на въпросната Астрология.

Имайте предвид, че не написах в същото изречение „намиране на изгубени / изчезнали животни или домашни любимци с въпросна Астрология”. Това е така, защото има разграничение, когато става дума за намиране на неодушевени срещу одушевени предмети с въпросна Астрология.

Тази диференциация също така води до втората тънкост. Тя е, че има осезаема разлика между това предметът, документът или животните или домашните любимци да са в дома /двора/градината, или да са извън тях.

Ако изгубеният предмет е в дома, тогава очевидно е по-лесно. И все пак, макар да се използват същите правила, те леко трябва да се “побутнат”. Обратно, ако не е в дома, което всъщност не винаги може да бъде установено (макар че един опитен хорарен астролог може да опише какво е близко до предмета/животното или къде е), тогава вариациите се увеличават много. Съответно, това правят работата по намирането още по-взискателна.

 

намиране на вещи с Астрология

Обичайните ми благодарности за страхотните безплатни картинки от този сайт:

https://pixabay.com/en/bird-nature-loris-exotic-bird-3433703/

https://pixabay.com/en/folder-paperwork-office-accountant-1016290/

Особености при намирането на вещи или животни с Астрология, когато те не са в дома на клиента

Какво имам предвид? Първо, представете си видовете варианти, с които трябва да се справя въпросният астролог, когато става дума за намиране на предмети, документи или вещи с Астрология, когато те вече не са в дома на клиента/питащия/питащата.

За да стане по-трудно, представете си, че е е замесено животно/домашен любимец.

Те притежават воля и могат да се движат доста. Това увеличава още повече вариациите. Бих казал, че най-трудните въпроси за липсващи животни/домашни любимци са тези, при които животното е летяща птица. Или такова, който може да отиде под земята или под водата. В първия случай, птицата може да лети на километри или дори в други градове или съседни страни. Във втория случай е малко вероятно други хора да са от полза при виждането на изчезналото/изгубеното животно. Защо? Защото то ще бъде под земята или дълбоко под водата.

От друга страна, има известно предимство при намирането на липсващи/изгубени животни/домашни любимци с Астрология, а именно, че те имат воля и се движат. Обратно, документите, предметите, личните вещи и други неодушевени предмети не се движат.

Поради това, когато става въпрос за момента/тайминга на тяхното възстановяване (при условие, че въпросната карта го показва разбира се), поради различни причини, то всъщност е по-трудно. В някои случаи хорарната Астрология не показва милост на астролога така да се каже. След като веднъж е показала къде е изгубеният/липсващият предмет и че ще бъде възстановен, тогава зависи от питащия да е активната страна. Той/тя трябва да използва волята си и да отиде да го намери.

Важността на Човешкия, Небесния и Земния Късмет в намирането на липсващи вещи или животни

Занимаването с въпросни карти за изгубени предмети и липсващи животни/домашни животни трябва винаги да държи астролога смирен и да го накара да осъзнае отново и отново колко свещена и божествена е Древната Астрология.

В същото време то трябва да подсили осъзнатостта за Космическата Троица на китайската Метафизика. Тя се състои от Небето (Астрологията), Човекът (човешкият аспект е най-важният в този случай – използвайки волята за активно търсене на информация / астрологът, който може да им помогне да намерят изгубения си предмет/животно) и Земята (да търсят в Земята в околната среда).

Затова тези, на които им е писано да намерят астролог от Русе, България или където и да са по света, за да открият своите изчезнали предмети, документи / животни, трябва да играят активна роля, защото това е начинът, по който работи великолепната въпросна/хорарна Астрология.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *