Хилег и Алкокоден: заблуждаване на астрологичната общност

Хилег и Алкокоден е тема в традиционната Астрология, която набира популярност през последните 10-15 години. Това е най-обсъжданият метод за изчисляване на продължителността на живота с Астрология. Тази статия е продиктувана от едно радио предаване на уважавани астролози в САЩ. Макар с добри намерения, те заблуждават астрологичната общност относно темата за дължината на живота. Те дори не осъзнават, че допускат подобна грешка.

Астрологията е огромна

Aстрологията е огромна. Човешкият живот е само малка и краткотрайна част от нея.

Точно поради тази причина, когато някой има да казва нещо авторитетно за Астрологията, без значение от намерението му/й, по-добре да си е написал/а домашното.

Рожденият клон от Астрологията, който ме интересува за тази статия, включва няколко добре известни и установени вида. Имам предвид вавилонска, елинистична, персо-арабска, средновековна и традиционна. Те формират Западната традиция. Иначе Джиотиш/индийската Астрология също е съставена от няколко вида.  Китайската Астрология се разделя на 3 основни вида. Тези 3 Астрологии повърхностно може и да изглеждат много сходни, но когато се изучават правилно показват, че имат значителни разлики. Тъй като Астрологията се занимава в огромна степен с почти всичко в живота на човека и тъй като същността/есенцията на човешкия живот почти не се е променила през последните 2500 години, жизненоважно е астрологът да познава фундаменталните принципи и как различните теми и тяхното разчитане и предсказване е било образувано.

Причината за това е много проста. Ако човек проучи историята не само на Астрологията, а и на други много могъщи видове знания, като класически Фън Шуей, западна Физиогномия, китайска Физиогномия (Разчитане на лицето, дланите и тялото), Магия и т.н., става очевидно, че е имало златен период. Фундаменталните принципи са били установени и записани именно тогава. След това, с няколко изключения, те са били предавани от учител на ученик в следващите 1000+ години.

Хилег и Алкокоден

Изчисляване на продължителността на живота с Астрология

Едно от основните неща, което ме подтикна да напиша тази статия е определянето дължината на живота с Астрология. Тя е измежду най-любимите ми теми. Наскоро слушах това американско радио предаване. Имам предвид епизод 2 от дължината на живота – episode 2 Length of Life. Той може да бъде изтеглен безплатно, както и всички останали епизоди):

http://www.medievalastrologyguide.com/season-two.html#episode2

Двамата астролози в Щатите са като цяло добре образовани. Те обаче в никакъв случай не са достатъчно компетентни да обсъждат тази най-важна тема. Те допускат типичната грешка, за която аз предупредих в статията ми в английския ми блог: “Why I Use the Term “Ancient Astrology” and What I Mean by It” „Защо използвм терминът древна Астрология и какво имам предвид с него”. Искам да кажа, че те смесват средновековната Астрология – който вид те признават, че практикуват – с традиционната Астрология, понятие, което погрешно се използва, за да обхваща всички видове Астрология в исторически план.

Това, което се случи докато тези астролози обсъждаха темата за изчисляването дължината на живота, е, че те използваха техники от средновековната Астрология, но ги представяха като техники от традиционната Астрология. Тоест такива, които обхващат цялата история на Астрологията и са следователно първоначалните и верните такива. Това е абсолютно невярно, много опасно и подвежда обществото относно Астрологията. Техниките, които имам предвид са така наречените „Даващата живота (Хилег), Даващата годините (Алкокоден) и Унищожаващата живота (Анаерета)”. През последните години те станаха по по-известни само като Хилег и Алкокоден.

Без да навлизам в подробности относно лесно достъпни исторически астрологични учебници, не само, че тези техниката за Хилег и Алкокоден не е първоначалната за изчисляването колко дълго ще живее човек според Астрологията, тя е, всъщност, последната. Още повече, тя не работи постоянно и надеждно.

Методът за дължината на живота, цитиран от Клавдий Птолемей

В книга 4, глава 9, Клавдий Птолемей цитира астрологичен метод за изчисляване на продължителността на живота. Да, методът е древен, но възгледите на Птолемей и някои от техниките му са реформаторски. Те противоречат на елинистичните астрологични принципи. Ние дори не знаем със сигурност дали Птолемей е бил астролог, а не просто астроном. Това, което е важното е, че цитираният от него метод не се различава толкова от персо-арабския за Хилег и Алкокоден, поне що касае неговата същност/есенция. Какво имам предвид?

Трите подхода в Астрологията: фиксираният, продължителният и смесеният

Говорейки общо, има 3 подхода в Астрологията. Макар това да се подразбира от древните астрологични текстове, не се дават имена на тези подходи.

Аз ги наричам фиксирания/статичния, продължителния и смесения. Това не е кой знае колко различно от Ранната и Късната Небесна поредица в китайската Метафизика. Те са известни като Early and Later Heaven sequence.

Фиксираният подход в Астрологията е превъзхождащият и идеалистичният такъв. Той не изисква никакви предсказателни техники. Това е така, защото когато става дума за главните, основни теми в човешкия живот, те са предопределени.  И то не само в Астрологията. С други думи, диспозициото на картата/лицето/дланта и пр, е такова, че те могат да бъдат видяни без да се прибягва до предсказателни техники или дълги изчисления. Обаче, това въобще не е лесно нещо да се постигне!

Вторият вид е продължителният. Той изисква предсказателни техники, защото неговите основни принципи и методи се различават значително от първия. Подобни подходи в Астрологията са илюстрирани от Джиотиш (клонът Парашара от индийската Астрология) и Четирите стълба на съдбата, известен още като BaZi или 8 Писмени Знака (един от клоновете на китайската Астрология).

Третият подход е смес между първите два, но всъщност е много по-близък до първия, фиксирания. Както Робърт Золер обича да казва: „рождената карта/обещание ни казва какво, предсказателните техники ни казват кога”. Най-известният френски астролог в историята Жан Баптист Морен казва същото. А именно, че предсказателните/тайминг техниките не могат да причинят (неговата философия се е занимавала с каузална Астрология) нищо, което не е обещано от рождената карта.

Малцина астролози в света знаят за статичния подход

Обратно към темата за изчисляването дължината на живота с Астрология. Точно тези първични, първоначални техники имам предвид, когато обяснявам за статичния подход. С други думи, при положение, че човек дълбоко и в продължение на доста време е изучавал техниките за предсказване на смърт чрез древна Астрология, отделил е зърното от плявата и е достигнал до практически проникновения, определянето дължината на живота може успешно да се постигне, и то без астрологът да се налага да прибягва до предсказателните техники.

Обаче, тези двама практикуващи от радио предаването не разполагат с това знание, но все пак представят това, което знаят от средновековната Астрология, като авторитетни, традиционни изявления по темата за дължината на живота, обществото се подвежда, макар да съм сигурен, че не е нарочно, но все пак крайният резултат е един и същ.

Заключение

За да направя сравнение, това е все едно даден астролог да научи един от основните подходи за определяне на видност/социален ранг в картата и да заявява, че освен ако човек няма Слънцето и Луната, особено Светилото от сектата, в ъглови домове и пазено от ъглови копиеносачи/дорифории, те няма да станат цар (изключително могъщ, заможен и влиятелен човек в наши дни). Това просто не е вярно.

Или че ако човек няма видни или акцентирани девети и трети дом и управителите им, значи, че няма да пътува много или да емигрира според Астрологията. Това също не е вярно.

Нито пък е вярно, че техниката за Хилега, Алкокодена и Анаеретата е първичната и авторитетна техника за определяне на дължината на живота в Астрологията. Далеч не е така.

Публикувана през февруари 2016г.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *